Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Εμπορικών Επιχειρήσεων

Ο κάτωθι πίνακας είναι προσαρμοσμένος να υπολογίζει μισθούς σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
“Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις”
(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 13 /31.7.2012)
Ισχύει για τα μέλη:
Εργαζομένων: Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
Εργοδοτών: Εθνική Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ),
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)

ισχύει από 01/08/2012  έως 31/07/2013
Λήξη μετενέργειας 31/10/2013

Εμπορικών Επιχειρήσεων

Πωλητές

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
10 έτη στον ίδιο εργοδότη? για όλους (5%)
5 έτη στον ίδιο εργοδότη? Μόνο για πρατ/ρια σιγαρέτων (5%)
18 ετη στον ίδιο εργοδότη Μόνο ζαχαροπλαστεία (10%)
Επίδομα σπουδών Μόνο κατ/τα τροφίμων (10%)
Επίδομα υπευθύνου προϊσταμένου Μόνο ζαχαροπλαστεία (20%)
Επίδομα ταμειακών λαθών σε όλους τους ταμείς (5%)
επίδομα επιμόρφ/σης πωλητών Μόνο εμπορικά (10%)
Ειδικών συνθηκών κρεοπωλών Μόνο για πωλητές κρέατος (5%)
για κάθε παιδί 3ου παιδιού και άνω 5%
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Υπάλληλοι Γραφείου

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί 3ου παιδιού και άνω 5%
Επίδομα ταμειακών λαθών σε όλους τους ταμείς (5%)
Διαχειριστικών Λαθών 3,27€
Επίδομα επικ. εργασίας δικύκλου Αποκλειστικά στους εξωτερικούς υπαλλήλους που κάνουν χρήση δικύκλου (10%)
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

καθαρισμός πίνακα

Γραμματείς διευθύνσεων

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί 3ου παιδιού και άνω 5%
Επίδομα ξένης γλώσσας Επίδομα ξένης γλώσσας (5%)
Επίδομα Λαθών 3,27€
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

καθαρισμός πίνακα

Εισπράκτορες Αποθηκάριοι Κλητήρες

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί 3ου παιδιού και άνω 5%
Επίδομα ταμειακών λαθών σε όλους τους ταμείς (5%)
Διαχειριστικών Λαθών 3,27€
Επίδομα επικ. εργασίας δικύκλου Αποκλειστικά στους εξωτερικούς υπαλλήλους που κάνουν χρήση δικύκλου (10%)
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Λογιστές

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Διαχειριστικών λαθών σε όσους κάνουν διαχείριση (5%)
Προϊσταμένου Λογιστηρίου Επίδομα που καταβάλλεται στον προϊστάμενο του λογιστιρίου (10%)
Επίδομα Λογιστικής Μηχανής Σε όσους κάνουν χρήση λογιστικής μηχανής κατά το μεγαλύτερο μέρος της εργσίας τους(10%)
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Βοηθοί Λογιστές

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε? πάνω από 17έτη αμείβεστε με το προηγούμενο πρόγραμμα (προϋπηρεσία: 16-18)
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Διαχειριστικών λαθών σε όσους κάνουν διαχείριση (5%)
Προϊσταμένου Λογιστηρίου Επίδομα που καταβάλλεται στον προϊστάμενο του λογιστιρίου (10%)
Επίδομα Λογιστικής Μηχανής Σε όσους κάνουν χρήση λογιστικής μηχανής κατά το μεγαλύτερο μέρος της εργσίας τους(10%)
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

καθαρισμός πίνακα

Οδηγοί έως 2 έτη στον ίδιο εργοδότη

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Πόσα παιδιά έχεις? για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Ανθυγ. εργασίας Οδηγοί σε Τσιμεντοποίες, χαλυβουργίες, Υγραερίων, Μεταλλείων, λατομείων, οδηγοί μπετονιέρας
Επίδομα Ειδικών συνθηκών για 6-13 τόνους ή πάνω από 13 τόνους
Επίδομα Ρυμουλκών Επίδομα Ρυμουλκών
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας Για οδηγούς που μεταφέρουν πολεμοφόδια, ραδιενεργά, εκρηκτικά
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Οδηγοί με 2 έτη στον ίδιο εργοδότη

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Πόσα παιδιά έχεις? για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Ανθυγ. εργασίας Οδηγοί σε Τσιμεντοποίες, χαλυβουργίες, Υγραερίων, Μεταλλείων, λατομείων, οδηγοί μπετονιέρας
Επίδομα Ειδικών συνθηκών για 6-13 τόνους ή πάνω από 13 τόνους
Επίδομα Ρυμουλκών Επίδομα Ρυμουλκών
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας Για οδηγούς που μεταφέρουν πολεμοφόδια, ραδιενεργά, εκρηκτικά
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Οδηγοί με 5 έτη στον ίδιο εργοδότη

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Πόσα παιδιά έχεις? για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Ανθυγ. εργασίας Οδηγοί σε Τσιμεντοποίες, χαλυβουργίες, Υγραερίων, Μεταλλείων, λατομείων, οδηγοί μπετονιέρας
Επίδομα Ειδικών συνθηκών για 6-13 τόνους ή πάνω από 13 τόνους
Επίδομα Ρυμουλκών Επίδομα Ρυμουλκών
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας Για οδηγούς που μεταφέρουν πολεμοφόδια, ραδιενεργά, εκρηκτικά
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Οδηγοί με 10 έτη στον ίδιο εργοδότη

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Πόσα παιδιά έχεις? για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Ανθυγ. εργασίας Οδηγοί σε Τσιμεντοποίες, χαλυβουργίες, Υγραερίων, Μεταλλείων, λατομείων, οδηγοί μπετονιέρας
Επίδομα Ειδικών συνθηκών για 6-13 τόνους ή πάνω από 13 τόνους
Επίδομα Ρυμουλκών Επίδομα Ρυμουλκών
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας Για οδηγούς που μεταφέρουν πολεμοφόδια, ραδιενεργά, εκρηκτικά
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

καθαρισμός πίνακα

Θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες προγράμματα για περισσότερες ειδικότητες

95 comments to Εμπορικών Επιχειρήσεων

 • ΕΛΕΝΗ

  Καλησπέρα!
  Ο μισθός υπευθύνου καταστήματος ένδυσης, για 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως πόσο είναι και σε ποια συλλογική σύμβαση εντάσσεται;

  • admin

   Δυστυχώς δεν υπάρχει σε ισχύ Συλλογική Σύμβαση από όσο γνωρίζουμε. Τελευταία έληξε το 2013. Άρα προσωπική συμφωνία με ελάχιστα όρια της ΕΓΣΣΕ.

 • Katerina Grey

  Καλησπέρα σας , ο βασικός μισθός για υπεύθυνο καταστήματος, απόφοιτος ΤΕΙ, για 46 ώρες την εβδομάδα (ρεπο μόνο Κυριακη ) ;

 • Γιωργοςς

  Καλησπερα. Πιες θα πρεπει να είναι οι νόμιμες αποδοχές μου ως απόφοιτος ΤΕΙ σε συναφή επειχηριση? Δεν έχω προϋπηρεσία και είμαι άνω των 25.

  • admin

   Δεν έχουν σημασία χωρίς την ισχύ ΣΣΕ τα πτυχία. Ελάχιστα είναι τα όρια του ανειδίκευτου.

 • john

  καλησπέρα προκειτε να εργαστω στο μουστακα σε κατάστημα είμαι κατω από 25 ανειδίκευτος χωρις προυηπηρεσια και αν καταλαβα καλα μου ειπαν καθαρα για 8ωρο 310 ευρω είναι λογικα χρηματα αυτά?

  • admin

   Εφόσον αμείβεστε με την ΕΓΣΣΕ, τότε δείτε http://ergatika.gr/sse/egsse/ypalliloi/
   Κάτω από το πρόγραμμα έχει σύνδεσμο για να μετατρέψετε ενδεικτικά το μισθό σε καθαρό.
   Δυστυχώς για 30 ώρες την εβδομάδα υπολογίζεται κάπως έτσι, όπως σας είπαν.

 • Σοφία Μ.

  Καλημέρα.

  Παρακαλώ ενημερώστε με για τον μισθό που θα πρέπει να πάρω, καθαρά και μεικτά, σε γραφείο ταξιδίων ως υπάλληλος με 3 κ κάτι χρόνια προϋπηρεσία και πτυχίο τουριστικών επιχειρήσεων από ΤΕΙ.

 • Νίκος

  Καλησπέρα,
  Εργάζομαι ως πωλητής σε κατάστημα Φόρθνετ με σύμβαση αορίστου χρόνου εξαρτημένης εργασίας και παίρνω 600Ε μεικτό μισθό. Το καλοκαίρι πρόκειται να παντρευτώ, μήπως μπορείτε να με ενημερώσετε αν δικαιούμαι κάποιο επίδομα στο μισθό μου και πόσες μέρες άδεια γάμου βάση νόμου; Ευχαριστώ πολύ εκ των προταίρων.

  • admin

   Άδεια δικαιούστε 1 ημερολογιακή εβδομάδα.
   Στο μισθό πιθανότατα αμείβεστε με την ΕΓΣΣΕ, άρα εάν δεν είναι ο εργοδότης μέλος αυτών που υπογράφουν τη σύμβαση αυτή, όχι δεν δικαιούστε επίδομα γάμου.

 • Nick990

  Καλησπέρα είμαι βοηθός λογιστη για 12 χρόνια με μισθο 770 για 6.5 ωρες / ημέρα
  Νομίζω ότι μπορω να γίνω λογιστής β τάξης με βαση νεας νομολογιας. Τι μισθο δικαιούμαι για 6.5 ωρες / ημέρα

 • ilias

  κρεοπωλης με 30 χρονια προυπηρεσια τι μισθο πρεπει να παιρνω. για 5νθημερη 40ωρη εργασια.και ποσο πρεπει να πληρωνομαι το ρεπο εφοσον το δουλεβω. σας ευχαριστω.

 • maria

  καλημέρα σας,εργάζομαι σε ένα κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων 1 χρόνο,δεν έχω προυπηρεσία. η συμβασή μου είναι αορίστου χρόνου και εργάζομαι 8ωρη. ο μισθός που μου δίνουν ειναι 586 μεικτά,460 καθαρά.αυτά θα έπρεπε να παίρνω?

  • admin

   Εφόσον δεν δεσμεύεται ο εργοδότης από καμία σύμβαση, τότε τα 586 ευρώ είναι νόμιμα. Τα καθαρά εξαρτώνται από τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις, συνήθως είναι 480-490€.

 • admin

  Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ. Άρα μπορείτε εφόσον υπογράψετε ατομική σύμβαση να πάτε στα όρια της ΕΓΣΣΕ.

 • dimitris

  γεια σας εργαζομαι ως πωλητης σε καταστημα τροφιμων και εγω πτυχιο τει δικαιουμαι το επιδομα σπουδων;η συμβαση μου ειναι η σσε εμπορικων επιχειρησεων

  • admin

   Στους μισθωτούς απόφοιτους ειδικών επαγγελματικών σχολών και Πανεπιστημίων ή άλλων ισότιμων Σχολών, αλλά μόνο για εργαζόμενους σε καταστήματα τροφίμων.

 • ελενη

  σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση.θα ηθελα κ κατι αλλο να μαθω.στη φορμα της ΕΓΣΣΕ που μου στειλατε , αναγνωριζει ως προυπηρεσια την εργασια σε οποιονδηποτε εργοδοτη.εμενα ομως αναγνωριζουν μονο την τελευταια μου δουλεια που ημουν επισης υπαλληλος γραφειου.ειναι σωστο?
  ευχαριστω

  • admin

   Ως ανειδίκευτος (δηλαδή σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ) αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη.

 • ελενη

  καλησπερα, προσληφθηκα ως γραμματεας (η συμβαση λεει υπαλληλος γραφειου) στην εθνικη ασφαλιστικη. τετραωρο 5 μερες την εβδομαδα.οι αποδοχες που βγαζουν ειναι 293 μικτα (περιπου 240 καθαρα) με μια συμβαση του μαιου.παρακαλω πειτε μου γιατι δν μετρανε πτυχιο,προυπηρεσια κ γλωσσα.υπαγεται σε αλλη συμβαση η εθνικη?στον υπολοιπο ιδιωτικο τομεα τι ισχυει σε σχεση με αυτα?ευχαριστω πολυ

  • admin

   Εφόσον δεν υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε ισχύ που να δεσμεύει τον εργοδότη, τότε τα όρια καθορίζονται από την ΕΓΣΣΕ http://ergatika.gr/sse/egsse/ όπου υπάρχει μόνο επίδομα προϋπηρεσίας (και γάμου για τα μέλη).

 • xristina

  Καλησπέρα σας, εργάζομαι 12 χρόνια σε εμπορική επιχείρηση ως πωλήτρια.Πριν ένα χρόνο μας ζητήθηκε από το την επιχείρηση να υπογράψουμε μείωση 22% των μεικτών αποδοχών μας (συμπεριλαμβανομένου και των υπερωριών )με ιδιωτικο συμφωνητικό “τροποποίηση όρων συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου” μόνο ως προς το ύψος των μεικτών αποδοχών. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η παρουσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικής σύμβασης και ισχύει μόνο για ένα χρόνο και κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης και ο εργαζόμενος την υπογράφει με απολύτως ελευθερη βούληση.Για την επιβίωση της επιχείρησης την υπογράψαμε (σ.σ. 12 υπάλληλοι).Με την λήξη της σύμβασης μας ζητήθηκε νέα μείωση στο ύψος των κατωτατων μισθών δηλ. 586 ευρω (συν τις τριετίες).Κάποιοι την υπέγραψαν άλλοι όμως όχι.Εγώ δεν την υπέγραψα αλλά ο εργοδότης με πλήρωσε με το νέο μειωμένο μισθό.Δικαιούτε να το κάνει χωρίς την θελησή μου?Αφου είχαμε υπογράψει μόνο για ένα χρόνο δεν έπρεπε να πληρωθούμε μετά την λήξη της τροποποίησης με τον παλαιό μας μισθό?Τι πρέπει να κάνω στο εξής? Επιπλέον στο νέο μειωμένο μισθό μου υπολόγισε τα επιδόματα όχι στα 761,8 που αντιστοιχουν στις 4 τριετίες αλλά στα 586 ευρώ.Είναι αυτό σωστό?Ευχαριστώ για την βοήθειά σας.

  • admin

   Όπως αναφέρετε τα γεγονότα, αφού δεν υπογράψατε θα πρέπει να λάβετε τον αρχικό μισθό.
   Και να υπογράψετε για τα όρια της ΕΓΣΣΕ, τις τριετίες θα πρέπει να σας τις βάλει.

 • χρηστος

  Καλησπερα σας, χτες δεχτηκα προταση για δουλεια γραφειου μεικτα στα 605€. Ειμαι ανω των 25, εχω πτυχιο ΑΕΙ και Μεταπτυχιακο. Ποσο θα επρεπε να ηταν κανονικα ο μισθος;

 • liosste

  καλησπερα,μολισ πριν απο 2 μερεσ μου εκαναν προσληψη ωσ βοηθοσ λογιστη και ο μικτοσ μηνιαοσ μισθοσ μου ειναι στα 510,95..υπαρχει καποιο λαθοσ?γιατι στον υπολογισμο πιο πανω μου βγαζει 1003..

  • admin

   Η σύμβαση ισχύει για τα μέλη. Προφανώς δεν είναι μέλος και εσείς είστε κάτω των 25 ετών χωρίς προϋπηρεσία.

 • Evi

  Καλησπέρα πόσο είναι το επίδομα σπουδών ΤΕΙ στον βασικό μισθό; Αυξάνεται άμα έχεις προϋπηρεσία ;

Leave a Reply

  

  

  


− 3 = null