Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
Χαιρετίζουμε τη προσπάθεια που κάνει ο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογος χορού και τεχνών ΝΟΥΣ και ΣΩΜΑ στο Ηράκλειο της Κρήτης

Recent Comments

Πίνακες προσωπικού 2014

Οι νέες προθεσμίες υποβολής των εντύπων της εργατικής νομοθεσίας όπως διαμορφώνονται.

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση 29502/08-09-2014 οι ετήσιοι πίνακες προσωπικού θα υποβάλλονται πλέον κατά την περίοδο 3 εβδομάδων 01-21 Οκτωβρίου.

Επίσης η καταργείται η υποβολή του συμπληρωματικού πίνακα πρόσληψης. Η υποβολή του ειδικού εντύπου Ε3 καλύπτει το γεγονός.

Διαχωρίζεται το έντυπο Ε3 σε …Διαβάστε περισσότερα

Kατάργηση Eιδικού Bιβλίου Καταχώρισης Νεοπραοσλαμβανόμενου Προσωπικού ΙΚΑ

Ισχύει από 01-06-2014 η κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού (γνωστό ως πορτοκαλί βιβλίο ΙΚΑ).

Υποχρεωτικά όμως φυλάσσεται για 10 έτη (για οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί για ενέργεια πριν τις 01-06-2014 θα καταλογίζονται κυρώσεις).

Το πρόστιμο ανασφάλιστου 10.500 € καταλογίζεται πλέον και από την ΕΥΠΕΑ (μέχρι τώρα καταλογιζόταν μόνο από το ΣΕΠΕ)

Νομοθετική Διάταξη: άρθρο …Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4225 (ΦΕΚ Α’ 2/07-01-2014)

Ισχύει από 07-01-2014

Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Υπόδειγμα βιβλίου Υπερωριών & αλλαγής ωραρίου (δομημένο κατά την άποψη του ergatika.gr για το πως θα προσέφερε αναλυτικότερη εικόνα …Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Πίνακας προσωπικού 2013

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον ετήσιο πίνακα 2013 με τηνεγκύκλιο : Aριθ. πρωτ: 31651/04-10-2013

Θέμα: Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε4 – Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού.

Σε συνέχεια της νομοθεσίας : υπ’ αριθ. ΥΑ 5072/6/25.2.2013 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΑ 28153/126/28.8.2013, (καθιερώθηκε υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού …Διαβάστε περισσότερα

Πρόστιμα για Ανασφάλιστη Εργασία

Πάνω από 10.000 € θα είναι το πρόστιμο για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο που θα βρίσκεται από τους ελέγχους των αρμόδιων Υπηρεσιών. Η νέα Υπουργική Απόφαση σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα μισθών, καταστά πλέον την αδήλωτη εργασία ως μη ελκυστική και οι εργοδότες θα πρέπει να σκέφτονται πλέον πολύ σοβαρά τη παραβατικότητα στο τομέα αυτό. …Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Μειωμένης Απασχόλησης, ηλεκτρονική υποβολή, οδηγίες, βίντεο (updated 28-08-13).

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή της σύμβαση μειωμένης και εκ περιτροπής απασχόλησης (Ε9) από σήμερα 28-06-2013 (και των επιχειρησιακών συμβάσεων Ε10). Από τις 01 Ιουλίου 2013 οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία

Υπουργική Απόφαση 28153/126/28-08-2013

εγκύκλιος Υπουργείου 30982/04-07-2013

Περισσότερες …Διαβάστε περισσότερα