Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
Νέοι Μισθοί ΕΓΣΣΕ
.............................................
Βιβλιάριο Εργασίας Ανηλίκου
.............................................
Καταγγελία αίτηση εργατικής διαφοράς
.................................................
ΕΡΓΑΝΗ Πρόσβαση Εργαζομένων
.............................................
Μελέτη για Ε12 ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.
.............................................

Recent Comments

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Έντυπο Γνωστοποίησης Ανάθεσης Καθηκόντων Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Επιχειρήσεις 50 έως 249 άτομα το συντάσσουν έως 17-12-2023 και το υποβάλουν Ηλεκτρονικά μέσα σε 2 μήνες.

Επιχειρήσεις από 250 και πάνω το συντάσσουν έως 10-05-2023 και το υποβάλουν μέσα σε 2 μήνες (το ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποιήθηκε στις 03/07/2023, είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό των επιχειρήσεων-εργοδοτών)

Έγγραφο …Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 80/2022 Κωδικοποίηση Εργατικής Νομοθεσίας

Με το Π.Δ. 80/2022 (ΦΕΚ Α 222), κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου» οι διατάξεις του ατομικού εργατικού δικαίου ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Άρθρο 1 Σύμβαση εργασίας Άρθρο 2 Έλλειψη συμφωνίας για το μισθό Άρθρο 3 Προσωπική φύση της σχέσης Άρθρο 4 …Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή κάρτα εργασίας οδηγίες

Παρατείνεται έως Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μμ (00:00) η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Εργάνη ΙΙ, από όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Υ.Α. 49758/31-05-2022 (ΦΕΚ Β 2668) Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας …Διαβάστε περισσότερα

Απόσπαση Οδηγών – Δηλώσεις εταιριών στο ΙΜΙ – Οδηγία 2020/1057 – Κανονισμός 1055/2020

Συνοπτικός Πρακτικός οδηγός για την Απόσπαση

Πρακτικός Οδηγός για την Απόσπαση

Φυλλάδιο Αποσπασμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ450/89969/24-03-2023 (ΦΕΚ Β 1858) Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και για τη συσκευή ελέγχου (ταχογράφος) και διοικητικές …Διαβάστε περισσότερα

Μαθητεία και πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-ΑΕΙ (sepenet.gr)

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ (sepenet.gr)

Σπουδαστές ή Καταρτιζόμενοι Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού (sepenet.gr)

Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΣΕΚ (sepenet.gr)

Erasmus+

 

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ (αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας)

Υ.Α. Κ5/97484/26-08-2021 (φεκ Β 3938)

ΙΕΚ : αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

Διάρκεια 960 ώρες (6 μήνες)

Ποσοστό στην επιχείρηση 17% (0-5 εργαζόμενοι 1 πρακτικάριος, …Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4808/2021 Προστασία της Εργασίας κύρωση σύμβασης 190 & 187

Σε συνεχή επεξεργασία

Νόμος 4808/2021 Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην …Διαβάστε περισσότερα