Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Μοντέλο Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων και Μέτρων

Παρουσιάζεται επιγραμματικά το βασικό θεωρητικό μοντέλο Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων και Μέτρων. 
Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι πως ένα από πιο σύγχρονα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου είναι οι συναντήσεις στο χώρο εργασίας. Και όχι μόνο για συζήτηση, αλλά και για διασκέδαση. Ο συνδυασμός σωματικής και πνευματική εκτόνωσης αποτελεί ένα κυρίαρχο μέτρο. Υπάρχουν επιχειρήσεις στη σημερινή εποχή που διοργανώνουν παύσεις – διαλείμματα εργασίας, στα οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν κάποια ελαφριά σίτιση σε συνδυασμό με ασκήσεις χορού και γέλιου. Οι ασκήσεις χορού και γέλιου εκτονώνουν σε ένα μεγάλο βαθμό τη ψυχοκοινωνική πίεση και ο εργαζόμενος επανέρχεται σε μία πιο ευδιάθετη κατάσταση, η οποία τον προστατεύει από θέμα υγείας και ο εργαζόμενος καθίσταται περισσότερο παραγωγικός για την επιχείρηση. Καθώς όπως θα δούμε κατωτέρω, μεταξύ άλλων, οι συνέπειες που έχει μία επιβαρυμένη ψυχοκοινωνική πίεση στον εργαζόμενο μπορεί να επιφέρει διάφορα αποτελέσματα, τα οποία αρχικά εμφανίζονται να είναι εις βάρος του εργαζόμενου, αλλά τελικά επιβαρύνουν εξίσου και σε μερικές φορές περισσότερο το εργοδότη, και για το λόγο αυτό οι σύγχρονοι εργοδότες αρχίζουν να λαμβάνουν πολύ σοβαρά δράσεις όπως το χορό που αναφέρθηκε ανωτέρω.
Για παράδειγμα, μία επιχείρηση θα μπορούσε να ζημιωθεί σημαντικά από:
λάθη (τα λάθη του εργαζόμενου αντανακλούν στην παραγωγικότητα, τα αποτελέσματα και την εικόνα της επιχείρησης)
Τραυματισμούς στην εργασία (απώλεια εργατοωρών λόγω ανυπαίτιου κολλήματος, κίνδυνος αξιώσεων έναντι της επιχείρησης, αναταραχή κακό κλίμα)
Προβλήματα συνεργασίας, διενέξεις (μείωση παραγωγής, ανταγωνιστική συμπεριφορά μεταξύ των εργαζομένων και σε μερικές φορές σαμποτάζ συναδέλφου)
Άμεση διαταραχή της παραγωγής
Αύξηση την εναλλαγής του προσωπικού στις θέσεις εργασίας με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής
Απώλεια ικανότητας και κατά συνέπεια και πάλι μείωση της παραγωγής.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιχείρηση υποφέρει όταν δεν είναι υγιείς από κάθε άποψη οι εργαζόμενοι, και έτσι με ένα μικρό κόστος δημιουργίας “συγκεντρώσεων εκτόνωσης και χορού”η επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει μεγαλύτερο όφελος.
Από τους πρωτοπόρους στο σχεδιασμό αναλόγων καταστάσεων, αποτελεί ο σύλλογος φίλων χορού και τέχνης “Νους και Σώμα” στο Ηράκλειο της Κρήτης σύλλογος χορού και τεχνών ΝΟΥΣ και ΣΩΜΑ
Το τελευταίο διάστημα αναπτύσσουν για τα μέλη τους συγκεντρώσεις υπό το ανωτέρω πρίσμα το οποίο εμφανίζεται να βοηθάει αισθητά αυτούς, όχι μόνο στην εργασία τους, αλλά και γενικά στη ζωή τους.

Πηγές κινδύνου:
 • Έλλειψη καθορισμού των οργανωσιακών στόχων
 • Σύγκρουση ρόλων
 • Διφορούμενος χαρακτήρας Ρόλων, Ασαφής προσδιορισμός
Κίνδυνοι και συνέπειες
– Στον οργανισμό
 • Λάθη
 • Περιστατικά κινδύνου
 • Τραυματισμοί κατά την εργασία
 • Προβλήματα συνεργασίας
 • Διενέξεις
 • Αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων
 • Διαταραχή της παραγωγής
 • Αύξηση της εναλλαγής του προσωπικού στις θέσεις εργασίας
 • Απώλεια ικανότητας
– Για το άτομο
 • Συμπτώματα άγχους
 • Τραυματισμοί κατά την εργασία
 • Ασθένειες…
 • Σύνδρομο εξουθένωσης
 • Απώλεια εργασίας
Μέτρα/ όρια πρόληψης
– Σαφής ηγεσία:
 • Ευθύνη
 • Εξουσία
 • Σαφή όρια
 • Ξεκάθαροι στόχοι
– Ενημέρωση:
 • Συμπεριφορά
 • Πρότυπα
 • Κανόνες
 • Γεγονότα
 • Εποικοδομητικά σχόλια
 • Διάλογος με τον εργαζόμενο
 • Εισαγωγή
 • Αρμοδιότητα ή ικανότητα διαχείρισης
Μέτρα/ όρια άμβλυνσης
 • Πεδίο δράσης
 • Ενημέρωση
 • Συναντήσεις στο χώρο εργασίας
 • Επιρροή επί του σχεδιασμού
 • Υποστήριξη
 • Επιθεώρηση
 • Επικοινωνία
 • Δυνατότητα διαβούλευσης με τη διοίκηση
 • Εμπειρία / αρμοδιότητα
 • Οδηγίες
 • Εκπαίδευση
 • Ανάκαμψη
Μέτρα / όρια αποκατάστασης
 • Προσαρμογή της εργασίας
 • Επανένταξη στην εργασία
 • Υποστήριξη κρίσης

Leave a Reply

  

  

  


5 − one =