Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Minimum wage in Greece (monthly salary)

using the program you can find out which is the minimum monthly wage in Greece.
The program calculates the gross salary for 40 hours work per week.
The net wage is about 17-20% less.

Minimum monthly wage

How old are you? Are you over 25 years old?
Member of unions Are you member of the unions and you employer member in Σ.Ε.Β., or Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., or Ε.Σ.Ε.Ε.
years of experience How many years of experience do you have(in any job)?
marital status Are you married?(for members only)
Your monthly wage: This is your gross monthly wage in euros for 40 hours work every week
Hourly wage: This is your gross Hourly wage in euros
Caution: avoid the operation of programs with old versions of explorer, and prefer mozilla or chrome.
Also, when you enter decimals to put a dot (.) And not a comma (,)

Minimum monthly wage

Member of unions Are you member of the unions and you employer member in Σ.Ε.Β., or Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., or Ε.Σ.Ε.Ε.
How old are you? Are you over 25 years old?
years of experience How many years of experience do you have(in any job)?
marital status Are you married?(for members only)
Your monthly wage: This is your gross monthly wage in euros for 40 hours work every week
Hourly wage: This is your gross Hourly wage in euros
Caution: avoid the operation of programs with old versions of explorer, and prefer mozilla or chrome.
Also, when you enter decimals to put a dot (.) And not a comma (,)

Leave a Reply

  

  

  


two + 1 =