Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Salary in greek Hotels

according to the collective agreement (Greek ministry of Labor: 9/16.7.2012)

covering all Greece

Category See below the categories
Years of experience How many years have you experience?
Are you married? Choose if you are married or not (10%)
Degree Choose if you have any Hotel studies (6%, 10%, 15%)
Seasonal? If your work in a seasonal hotel (10%)
Uniform do the employer ask you to ware uniform with out to provide it to you?(10%)
Allowance unhealthy work cook = 10%, valet, cleaner etc. = 0.05%
Food allowance i don’t ask meal = 0%, i ask meal and they give me = -2%, i ask meal but the empoloyer do not provide me = 10%
Do you stay in the Hotel If the hotel provides you accommodation (-7%)
Your gross salary is: this is your gross salary for 40 hours per week
Caution: avoid the operation of programs with old versions of explorer, and prefer mozilla or chrome.
Also, when you enter decimals to put a dot (.) And not a comma (,)

Category A: Receptionist, maitr, submaitr (or Captain), first porter or nightporter, First buffet, head-valet, first cook.
Category B: Head laundry and linen, assistant Reception, Room B, Waiter, Bartender or barmeint, cook B, telephone operators, auditors and mainkourantie.
Category C: Assistant Waiter, Housekeeping (Jack), Room service, Concierge Assistant or buffet or restaurant or bar or drawers, bellhop, doorman or external Ntorman, cook c and valet.
Category D: laundress, cleaning common areas, dressmaker, dishwasher, head and assistant clinic.

Leave a Reply

  

  

  


× eight = 72