Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Γιατρός Εργασίας πρόγραμμα υπολογισμού ωρών

Πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 17/1996 και Π.Δ. 294/1988) τις ελάχιστες ώρες που απαιτούνται για την απασχόληση του Γιατρού Εργασίας σε μία επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη το απασχολούμενο προσωπικό και την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.
Ο Γιατρός Εργασίας προβλέπεται όταν μία επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζομένους (51+).
Από τον πρώτο εργαζόμενο απαιτείται Γιατρός Εργασίας εφόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται με προϊόντα αμιάντου,

Κατηγορία επικινδυνότητας Δείτε το πίνακα κατωτέρω και επιλέξτε την κατηγορία επικινδυνότητας σύμφωνα με το κύριο κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης
Απασχολούμενο προσωπικό Γράψτε πόσα άτομα απασχολείτε
Απασχολούμενοι υπάλληλοι Γράψτε πόσα άτομα από αυτά που δηλώσατε ανωτέρω απασχολούνται σε γραφεία
Οι συνολικές ώρες είναι Αυτές είναι οι ελάχιστες ώρες που θα πρέπει ετησίως να απασχολείται ο Γιατρός Εργασίας
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.

 

Συνοπτική κατανομή δραστηριότητας επιχειρήσεων στις τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας:

Α

 

Β

Γ

Ορυχεία

Μεταλλεία

Λατομεία

Υφαντικές βιομηχανίες

(βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια)

Βιομηχανίες δέρματοςΛοιπές Υφαντικές βιομηχανίες

Χημικές βιομηχανίες

Βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων εκρηκτικών, πυροτεχνημάτων

Βιομηχανίες ελαστικών, κεριών, καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων, φωτογραφικού υλικού κτλ

Επεξεργασία πετρελαίου

Υποπροϊόντων πετρελαίου

Εμφιάλωση υγραερίου

Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

Κατασκευή αμιάντου

Τσιμεντοβιομηχανίες

Πρώτη κατεργασία σιδήρου

Κατασκευή τελικών προϊόντων μετάλλου (εργαλεία, σωλήνες)

Ναυπηγία

Ηλεκτρισμός, φωταέριο

Βιομηχ. Τροφίμων & ποτών

Καπνοβιομηχανίες

Βιομ. Ξύλου, χάρτου & επίπλων

 Δασοπονία, εκμ/ση δασών Γεωργία
 Θήρα, αλιεία,αλυκές Κτηνοτροφία
Εμπόριο
Μεσίτες και αντιπρόσωποι
Εστίαση
Ξενοδοχεία

Μεταφορές υγρών καυσίμων

Μεταφορές από συνεργεία συντήρησης γραμμών

Μεταφορές

Αποθηκεύσεις με ψύξη Αποθηκεύσεις
Επικοινωνίες
Τράπεζες
Ασφάλειες
Εκπαίδευση
Ενοικιάσεις
Ιατρικά
Υπηρεσίες

Leave a Reply

  

  

  


two − 2 =