Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Υγιεινή και ασφάλεια

Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας είναι ίσως τα σημαντικότερα θέματα σε ένα εργασιακό χώρο. Η προστασία του εργαζομένου, από ατυχήματα, τραυματισμούς, παθήσεις, ασθένειες κτλ είναι πρωταρχικής σημασίας, τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και για το κράτος. Η προστασία της υγείας δεν σχετίζεται μόνο με την κοινωνική πλευρά ενός κράτους αλλά σχετίζεται και με τη δημοσιονομική πολιτική του, όσον αφορά την επιβάρυνση των δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών. Ο ρόλος της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας είναι καθοριστικός στα θέματα αυτά.

Σε υποσελίδες του παρόντος μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις διαδικασίες ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρών Εργασίας (Γ.Ε.), τα έντυπα, καθώς και προγράμματα υπολογισμού των ελάχιστων ωρών απασχόλησης Τ.Α. & Γ.Ε. που προβλέπονται.

Πρόγραμμα υπολογισμού ωρών απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας
Πρόγραμμα υπολογισμού ωρών απασχόλησης Γιατρού Εργασίας
Βασικά Έντυπα

Ευχαριστούμε τους υπαλλήλους της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου Κρήτης για τη βοήθεια που μας προσέφεραν στα θέματα αρμοδιότητά τους.

Leave a Reply

  

  

  


eight − = 2