Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

e-government

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μελέτη

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το πρόβλημα της έλλειψης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα.
Εντοπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται για όλους τους ενδιαφερόμενους,
κυρίως για τις επιχειρήσεις, που επιβαρύνονται με τα διοικητικά βάρη και τη γραφειοκρατία,
για το κράτος, αφού έχει αυξημένο κόστος χωρίς να λαμβάνει σωστή πληροφόρηση, ώστε να υποστηρίξει σωστά τόσο το έργο των ελεγκτικών του υπηρεσιών, όσο και την εξαγωγή πληροφόρησης για σωστό δημόσιο  management και διαχείριση.

Προτείνεται το δημόσιο ως πάροχος ή διαχειριστής, μέσω υπολογιστικών νεφών, να παρέχει πρόγραμμα μισθοδοσίας σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να απαλλάσσεται μία επιχείρηση από τις περισσότερες διαδικασίες και ταυτόχρονα να έχει το δημόσιο την απόλυτη πληροφόρηση από τη βάση δεδομένων της επιχείρησης.  Γίνεται σύγκριση με το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ σύστημα το οποίο εμφανίζεται να βρίσκεται προ των πυλών λειτουργίας στο άμεσο διάστημα.

Leave a Reply

  

  

  


× nine = 72