Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Νομοθετικά μέτρα για τον κορωνοΐο

Κ.Υ.Α. 47167/1181/16.11.2020 (ΦΕΚ 5051 Β), Αναστολές-Αποζημιώσεις Οκτωβρίου για πληττόμενες

Εγκύκλιος 46621/1415/12-11-2020 (ΑΔΑ 9Λ6Δ46ΜΤΛΚ-Η41), Άδεια ειδικού σκοπού

Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.72989/14.11.2020 (ΦΕΚ 5043 Β), Έκτακτα μέτρα 7 – 30 Νοεμβρίου (τροποποίηση, κλείσιμο σχολείων)

Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.72687/12.11.2020 (ΦΕΚ 4999 Β), Έκτακτα μέτρα 7 – 30 Νοεμβρίου (τροποποίηση)

Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.71342/6.11.2020 (ΦΕΚ 4899 Β), Έκτακτα μέτρα 7 – 30 Νοεμβρίου

Κ.Υ.Α. …Διαβάστε περισσότερα

Πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε. 2020

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 60201/Δ7.1422/31-12-2019

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Ισχύς : 16-01-2020

Βασικές αλλαγές προστίμων ανά άτομο:

Ωραρίου ή Ρεπό σε πλήρη απασχόληση 600€

Ωραρίου ή Ρεπό σε μειωμένη απασχόληση 2000€

Υπερωρία 1000€

Για την Υ.Α. 60201/Δ7.1422/2019 πατήστε εδώ

Γενικές παραβάσεις (π.χ. …Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

To Β.Η.Δ.Α.Π. Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (ΒΗΔΑΠ) ισχύει από το 1989 με τον Νόμο 1836/1989 και με την Υπουργική Απόφαση 1801/1989.

Το 2012 με τον νόμο 4093 καταργήθηκε η θεώρησή του.

Το βιβλίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και να επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο των αρμόδιων Υπηρεσιών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

Βάσει αυτού συντασσόταν και συντάσσεται η …Διαβάστε περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων Αριθμ. 54286/Δ1.17642/27-11-2019

Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.

και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπ. Εργασίας α.π. 56005 / 1327/29-11-2019

Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 της αριθμ. 40331/ Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού …Διαβάστε περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 40331/Δ1.13521/19-09-2019

Παγώνει το Ε12 μέχρι 30-11-2019

αναμένεται ΦΕΚ

Μέχρι τη νομοθετική επαναρρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 1836/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 και το άρθρο 59 του ν. 4611/2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/11/2019 οι υπόχρεοι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης θα μπορούν να τηρούν …Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4611 / 19 Αλλαγές στο Εργατικό και Ασφαλιστικό δίκαιο

Έλαβε ΦΕΚ σήμερα 17/05/2019 ο νόμος 4611 που αφορά την ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Δικοίκηση και τους Ο.Τ.Α. ά βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

Κατεβάστε τον νόμο εδώ : N 4611/2019

Άρθρα που αφορούν άμεσα την εργατική …Διαβάστε περισσότερα