Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας οδηγίες

Υ.Α. 49758/31-05-2022 (ΦΕΚ Β 2668) Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ Β. Tροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄3520).

…Διαβάστε περισσότερα

Απόσπαση Οδηγών – Δηλώσεις εταιριών στο ΙΜΙ – Οδηγία 2020/1057 – Κανονισμός 1055/2020

Προθεσμία έως 07-12-2022 για την υποβολή προτάσεων για τον νέο κανονισμό για την τροποποίηση του ERRU system ώστε ανταλλάσσονται νέα δεδομένα, όπως η βαθμολογία κινδύνου μιας επιχείρησης και ο αριθμός εργαζομένων της. Η τροποποίηση αυτή έχει αποτέλεσμα στην τροποποίηση και των κανονισμών 1071/2009 και 2020/1055.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ451/107877/12-04-2022 (ΦΕΚ Β 1765), που αφορά την …Διαβάστε περισσότερα

Μαθητεία και πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-ΑΕΙ (sepenet.gr)

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ (sepenet.gr)

Σπουδαστές ή Καταρτιζόμενοι Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού (sepenet.gr)

Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΣΕΚ (sepenet.gr)

Erasmus+

 

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ (αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας)

Υ.Α. Κ5/97484/26-08-2021 (φεκ Β 3938)

ΙΕΚ : αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

Διάρκεια 960 ώρες (6 μήνες)

Ποσοστό στην επιχείρηση 17% (0-5 εργαζόμενοι 1 πρακτικάριος, …Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4808/2021 Προστασία της Εργασίας κύρωση σύμβασης 190 & 187

Σε συνεχή επεξεργασία

Νόμος 4808/2021 Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην …Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικά μέτρα για τον κορωνοΐο

 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14-06-2022 (ΦΕΚ Β 3004) Έκτακτα μέτρα 15 Ιουνίου έως 01 Ιουλίου 2022

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/02-05-2022 (ΑΔΑ 6Σ2Κ46ΜΤΛ6-Μ4Υ) Δημόσιο και ΟΤΑ μέτρα covid (ανοίγουν οι πόρτες στις δημόσιες Υπηρεσίες)

ΚΥΑ 2828/04-05-2022 (ΦΕΚ Β 2172) Διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24415/04-05-2022 (ΦΕΚ Β 2193) Τροποποίηση Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15-10-2021 (ΦΕΚ Β 4766) (υποχρεωτικά …Διαβάστε περισσότερα

Πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε.

Πρόστιμα από 01-09-2022

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 80016/4629/β/01-09-2022 με την οποία προστέθηκαν τα πρόστιμα της ψηφιακής κάρτας

Για την Υ.Α. 80016/01-09-2022 (ΦΕΚ Β 4629) πατήστε εδώ

 

Πρόστιμα από 14-04-2020

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 14675/469/14-04-2020 με την οποία προστίθεται το πρόστιμο για τον εργαζόμενο που απασχολείται ενώ βρίσκεται σε αναστολή (1.200,00€)

Για την Υ.Α. 14675/469/14-04-2020 πατήστε εδώ

…Διαβάστε περισσότερα