Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Κανονική Άδεια

Πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει την κανονική άδεια με αποδοχές που δικαιούται ένας εργαζόμενος.

συνυπολογίζει την προϋπηρεσία και το εάν εργαζόμενος είναι εξαήμερος ή πενθήμερος.

 

Άδεια

Ημέρες Εβδομαδιαίας Εργασίας Πόσες ημέρες δουλεύεις την εβδομάδα 5 ή 6 (για πλήρη απασχόληση)?
Χρόνια Προϋπηρεσίας Πόσα χρόνια προϋπηρεσία έχεις σε οποιοδήποτε εργοδότη για οποιαδήποτε εργασία (έτος = ένσημα / 300)?
Ημερομηνία πρόσληψης Ποια είναι η ημερομηνία πρόσληψης στον τελευταίο εργοδότη (που θες να υπολογίσεις την άδεια)?
Ημερομηνία απόλυσης Ημερομηνία απόλυσης ή σημερινή ημερομηνία. Επιλέξτε το κοντινότερο δεκαπενθήμερο (ο νόμος ορίζει στρογγυλοποίηση)
Αδεια Πόσες εργάσιμες ημέρες δικαιούστε κανονική άδεια με αποδοχές το 1ο ημερολογιακό έτος
Αδεια Πόσες εργάσιμες ημέρες δικαιούστε κανονική άδεια με αποδοχές το 2ο ημερολογιακό έτος
Αδεια Πόσες εργάσιμες ημέρες δικαιούστε κανονική άδεια με αποδοχές το 3ο ημερολογιακό έτος
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα κανονική άδεια με αποδοχές (δηλαδή 31 σύνολο ο εξαήμερος και 26 ο πενθήμερος)

καθαρισμός πίνακα
Νομοθετικό καθεστώς:  ο Α.Ν. 539/45 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε από μεταγενέστερους νόμους  και ισχύει σήμερα με το Ν 3302/2004.

Δικαιούχοι :  όλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας  (ανεξάρτητα εάν είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, την ειδικότητά τους, του τρόπου αμοιβής τους, της νομικής μορφής του εργοδότη κτλ.)

Εξαιρέσεις :

 • τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του εργοδότη δηλαδή συνήθως διευθυντές  ,
 • Εργαζόμενοι σε ναυτιλιακές, γεωργικές κτηνοτροφικές και δασικές εργασίες,
 • Μέλη της οικογένειας του εργοδότη (για προσωπικές επιχειρήσεις).

Οι διατάξεις περί χορήγησης κανονικής άδειας είναι δημόσια τάξης και δεν μπορούν να αναιρεθούν με προσωπική συμφωνία εργαζομένου-εργοδότη, δηλαδή με ατομική σύμβαση εργασίας.  Καθορίζουν τα ελάχιστα όρια και δύναται να χορηγηθεί επιπλέων άδεια με αποδοχές εάν προβλέπεται από ευνοϊκότερες συμφωνίες (ατομικές ή συλλογικές).

 

Η χορήγηση της άδεια γίνεται σύμφωνα με το ημερολογιακό έτος.

Τα δύο πρώτα έτη υπολογίζεται αναλογία,

Ενώ το τρίτο έτος, μία ημέρα να απασχοληθεί ο εργαζόμενους δικαιούται ολόκληρη την άδειά του.

5ήμερος 6ήμερος  ο εξαήμερος δικαιούται 2ημέρες ανά μήνα εργασίας,ενώ ο πενθήμερος:
1 ημερολογιακό έτος 4 εβδομάδες 20 ημέρες 24 ημέρες για 12 μήνες (άλλως αναλογία 1,66 ημέρες/μήνα εργασίας)
2ο ημερολογιακό έτος +1 ημέρα 21 ημέρες 25 ημέρες για 12 μήνες (άλλως αναλογία 1,75 ημέρες/μήνα εργασίας)
3ο ημερολογιακό έτος +1 ημέρα 22 ημέρες 26 ημέρες Έστω και μία ημέρανα εργασθεί κάποιος,δικαιούται ολόκληρη την άδεια!!!!!!!

Για παράδειγμα :

Εργαζόμενος προσελήφθηκε    10-11-2010,   απολύθηκε    29-02-2012  δικαιούται:

2010  3 ημέρες άδεια  (1,7 μήνες * 1,66 = 2,75 στρογγυλοποιείται ) 1,7 μήνες = 50 ημέρες / 30

2011   21 ημέρες άδεια  (αφού εργάστηκε όλο το έτος)

2012   22 ημέρες άδεια  (αφού εργάστηκε έστω και μία ημέρα)

αντίστοιχα ο εξαήμερος:

2010  3 ημέρες άδεια  (1,7 μήνες * 2 = 3,33 στρογγυλοποιείται ) 1,7 μήνες = 50 ημέρες / 30

2011   25 ημέρες άδεια  (αφού εργάστηκε όλο το έτος)

2012   26 ημέρες άδεια  (αφού εργάστηκε έστω και μία ημέρα)

Τα ανωτέρω δικαιούνται να λάβουν ως άδεια για να ξεκουραστούν (όχι για αποζημίωση μη ληφθήσας άδειας).

Για να αποζημιωθεί κάποιος:

ανεξάρτητα εάν είναι πενθήμερος ή εξαήμερος

και χωρίς να γίνεται στρογγυλοποίηση

με την υπόθεση ότι δεν έλαβε ούτε μία ημέρα άδεια

και την υπόθεση ότι λαβμάνει 1000€ μισθό άρα 40€ ημερομίσθιο (1000/25)

2010  133,33€   (1,7 μήνες * 2 = 3,33 * 40  ) 1,7 μήνες = 50 ημέρες / 30

2011   1000€  (αφού εργάστηκε όλο το έτος)

2012   1000€  (αφού εργάστηκε έστω και μία ημέρα)

Το επίδομα αδείας υπολογίζεται όπως την αποζημίωση μη ληφθήσας άδειας, δηλαδή όπως την άδεια του εξαήμερου, χωρίς στογγυλοποιήσεις, με όριο τον μισό μισθό για αυτούς που αμείβονται με μισθό και τα 13 ημερομίσθια για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο.

αρα στο ίδιο παράδειγμα, δικαιούνται και οι δύο

2010  133,33€   (1,7 μήνες * 2 = 3,33 * 40  ) 1,7 μήνες = 50 ημέρες / 30

2011   500€  (αφού εργάστηκε όλο το έτος)

2012   500€  (αφού εργάστηκε έστω και μία ημέρα)

204 comments to Κανονική Άδεια

 • ΙΩΑΝΝΗΣ

  Καλησπέρα σας.
  Έχω προσληφθεί στις 02/05/2023 και έφτασε η περίοδος της καλοκαιρινής μου αδείας (14/08/2023-18/08/2023). Δε μας έχουν βάλει ακόμη το αντίστοιχο αναλογούν επίδομα αδείας που δικαιούμαστε και μας ενημέρωσαν πως θα το λάβουμε αφού κλείσουμε πρώτα 6 μήνες εργασίας. Πρώτη φορά συναντάω κάτι τέτοιο στο εργασιακό μου βίο. Πάντα όλες οι εταιρείες μας έβαζαν τα χρήματα μέχρι 15 Ιουλίου ή 30 Ιουλίου ή τέλος πάντων πριν την έναρξη της καλοκαιρινής μας αδείας. Ισχύει αυτό με τους 6 μήνες?

  • admin

   Το επίδομα αδείας καταβάλλεται αναλογικά με τις ημέρες που λαμβάνεται άδεια και μέχρι μισό μισθό ανά ημερολογιακό έτος.

 • Jorge

  Γεια σας…δουλεύω σε εταιρεία μετρήσεων φυσικού αεριου. Η σύμβαση μου είναι για 1 έως 20 του μήνα 5θημερο 8ωρο. Επειδή είμαστε περισσότερα άτομα στη δουλειά τελειώνουμε νωριτερα από τις 20 και ο εργοδότης μας βάζει άδεια και κάθε μήνα μας λέει ότι χρωστάμε άδεια. Δουλεύουμε κάνα Σάββατο και σβήνουμε μέρες αλλά οι μέρες που χρωσταμε είναι πολλές και δεν μηδενίζουν με Σάββατα. 20 Ιουνίου τελειώνει η σύμβαση μου τι γίνεται με αυτό? Θα μου κόψει λεφτά από την τελευταία μισθοδοσια?

  • admin

   Όπως το αναφέρετε, είναι υπερημερία του εργοδότη, το να μην σας δίνει εργασία ενώ έχετε σύμβαση έως τις 20 του μήνα. Άρα θα πρέπει να σας πληρώσει. Από αρχές Ιουνίου μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, απλά να έχετε μαζί σας συμβάσεις και λοιπά έγγραφα για να δουν οι Επιθεωρητές τους ειδικού όρους που μπορεί να αναφέρονται.

 • GIORGOS

  καλησπερα..ειμαι ιδιωτικος υπαλληλος αοριστπυ χρονου…με πανω απο 11 χρονια υπηρεσιας στη ιδια δουλεια.Στη συμβαση αναφερεται οτι δουλευω 5θημερο.αλλα ανα δυο βδομαδες δουλευω 6ημερο.Οταν παιρνω αδεια 2 βδομαδων η εταιρια μπορει να με χρεωσει με 11 μερες αδειας;

  • admin

   Αφού εργάζεστε πάνω από 10 έτη στον ίδιο εργοδότη, δικαιούστε 25 εργάσιμες επί πενθημέρου, ή 30 επί εξαημέρου. Δηλαδή 5 ημερολογιακές εβδομάδες. Εάν σας έχουν καταχωρίσει ότι δικαιούστε 25 ημέρες, πρέπει να σας αφαιρέσουν μόνο 10 ημέρες άδεια για τις 2 εβδομάδες.

 • ΜΑΝΩΛΗΣ

  Επαναδημοσίευση,
  υπάλληλος μερικής απασχόλησης (4 ώρες Χ 5 ημέρες),έχει μισθό μερικής 351,65.
  Πήρε την κανονική άδεια του 2017 από 2/10 έως 30/10 (21 εργάσιμες ,25 πληρωτέες,είναι δεύτερη χρονιά στον εργοδότη).
  Αποδοχές άδειας:4,22(ωρομίσθιο)*4(ώρες ημερησίως)=16,88*25=422,00.
  Αφού η άδεια πάρθηκε όλη μέσα στον Οκτώβριο,μπορώ να βάλω αποδοχές Οκτωβρίου 422,00 ενώ ο μηνιαίος μισθός του είναι 351,65 ??.Φοβάμαι ότι θα έχω πρόβλημα στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ.
  Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση ??

 • Θεοφίλη Ιωακειμίδου

  Τα 12 στη στον ίδιο εργοδότη προϋποθέτουν και ίδια ειδικότητα ή δεν παίζει ρόλο;

Leave a Reply

  

  

  


3 × = fifteen