Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

ΕΓΣΣΕ

Νομοθεσία περί καθορισμού κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου: 

25058/30-03-2024 (ΦΕΚ 1974 Β) (μισθός στο 830)

31986/28-03-2023 (ΦΕΚ 2003Β) (μισθός στα 780)

38866/21-04-2022 (ΦΕΚ 2030Β) 

Ιστορικό αρχείο μισθών Υπαλλήλων (τελευταία ενημέρωση 01-04-2023)

Επιλέξτε τη περίοδο Για ποια περίοδο θέλετε να υπολογίσετε το μισθό σας?
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε σε οποιοδήποτε εργοδότη?
Οικογενειακή κατάσταση Είστε παντρεμένος?
O μικτός σας μισθός είναι: αυτές είναι οι μικτές μηνιαίες αποδοχές που δικαιούστε εάν εργάζεστε εβδομαδιαίως 40 ώρες
Ωρομίσθιο: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές ανά ώρα
Ημερομίσθιο 8 ωρών: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές για ημερομίσθιο 8 ωρών (5ήμερο)
Ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές για ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών (6ήμερο)
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

 

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα) από 01/04/2024

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

830

913,0

3 – 6

913,0

996,0

6 – 9

996,0

1079,0

9 –

1079,0

1162,0

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 37,07

40,78

3 – 6

38,92 42,63

6 – 9

40,78 44,48

9 – 12

42,63

46,34

12 – 15 44,48

48,19

15 – 18 46,34

50,04

18 & άνω

48,19

51,90

 

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα) από 01/04/2023

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

780

858,0

3 – 6

858,0

936,0

6 – 9

936,0

1014,0

9 –

1014,0

1092,0

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 34,84

38,32

3 – 6

36,58 40,07

6 – 9

38,32 41,81

9 – 12

40,07

43,55

12 – 15 41,81

45,29

15 – 18 43,55

47,03

18 & άνω

45,26

48,78

 

Διανομέων delivery :  YA 29510/01-04-2022 (ΦΕΚ Β 1542) αποζημίωση αντί παροχής κράνους και χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου

 

 

Ο κάτωθι πίνακας είναι προσαρμοσμένος να υπολογίζει μισθούς σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Δηλαδή τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη

Πρόγραμμα υπολογισμού μικτών ημερομισθίων  (6:40) 6 ωρών + 40 λεπτών

Ημερομίσθια Ανειδίκευτου Εργάτη

Περίοδος Επιλέξτε για ποια περίοδο θέλετε να υπολογίσετε το ημερομίσθιο σας εφόσον ο εργοδότης σας είναι μέλος σε μία από τις εργοδοτικές οργανώσεις Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. επιλέξτε τη περίοδο 15-φεβ – 07-Νοε 2012
πάνω από 25 ετών Είστε πάνω από 25 χρονών?
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια έχετε προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?(μόνο για την περίοδο από 15-02-2012 έως
Το μικτό ημερομίσθιό σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για ένα ημερομίσθιο
6 ωρών και 40 λεπτών
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Μισθός Υπαλλήλου

Περίοδος Επιλέξτε για ποια περίοδο θέλετε να υπολογίσετε το μισθό σας εφόσον ο εργοδότης σας είναι μέλος σε μία από τις εργοδοτικές οργανώσεις Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. επιλέξτε τη περίοδο 15-φεβ – 07-Νοε 2012
πάνω από 25 ετών Είστε πάνω από 25 χρονών?
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε σε οποιοδήποτε εργοδότη?
Οικογενειακή κατάσταση Είστε παντρεμένος? (μόνο για την περίοδο από 15-02-2012 έως 07-11-2012
O μικτός σας μισθός είναι: αυτές είναι οι μικτές μηνιαίες αποδοχές που δικαιούστε εάν εργάζεστε εβδομαδιαίως 40 ώρες

 

Κάτωθι παρουσιάζονται σε πίνακες οι μισθοί και τα ημερομίσθια

όπως διαμορφώνονται  από 14/02/2012

 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ)

Σύμφωνα με το Νόμο 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτό Ημερομίσθιο

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

 0- 3

26,18

0

2,62

26,18

28,8

 3-6

26,18

1,31

2,62

27,49

30,11

 6-9

26,18

2,62

2,62

28,8

31,42

 9-12

26,18

3,93

2,62

30,11

32,73

 12-15

26,18

5,24

2,62

31,42

34,04

 15-18

26,18

6,55

2,62

32,73

35,35

18 +

26,18

7,85

2,62

34,03

36,65

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ MΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτό Ημερομίσθιο

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒAΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

 0- 3

22,83

0

2,28

22,83

25,11

 3-6

22,83

1,14

2,28

23,97

26,25

6 +

22,83

2,28

2,28

25,11

27,39

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτός Μισθός

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

 0- 3

586,08

0

58,61

586,08

644,69

 3-6

586,08

58,61

58,61

644,69

703,3

 6-9

586,08

117,22

58,61

703,3

761,91

9 +

586,08

175,82

58,61

761,9

820,51

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτός Μισθός

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

0- 3

510,95

0

51,1

510,95

562,05

3 +

510,95

51,1

51,1

562,05

613,15

129 comments to ΕΓΣΣΕ

 • ΙΩΑΝΝΑ Φ.

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΙ ΕΓΩ ΚΑΤΙ ..ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1/11/2006 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ..ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ..ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΩ?ΤΩΡΑ ΠΕΡΝΩ 640 Ε ΑΠ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΩ 680 .ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΟΤΙ ΟΤΑΝ Μ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟ 2013 ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ Κ ΤΡΙΕΤΙΕΣ…(ΕΧΩ ΣΣΕ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ)

 • Nikos

  Καλησπερα επίδομα γάμου δικαιούμαστε το 2017; με προϋποθέσια 2 ετών;

 • Γιάννης

  Καλησπέρα σας, είμαι άνω των 25 ετών. Είμαι υπάλληλος σε μια εταιρία΄όπου τον επόμενο μήνα θα κλείσω 3 χρόνια σε αυτην. Πριν εργαστώ σ αυτην την εταιρία δεν είχα ένσημα. Συνεπώς θα κλείσω 3 χρόνια ένσημα τον επόμενο μήνα επίσης.

  Επίσης, απο την αρχή η σύμβαση μου ήταν 40 ωρών την εβδομάδα.

  Τα μείκτα μου είναι 586.08.

  Με το κλείσιμο των 3 ετών στην εταιρία και στα ένστημα, δικαιούμαι 644.69 μεικτά;

  Ευχαριστώ προκαταβολικά για την απάντηση.

  • admin

   Δυστυχώς οι ωριμάνσεις μισθοδοσίας έχουν παγώσει από το 2012. Η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση να σας αυξήσει τον μισθό

 • Αλεξης

  Ωρομισθιος (10 ωρες την εβδομαδα εργασια) , 25 ετων , μου ειπαν πως πρεπει να υπογραψω νεα συμβαση απο 01/2017 εως 03/2017
  Η δουλεια ομως συνεχιζει κανονικα μεχρι 06/2017 , δικαιουμαι κανονικα δωρο πασχα ?
  υπαρχει κατι που κρυβεται πισω απο αυτην την κινηση ?

  • admin

   Δικαιούστε Δώρο Πάσχα, 3/8 του μηνιαίου μισθού, εάν δουλέψετε έως 31-03-2017. Εάν δουλέψετε τουλάχιστον μέχρι 30/04/2017 μισό μισθό. Μάλλον θα σας κάνουν ανανέωση σύμβασης… δεν μπορούμε όμως να αναφερόμαστε σε υποθέσεις.

 • admin

  Έχει σημασία τι αναφέρει η σύμβαση. Ότι αμείβεστε με τον μισθό του ανειδίκευτου υπάλληλου, ή το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη?

 • αλεξια βαλαβανη

  Δουλευω σε φροντιστηριο αγγλικων απ’τον Οκτωβριο. Ειχα προυπηρεσια. Οταν πληρωθηκα την πρωτη φορα ειχα ως μεικτο 7.7 και αυτο υπεγραψα στη συμβαση για το ικα κτλ και το χαρτι αναφερει εθνικη συλ.συμβαση. Σημερα ξαφνικα βλεπω 7.26 μεικτο και συμβαση ν.αττικης. Ετσι ευκολα αλλαζουν αυτα; Τι συμβαινει;

 • tania

  Έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να με υποχρεώσει να πάρω άδεια;

  • admin

   Η άδεια είναι κατόπιν συμφωνίας. Εάν τελειώνει όμως το έτος, τότε δεν μπορείτε να αρνηθείτε.

 • Ιωαννης

  Ειμαι ξενοδοχοϋπάλληλος κάτω τον 25 και εργαζομαι στο ξενοδοχείο 4 χρόνια με την εθνική συλλογική σύμβαση, όταν κλείσω τα 25 θα πρέπει να ζητήσω απο την επιχείρηση ή θα αλλάξει η σύμβαση μου αυτόματα στην σύμβαση ξενοδοχοϋπάλληλων;

  • admin

   Εφόσον το ξενοδοχείο τηρεί την σύμβαση, ναι να το ζητήσετε. (λογικά θα το κάνουν από μόνοι τους, αλλά καλύτερα να έχετε τον νου σας.

 • Πάνος

  καλησπέρα μια ερώτηση να κάνω σχετικά με τις 3ετίες.
  έχω 7 χρόνια ένσημα μέχρι το 2012 σαν τεχνικός δικτύων Η/Υ.
  Ε’αν εργαστώ σε χώρο εστίασης ,αναγνωρίζει τις 2 τριετίες που έχω εργαστεί μέχρι το 2012?

  • admin

   Εφόσον αμείβεστε με τα χαμηλότερα του ανειδίκευτου, θα πρέπει να υπολογιστούν.

 • TINA

  καλησπέρα είμαι 37 χρονών διαζευγμένη. έχω ξεκινήσει από της 18 Οκτωβρίου σε μια εταιρεία αλλά πρόσληψη ακόμα δεν έχει γίνει.μου ανακοίνωσε σήμερα ότι θα είναι τρίμηνη σύμβαση ενώ στην αρχή μου είπαν για αορίστου. στείλαμε τα χαρτιά μου στο λογιστήριο θα δουλεύω 9-3 δευτ-παρ και 10-2 το μεσημέρι το Σάββατο. το λογιστήριο είπε θα παίρνω 662,27 μικτά και 529.82 καθαρά. έχω πτυχίο τει διοίκησής και οικονομίας(τομέας υγείας και πρόνοιας)και απολυτήριο τεχνικού λυκείου υπάλληλων λογιστηρίου και έχω 1 παιδί αμεα. Η αγγελία έγραφε ότι ζητούν υπάλληλο λογιστηρίου αλλά την πρόσληψη θα μου την κάνουν ωσ υπάλληλος γραφείου γιατί δεν έχω ανάλογο τίτλο είπαν. Μου είπαν επίσης ότι ως υπάλληλος γραφείου το απολυτήριο και το τει δεν μετράει. επίσης έχω 2 χρόνια προϋπηρεσία σε ίδια θέση(σε λογιστήριο ιδιωτικού νοσοκομειου 14 μήνες και στο δημόσιο (5μηνά στο υπουργείο υγείας και στο δημαρχείο του δήμου μας στην θέση του πρωτοκόλλου)από 12 μήνες. Είναι αυτός ο μισθός που δικαιούμαι???ισχύει ότι δεν μετράει το απολυτήριο λύκειο και το πτυχίο του τει???υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω όσο αφορά το μισθό μου και τα δικαιώματα μου???

  • admin

   Δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε πως έχει υπολογίσει το μισθό σας. Εάν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σύμβαση και αμείβεστε με την Εθνική Γενική, τότε δεν προβλέπονται επιδόματα, πέραν του Γάμου για τα μέλη του ΣΕΒ του ΣΕΤΕ ή της ΓΣΕΒΕΕ, και οι τριετίες πριν το 2012.

 • Δώρα

  Ειμαι κάτω απο 25 δουλεύω ως πωλήτρια 4ωρο 5 μέρες την εβδομάδα! Τι μισθό θα παρω;

 • ζαφειρια

  Καλησπερα δουλευω εδω κ εναμησι χρονο σε μια επιχειρηση συνολικα 20 ωρες την εβδομαδα..ποση αδεια δικαιουμαι τον χρονο??ευχαριστω

 • andreas

  δουλεύω σαν πωλητής από το 2013 σε λίγο καιρό θα κλείσω 3 χρονια δικαιούμαι τριετια??

  • admin

   Με το μνημόνιο του 2012 έχουν παγώσει οι μεταγενέστερες ωριμάνσεις προϋπηρεσίας.

 • Λάμπρος Φλώρος

  Καλησπέρα.
  Είμαι οικοδόμος,και εχω 800 ένσημα(ένσημα,προσαύξηση,άδεια),γνωρίζετε αν εχω συμπλήρωση την πρώτη τριετία?

 • ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ

  Εχω 13 χρονια προυπηρεσια ως πωλητρια σε διαφορετικους εργοδοτες(2).Ποση αδεια δικαιουμαι και τι μισθο?Ο σημερινος εγοδοτης μου μου δινει καθαρα 479.

  • admin

   Αφού έχετε πάνω από 12 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούστε ημερολογιακά 5 εβδομάδες άδεια (25 εργάσιμες εάν είστε πενθήμερη, 30 εάν είστε 6ήμερη)

 • Κατερίνα

  Καλησπέρα. Μετά τα 9 χρόνια προϋπηρεσίας (π.χ. 23 χρόνια ένσημα), πιάνεται μόνο μία τριετία ως προϋπηρεσία; Ποιό είναι το ποσό για την ασφάλιση ώστε τα μεικτά να είναι 761,9 ευρώ; Τα “καθαρά” πόσα είναι; Ευχαριστώ.

 • Admin 1988

  Μετά από τέσσερα χρόνια ως βοηθος λογιστή, αλλαξα δουλεια και πλεον δουλευω ως αισθητικος 8-ωρη απασχοληση με 1 ρεπο/βδομαδα πέρα της Κυριακής. Οι καθαρες αποδοχες που θα δεχομαι απο οσο ενημερωθηκα ειναι 450,00. Οντως οι καθαρες αποδοχες ειναι τοσες αρχικα και επισης, η τριετια που εχω συμπληρωσει δεν υπολογιζεται λογω διαφορετικής ειδικότητας?

  • admin

   Δύσκολη επιλογή να αλλάξετε ειδικότητα. Αν και οι περισσότεροι λογιστές το σκέφτονται σοβαρά με όλα αυτά που τραβάνε.
   Κατά την άποψή μας, πρέπει να λάβει υπόψη την προϋπηρεσίας σας, αφού ούτως ή άλλως με του ανειδίκευτου πληρώνεστε.
   Η απασχόληση πρέπει να είναι 40 ώρες την εβδομάδα και οι μισθοί προκύπτουν από http://ergatika.gr/sse/egsse/

 • Μαρία

  Γειά σας μπορείτε μα μου πείτε αν η πρακτική άσκηση από οαεδ με σύμβαση μαθητείας υπολογίζεται ως προϋπηρεσία?

 • Zuk

  Καλησπέρα. Κανονικά δε θα έπρεπε ο μέσος μισθός του ημερομίσθιου (26,18*26=680,68) να πέφτει κοντά με το μισθό του υπαλλήλου (586,08);Χάνω κάτι;

  • admin

   Σωστά παρατηρήσατε. Ο εργάτης ευνοείται μισθολογικά, αλλά αδικείται σε περίπτωση απόλυσης.

 • νασος

  καλήμερα θα ήθελα να ρωτήσω για 36ωρη εργασία 6 ήμερες την εβδομάδα απο 6 ώρες σαν πωλητής σε σούπερ μάρκετ τι δικαιούμαι από μισθό ή να μου πείτε που μπορώ να το κοιτάξω αυτό ευχαριστώ προκαταβολικά

  • admin

   Είστε στη σωστή σελίδα. Δυστυχώς η μη ύπαρξη ΣΣΕ καταλήγει σε αυτούς τους μισθούς υπαλλήλου ως όριο (για 40 ώρες την εβδομάδα).
   Δείτε μετά την αναλογία μισθού http://ergatika.gr/programmata/miomeni/.

 • kiki

  Ήθελα να σας ρωτήσω.Από εβδομάδα πιανώ δουλειά ως υπάλληλος…Γεννήθηκα 1-1-1989 είμαι 25μισο..και έχω περίπου 950 ένσυμα τα προηγούμενα χρόνια..τα χρήματα που δικαιούμε είναι 586.08 ή 6644.69? Ευχαριστώ!

 • Λευκοθεα

  Γεια σας…θα ηθελα να ρωτησω το εξης..ως υπαλληλος γραφειου με 15ετη προυπηρεσια ειδα οτι δικαιούμαι 761€ μεικτα για 40ωρες εργασιας…μου προτινουν απο μια δουλεια να με προσλαβουν για εξαημερη εργασία..καθημερινα 8-4 και το σαββατο 8-2…τι δικαιούμαι για τις παραπανω ωρες και ειναι νόμιμο αυτο που μου ζητανε? Δηλαδη εχουν δικαίωμα να με προσλαβουν και να δουλευω και σαββατο? Ευχαριστω

  • admin

   Ο μισθός αφορά όπως είπατε 40 ώρες. Για εξαήμερο, επιτρέπεται η απασχόληση έως τις 48 ώρες ως υπερεργασία. Θα πρέπει όμως οι επιπλέον ώρες να πληρώνονται και να έχουν έκτακτο χαρακτήρα.

 • thomai

  Καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω αν μπορει μια εγκυος να προσληφθει στον 8 μηνα της εγκμοσυνης της

  • admin

   Άποψή μας είναι ότι μπορεί να προσληφθεί αλλά θα εισέλθει κατευθείαν στην άδεια τοκετού και λοχείας.

 • καλησπερα ειμαι 25 ετων και συντομα θα ξεκινεισω να εργαζωμαι σε ενα “μπαρ-καφε”
  με 9ωρη καθημερινη απασχοληση και μονο 2 μερες το μηνα ρεπο . . .πωσα δικαιουμαι να πληροθω δια την
  ωραι εργασιας ???

  Υ.Γ. θα εκτοιμουσα βαθητατα την διαφωτηση η’ς την “περιπτοσην ” μου .

  Ευχαριστω!!

  • admin

   26.18 X 0.15 = ωρομίσθιο
   ωρομίσθιο Χ 9,66 = ημερομίσθιο (9 ωρών)
   (1 ώρα & 20 λεπτά υπερεργασία 20% προσαύξηση, και 1 ώρα 40%)
   1 ημερομίσθιο για κάθε ημέρα εργασίας σας στο μήνα.

 • Tinos

  Για να παρω τα 58€ απο τριετία θα πρεπει να ειμαι γραμμένος με την ίδια ιδιότητα ή μετράνε απλα τα χρονια εργασίας;
  Πχ αν δούλευα πριν ως πωλητής κ μετα πιάσω δουλεια σε άλλη εταιρία σαν δημοσιογράφος..

 • theano

  Καλησπερα , σε μια καφετερια θελουμε να προσλαβουμε ενα ατομο σαν μπουφετζη.
  Μπορουμε να του κανουμε προσληψη με την ΕΓΣΣΕ και τα 586,08 ευρω τον μηνα???

  θα πρεπει να ανηκει στην ΣΣΕ????
  Μπορειτε να μ εξηγησετε πως μπορω να το διαχειριστω???

  • admin

   Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ, άρα μπορείτε να κάνετε πρόσληψη με την ΕΓΣΣΕ.

 • ομοσπονδια σωματειων εργατων τελετων

  Ειμαστε σωματεια εργατων τελετων και δουλευουμε στα νεκροταφεια της Αττικης.ειμαστε αυτασφαλιστοι με ειδικο καθεστως απο τον κανονισμοτου ικα Θκεφαλαιο.με τεκμαρτο ημερομισθιο πληρους και κυριας ασφαλισης.εχει εμφανιστει στον χωρο μας μια ατομικη επιχειρηση η οποια δουλευει την ιδια εργασια με μας(νεκροπομποι)μονο με ωρομισθιους με δηλωμενη δυωρη απασχόληση ημερησιως ενω δουλευουν 8ωρο.Ειναι νομιμο αυτο;κι αν ειναι ποσο ειναι το ωρομισθιο τους με βαση την τιμη της τετραδας των νεκροπομπων που ειναι 200ε απο την τελευταια ΣΣΕ;αΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΟΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

 • maria

  εργάζομαι σε μια εταιρία 7 χρόνια, είμαι η μοναδική υπάλληλος και παρόλα αυτά έχω δεχτεί σημαντική μείωση του μισθού μου πατώντας στο θέμα κρίσης (σαφώς έχει μειωθεί η δουλεια στην εταιρία αλλά παραμένει μια επικερδής επιχ/ση). Είμαι “δηλωμένη” με τον βασικό ο οποίος με τα χρόνια είχε φτάσει τα 980 € μικτά. Τον Δεκέμβριο του 2012 μου ζήτησε να μειώσει τις εισφόρες μου ώστε να γλιτώσει κάποια χρήματα απο εκεί αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε να υπογράψω ενα (word) εγγραφο με τίτλο ΟΡΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και με μικτό μισθό 692€ γιατί όπως μου εξήγησε δεν γινόταν να μειωθούν διαφορετικά. Χωρίς λοιπόν να γνωρίζω περί ατομικών συμβάσεων και το όλο χάος που συμβαίνει τον τελευταιο καιρο,κάθως και της τυφλής εμπιστοσύνης που έχουμε υπάλληλος και εργοδότης έπειτα από τόσα χρόνια (κακώς λέω τώρα) μου ανακοινώνει μετά από 9 μήνες ότι τα χρήματα που μπορεί να μου δίνει από εδώ και πέρα είναι τα 600 € (λίγο πολύ τα καθαρά της ατομικής σύμβασης) Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίτωση? Ψάχνωντας διάφορες πηγες βλέπω πως αυτή η ατομική σύμβαση είναι άκυρη για την περίπτωση μου? Μπορώ να καταγγείλω κάπως όλο αυτό? Όλα αυτά τα χρόνια με πληρώνει μέσω τραπέζα και μπορώ να αποδείξω ότι τα χρήματα που μου δίνει ειναι 900 € καθαρά! Συπληρώνω πως όλα αυτά τα χρόνια δεν δέχτηκε ποτέ να με δηλώσει με τα 900 € που μου έδινε παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου!

  • admin

   Το θέμα σας είναι ασφαλιστικό αρχικά. Εφόσον έχετε στοιχεία (καταθέσεις στην τράπεζα με 900€) μπορείτε να κάνετε καταγγελία στο ΙΚΑ για να πληρωθούν οι ανάλογες εισφορές.
   Όσον αφορά την καταχρηστικότητα της μείωσης, αφού πραγματικά σας έδινε 900€ και όχι το ποσό της ατομικής σύμβασης κτλ κτλ, αρμόδια να κρίνουν είναι τα δικαστήρια. Δεν ξέρουμε εάν δικαιωθείτε, όπως κρίνουμε από την εικόνα που λάβαμε από το μήνυμά σας.

 • Γιώργος

  Έχω μια ατομική επιχείρηση με
  Συνεργείο καθαρισμού. Θα ήθελα να μάθω ποιος ειναι ο μισθός που θα πρέπει να δίνω σε έναν υπάλληλο για 8ωρη εργασία 6ημερη και αντίστοιχα σε υπάλληλο καθαριότητας για 6ημερη εργασία για 4ωρο.

  • admin

   Δείτε στο πρόγραμμα το μισθό για τον υπάλληλο, αλλά αφορά 40 ώρες και όχι 48 που εσείς αναφέρετε. Μπορεί κάποιος να εργαστεί 48 ώρες και να λάβει αμοιβή με προσαύξηση 20% για τις 8 ώρες υπερεργασίας, αλλά δεν μπορεί να απασχολείται έτσι σε μόνιμη βάση, γιατί χάνει το χαρακτήρα του έκτακτου.
   Για τον υπάλληλο καθαριότητας δείτε το ημερομίσθιο Χ 0,15 = ωρομίσθιο.

 • Κατερίνα

  Καλησπέρα, είμαι άνω των 25 με 4 χρόνια ένσημα από ΚΞΓ. Θα ήθελα να ξέρω ποιά η διαφορά του να έχεις 18 ώρες full time την εβδομάδα με 15 ώρες. Ξέρω ότι με 18 ώρες πέρνουμε 25 ένσημα το μήνα, όμως πια άλλη διαφορά έχουν; Είναι καλήτερα να δουλεύουμε 18 ώρες; έχουμε περισσότερα benefits? Θα δικαιούμε τα ίδια χρήματα από ΟΑΕΔ για ταμείο ανεργείας το καλοκαίρι είτε δουλεύω 15 ώρες είτε 18;

  • admin

   Υπάρχει πρόβλημα στο θέμα που αναφέρετε, καθώς δεν ισχύει από όσο γνωρίζουμε πανελλήνια σύμβαση.
   Εάν κάποιος λοιπόν αμείβεται με την ΕΓΣΣΕ ίσως δεν πρέπει να εμπλακεί καθόλου με τα 18 ώρα κτλ. και για οποιαδήποτε σύμβαση μικρότερη των 40 ωρών να καταθέσει σύμβαση μειωμένης απασχόλησης.

Leave a Reply

  

  

  


nine − 9 =