Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

ΕΓΣΣΕ

Νομοθεσία περί καθορισμού κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου: 

25058/30-03-2024 (ΦΕΚ 1974 Β) (μισθός στο 830)

31986/28-03-2023 (ΦΕΚ 2003Β) (μισθός στα 780)

38866/21-04-2022 (ΦΕΚ 2030Β) 

Ιστορικό αρχείο μισθών Υπαλλήλων (τελευταία ενημέρωση 01-04-2023)

Επιλέξτε τη περίοδο Για ποια περίοδο θέλετε να υπολογίσετε το μισθό σας?
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε σε οποιοδήποτε εργοδότη?
Οικογενειακή κατάσταση Είστε παντρεμένος?
O μικτός σας μισθός είναι: αυτές είναι οι μικτές μηνιαίες αποδοχές που δικαιούστε εάν εργάζεστε εβδομαδιαίως 40 ώρες
Ωρομίσθιο: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές ανά ώρα
Ημερομίσθιο 8 ωρών: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές για ημερομίσθιο 8 ωρών (5ήμερο)
Ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές για ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών (6ήμερο)
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

 

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα) από 01/04/2024

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

830

913,0

3 – 6

913,0

996,0

6 – 9

996,0

1079,0

9 –

1079,0

1162,0

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 37,07

40,78

3 – 6

38,92 42,63

6 – 9

40,78 44,48

9 – 12

42,63

46,34

12 – 15 44,48

48,19

15 – 18 46,34

50,04

18 & άνω

48,19

51,90

 

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα) από 01/04/2023

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

780

858,0

3 – 6

858,0

936,0

6 – 9

936,0

1014,0

9 –

1014,0

1092,0

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 34,84

38,32

3 – 6

36,58 40,07

6 – 9

38,32 41,81

9 – 12

40,07

43,55

12 – 15 41,81

45,29

15 – 18 43,55

47,03

18 & άνω

45,26

48,78

 

Διανομέων delivery :  YA 29510/01-04-2022 (ΦΕΚ Β 1542) αποζημίωση αντί παροχής κράνους και χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου

 

 

Ο κάτωθι πίνακας είναι προσαρμοσμένος να υπολογίζει μισθούς σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Δηλαδή τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη

Πρόγραμμα υπολογισμού μικτών ημερομισθίων  (6:40) 6 ωρών + 40 λεπτών

Ημερομίσθια Ανειδίκευτου Εργάτη

Περίοδος Επιλέξτε για ποια περίοδο θέλετε να υπολογίσετε το ημερομίσθιο σας εφόσον ο εργοδότης σας είναι μέλος σε μία από τις εργοδοτικές οργανώσεις Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. επιλέξτε τη περίοδο 15-φεβ – 07-Νοε 2012
πάνω από 25 ετών Είστε πάνω από 25 χρονών?
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια έχετε προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?(μόνο για την περίοδο από 15-02-2012 έως
Το μικτό ημερομίσθιό σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για ένα ημερομίσθιο
6 ωρών και 40 λεπτών
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Μισθός Υπαλλήλου

Περίοδος Επιλέξτε για ποια περίοδο θέλετε να υπολογίσετε το μισθό σας εφόσον ο εργοδότης σας είναι μέλος σε μία από τις εργοδοτικές οργανώσεις Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. επιλέξτε τη περίοδο 15-φεβ – 07-Νοε 2012
πάνω από 25 ετών Είστε πάνω από 25 χρονών?
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε σε οποιοδήποτε εργοδότη?
Οικογενειακή κατάσταση Είστε παντρεμένος? (μόνο για την περίοδο από 15-02-2012 έως 07-11-2012
O μικτός σας μισθός είναι: αυτές είναι οι μικτές μηνιαίες αποδοχές που δικαιούστε εάν εργάζεστε εβδομαδιαίως 40 ώρες

 

Κάτωθι παρουσιάζονται σε πίνακες οι μισθοί και τα ημερομίσθια

όπως διαμορφώνονται  από 14/02/2012

 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ)

Σύμφωνα με το Νόμο 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτό Ημερομίσθιο

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

 0- 3

26,18

0

2,62

26,18

28,8

 3-6

26,18

1,31

2,62

27,49

30,11

 6-9

26,18

2,62

2,62

28,8

31,42

 9-12

26,18

3,93

2,62

30,11

32,73

 12-15

26,18

5,24

2,62

31,42

34,04

 15-18

26,18

6,55

2,62

32,73

35,35

18 +

26,18

7,85

2,62

34,03

36,65

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ MΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτό Ημερομίσθιο

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒAΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

 0- 3

22,83

0

2,28

22,83

25,11

 3-6

22,83

1,14

2,28

23,97

26,25

6 +

22,83

2,28

2,28

25,11

27,39

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτός Μισθός

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

 0- 3

586,08

0

58,61

586,08

644,69

 3-6

586,08

58,61

58,61

644,69

703,3

 6-9

586,08

117,22

58,61

703,3

761,91

9 +

586,08

175,82

58,61

761,9

820,51

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτός Μισθός

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

0- 3

510,95

0

51,1

510,95

562,05

3 +

510,95

51,1

51,1

562,05

613,15

129 comments to ΕΓΣΣΕ

 • χαρης

  Εχω δουλεψει το 1982 κ 1983 σε εργοδοτη με εξαρτημενη σχεση..μετα παλι σε αλλο εργοδοτη το 2007 για 8 μηνες..κ απο 01.03.10 ως σημερα σε αλλο εργοδοτη…ερωτω θεμελιωνω τριετιες;;; μια απαντηση ειναι επειγον…ευχαριστω.μμ

  • admin

   Όπως αναφέρετε, πιθανότατα θεμελιώνετε μία τριετία έως το 2012. Να γνωστοποιήσετε την προϋπηρεσία και τα ένσημά σας στον εργοδότη.

 • ΜΑΡΊΝΑ

  Καλησπέρα,

  είμαι χωρισμένη και έχω την επιμέλεια δύο ανήλικων παιδιών. Είμαι 44 ετών και έχω 3 χρόνια προυπηρεσίας ως Ελεύθερος Επαγγελματίας. (ΜΜΕ, Περιοδικά, Τηλεόραση κ.λπ). Έχω BACHELOR ΚΑΙ MASTER τα οποία όμως δεν είναι αναγνωρισμένα. Τι μισθό δικαιούμαι (καθαρά και μεικτά) για 4ωρο, 6ώρο, και 8ωρο;

  • admin

   Για τα στοιχεία που δίνεται δεν προβλέπονται επιδόματα από την ΕΓΣΣΕ. (η προϋπηρεσία θα έπρεπε να είναι ως εξαρτημένη εργασία). Ότι σε δώσει το πρόγραμμα ως ελάχιστο.

 • Μάρα

  Γεια σας θα ήθελα να ρωτήσω. Είμαι υπάλληλος γραφείου,ο εργοδότης μου θέλει από αρχές του 2018 να μου αλλάξει σύμβαση και να με βάλει 6 ωρο. Τωρα ο μισθός που παίρνω είναι 492,31€ καθαρά. με μια τέτοια αλλαγή πόσα χρήματα δικαιούμαι? έχω κλείσει 3 ετη σε αυτή την εταιρία.Είμαι άγαμη.

 • Dali

  Γεια σας είμαι 29 ετων…Θα πιάσω εργασία σε ιντερνετ καφέ με ωράριο 00:00-08:00 ποσο είναι το νυχτοκαματο?Είναι το ίδιο με το πρωινο?

 • χρυσανθη μπ.

  Καλημέρα. Παρακολουθώ μια πρωινη ενημερωτική εκπομπή και βλεπω ότι ο νόμιμος κατώτατος μισθος ειναι 493 καθαρά. Εγω εργαζομαι σε μια ελληνικη εταιρία ανδρικής ενδυσης ως πωλήτρια απο το 2015 εχω υπογράψει συμβαση 586 μικτά και παίρνω 468 καθαρά. Τα 493 καθαρα ποιοι τα δικαιούνται; 25 ευρω ειναι δεν ειναι 5 οπότε θα ηθελα να γνωρίζω αν γνωρίζετε κι εσεις. Ευχαριστώ πολυ.

  • admin

   Ζητήστε το εκκαθαριστικό σημείωμα που έχει υποχρέωση να σας δίνει. Να το προσκομίσετε σε μία Επιθεώρηση Εργασίας να το ελέγξουν.

 • sophia

  Καλησπερα, εργαζομαι 3 ετη ως πωλητρια εχω πτυχιο αει. Δικαιουμαι επιδομα πτυχιου? Ευχαριστω.

  • admin

   Το επίδομα πτυχίου θα πρέπει να προβλέπεται από κάποια σύμβαση συλλογική ή ατομική. Από την ΕΓΣΣΕ δεν προβλέπεται.

 • ΙΩΑΝΝΑ Φ.

  ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΟΤΙ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ…ΑΛΛΙΩΣ ΤΩΡΑ ΠΕΡΝΩ 761,91 ΜΕΙΚΤΑ ΕΝΩ ΑΠ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ 820,51 ΜΕΙΚΤΑ

Leave a Reply

  

  

  


2 × two =