Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την:
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Αριθμ. 2063/Δ1 632 /3.2.2011 (ΦΕΚ Β’ 266/18.2.2011)

Πρόγραμμα Υπολογισμού Προστίμου

Επωνυμία Επιχείρησης
Διεύθυνση Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.>

 

Σοβαρότητα Παράβασης Πόσο σοβαρή είναι η διαπιστωθείσα παράβαση?(πατήστε εδώ για να δείτε κάθε παράβαση σε τι βαθμό σοβαρότητας ανήκει)
Βαθμός Αυστηρότητας Επέλεξε για το εάν κινηθείς στα χαμηλότερα, μέσα ή υψηλότερα όρια μορίων
Αριθμός Εργαζομένων
Πόσους εργαζόμενους απασχολεί συνολικά η επιχείρηση?
Υποτροπή Επιλέξτε εάν έχει επιβληθεί στην επιχείρηση τουλάχιστον 2 ανάλογα πρόστιμα, ή εάν είναι υπότροπος κατά επανάληψη
Βαθμός Συνεργασίας Συνεργάστηκε ο εργοδότης με τον έλεγχο?
θιγόμενα άτομα Πόσοι εργαζόμενοι θίγονται
Το ύψος του προστίμου είναι: Αυτό είναι το συνολικό ύψος του προστίμου
Τα συνολικά μόρια Τα συνολικά μόρια με την υπόθεση ότι η υποτροπή προσθέτει 20 μόρια

καθαρισμός πίνακα


4 comments to Εκτύπωση

 • Mic

  Καλημέρα.
  Γνωρίζετε αν υπάρχει πιθανότητα να δοθεί παράταση για τον ετήσιο πίνακα προσωπικού?
  Ευχαριστώ.

 • vista

  καλησπερα. Γνωρίζετε αν υπάρχει προστιμο και πόσο είναι αυτό σε περιπτωση ζητησης για επανεκδοση βιβλίου αδειών από την επιθεώρηση λόγω απώλειας? Ευχαριστώ

  • admin

   Η επιθεώρηση εργασίας δεν μπορεί να σας εκδώσει βιβλίο αδειών. Εσείς θα πρέπει να φτιάξετε ξανά και να βρείτε τους εργαζόμενους να υπογράψουν.

Leave a Reply to admin Cancel reply

  

  

  


eight − 1 =