Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

ΕΓΣΣΕ

Νομοθεσία περί καθορισμού κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου: 

25058/30-03-2024 (ΦΕΚ 1974 Β) (μισθός στο 830)

31986/28-03-2023 (ΦΕΚ 2003Β) (μισθός στα 780)

38866/21-04-2022 (ΦΕΚ 2030Β) 

Ιστορικό αρχείο μισθών Υπαλλήλων (τελευταία ενημέρωση 01-04-2023)

Επιλέξτε τη περίοδο Για ποια περίοδο θέλετε να υπολογίσετε το μισθό σας?
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε σε οποιοδήποτε εργοδότη?
Οικογενειακή κατάσταση Είστε παντρεμένος?
O μικτός σας μισθός είναι: αυτές είναι οι μικτές μηνιαίες αποδοχές που δικαιούστε εάν εργάζεστε εβδομαδιαίως 40 ώρες
Ωρομίσθιο: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές ανά ώρα
Ημερομίσθιο 8 ωρών: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές για ημερομίσθιο 8 ωρών (5ήμερο)
Ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές για ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών (6ήμερο)
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

 

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα) από 01/04/2024

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

830

913,0

3 – 6

913,0

996,0

6 – 9

996,0

1079,0

9 –

1079,0

1162,0

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 37,07

40,78

3 – 6

38,92 42,63

6 – 9

40,78 44,48

9 – 12

42,63

46,34

12 – 15 44,48

48,19

15 – 18 46,34

50,04

18 & άνω

48,19

51,90

 

Πίνακας μηνιαίων μικτών μισθών υπαλλήλων (4ο ωρών εργασίας / εβδομάδα) από 01/04/2023

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3

780

858,0

3 – 6

858,0

936,0

6 – 9

936,0

1014,0

9 –

1014,0

1092,0

Πίνακας μικτών ημερομισθίων εργατών (6 ωρών και 40 λεπτών)

ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΡΓΑΤΏΝ

6 ω. & 40 λ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

μόνο για όσους οι εργοδότες τους είναι μέλη

(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ)

0 – 3 34,84

38,32

3 – 6

36,58 40,07

6 – 9

38,32 41,81

9 – 12

40,07

43,55

12 – 15 41,81

45,29

15 – 18 43,55

47,03

18 & άνω

45,26

48,78

 

Διανομέων delivery :  YA 29510/01-04-2022 (ΦΕΚ Β 1542) αποζημίωση αντί παροχής κράνους και χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου

 

 

Ο κάτωθι πίνακας είναι προσαρμοσμένος να υπολογίζει μισθούς σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Δηλαδή τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη

Πρόγραμμα υπολογισμού μικτών ημερομισθίων  (6:40) 6 ωρών + 40 λεπτών

Ημερομίσθια Ανειδίκευτου Εργάτη

Περίοδος Επιλέξτε για ποια περίοδο θέλετε να υπολογίσετε το ημερομίσθιο σας εφόσον ο εργοδότης σας είναι μέλος σε μία από τις εργοδοτικές οργανώσεις Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. επιλέξτε τη περίοδο 15-φεβ – 07-Νοε 2012
πάνω από 25 ετών Είστε πάνω από 25 χρονών?
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια έχετε προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?(μόνο για την περίοδο από 15-02-2012 έως
Το μικτό ημερομίσθιό σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για ένα ημερομίσθιο
6 ωρών και 40 λεπτών
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Μισθός Υπαλλήλου

Περίοδος Επιλέξτε για ποια περίοδο θέλετε να υπολογίσετε το μισθό σας εφόσον ο εργοδότης σας είναι μέλος σε μία από τις εργοδοτικές οργανώσεις Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. επιλέξτε τη περίοδο 15-φεβ – 07-Νοε 2012
πάνω από 25 ετών Είστε πάνω από 25 χρονών?
Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε σε οποιοδήποτε εργοδότη?
Οικογενειακή κατάσταση Είστε παντρεμένος? (μόνο για την περίοδο από 15-02-2012 έως 07-11-2012
O μικτός σας μισθός είναι: αυτές είναι οι μικτές μηνιαίες αποδοχές που δικαιούστε εάν εργάζεστε εβδομαδιαίως 40 ώρες

 

Κάτωθι παρουσιάζονται σε πίνακες οι μισθοί και τα ημερομίσθια

όπως διαμορφώνονται  από 14/02/2012

 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ)

Σύμφωνα με το Νόμο 4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτό Ημερομίσθιο

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

 0- 3

26,18

0

2,62

26,18

28,8

 3-6

26,18

1,31

2,62

27,49

30,11

 6-9

26,18

2,62

2,62

28,8

31,42

 9-12

26,18

3,93

2,62

30,11

32,73

 12-15

26,18

5,24

2,62

31,42

34,04

 15-18

26,18

6,55

2,62

32,73

35,35

18 +

26,18

7,85

2,62

34,03

36,65

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ MΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτό Ημερομίσθιο

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒAΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

 0- 3

22,83

0

2,28

22,83

25,11

 3-6

22,83

1,14

2,28

23,97

26,25

6 +

22,83

2,28

2,28

25,11

27,39

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτός Μισθός

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

 0- 3

586,08

0

58,61

586,08

644,69

 3-6

586,08

58,61

58,61

644,69

703,3

 6-9

586,08

117,22

58,61

703,3

761,91

9 +

586,08

175,82

58,61

761,9

820,51

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

Χρόνια Πρόϋπηρεσίας

Μικτός Μισθός

Επίδομα  Τριετίας

Επίδομα Γάμου

Σύνολο Αγάμων

Σύνολο Εγγαμων

0- 3

510,95

0

51,1

510,95

562,05

3 +

510,95

51,1

51,1

562,05

613,15

129 comments to ΕΓΣΣΕ

 • chris

  Γεια σας! Εχω εργαστεί σαν υπαλληλος γραφειου-χειριστρια Η/Υ για 18 συνεχομενα ετη και λογω κρισης απολυθηκα. Τωρα προεκυψε μια δουλεια σαν γραμματεας. Η αγγελια ζητουσε προυπηρεσία 2-3 ετη. Τι μισθο δικαιουμαι με τα καινουργια δεδομενα του 2013?(ειμαι έγγαμη με 2 ανηλικα παιδια και δεν εχω καποιο πτυχιο). Ο μισθος υπολογιζεται με την προυπηρεσια που ζητούσε η αγγελια ή με την δικη μου προυπηρεσία? Ευχαριστώ εκ των προτερων.

  • admin

   Κανονικά υπολογίζεται με την προϋπηρεσία που έχετε, εφόσον προσκομίσετε βεβαιώσεις εργοδοτών και τα ένσημά σας στον νέο εργοδότη.

 • Αλέκα

  Καλησπέρα σας. Είμαι παντρεμένη και έχω 1 τριετία προυπηρεσία ως εμπορουπάλληλος. Σε συνέντευξη για δουλειά σήμερα 20-9-13, με ενημέρωσαν πως εφόσον προσληφθώ θα αμοίβομαι για 8ωρη εργασία (40 ώρες εβδομαδιαίως) με το βασικό μισθό συν το επίδομα έγγαμου σύν την προυπηρεσία. Χωρίς φυσικά να μου πουν ακριβώς, υπολογίζω περίπου 650 ευρώ. Θα ήθελα να μου πείτε πόση θα είναι περίπου η αμοιβή μου και αν είναι νόμιμο όταν με απασχολούν πέρα των 40 ωρών εβδομαδιαίως, να μην πληρώνομαι ποτέ παραπάνω, ως υπερωρία δηλαδή, αλλά να αφαιρούν τις ώρες από το κανονικό ωράριο. Ευχαριστώ

 • ευα

  Κσλησπερα σας δουλευω σε ιδιωτικο τομεα κ απο 6 ωρη θα γινω 8ωρη ειμαι 26 και παντρεμενη μου μιλησε για μισθο 550-560€…γιατι οχι 586????ΚΑΙ αν οντως δικαιουμαι περισσοτερα μπορει να μου κανει μαμουνια με τν λογιστη???

 • Φανή

  Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω αν ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος από το νόμο να αναγνωρίσει τις τριετίες.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Εφόσον προσκομίσετε βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και ένσημα είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία.

 • Δήμητρα

  Είμαι κάτω των 25 ετών, με 0-3 χρόνια προϋπηρεσίας, και από Σεπτέμβριο 2013 θα εργάζομαι full-time (18-20 ώρες την εβδομάδα) σε κέντρο ξένων γλωσσών ως καθηγήτρια αγγλικών. Από τη στιγμή που είμαι full-time παύουμε να μιλάμε για ωρομίσθιο και θα παίρνω τον κατώτατο μισθό που μου έβγαλε το παραπάνω πινακάκι, δηλαδή 510,95 ευρώ;;

  Θα ήμουν πραγματικά ευγνώμων αν μου απαντούσατε. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

 • Πέτρος

  Γιατί το ημερομήσθιο είναι για 6 ώρες και 40 λεπτά ?

  • admin

   Έτσι το ορίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που η εξαήμερη εργασία ήταν ο κανόνας (όπως πάει να γίνει και σήμερα δηλαδή).

 • Αφροδίτη

  Καλησπέρα,
  Είμαι φοιτήτρια και για την πρακτική άσκηση μου είπανε ότι δικαιούμαι το 80% του βασικού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη…Πόσο βγαίνει?

  • admin

   Δείτε στο πρόγραμμα το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη κάτω των 25 ετών, Χ 80% για το ημερομίσθιο, Χ 25 για να υπολογίσετε το μηνιαίο μισθό. Υπάρχει μία μικρή κράτηση μόνο για εργατικό ατύχημα.

 • sofia

  Καλημέρα.Είμαι φοιτήτρια άνω των 25 και αυτή την περίοδο κανω την πρακτική μου άσκηση στον ιδιωτικό τομέα.Παρόλο που είμαι άνω των 25,γιατί τόσο καιρό ο μισθος μου ειναι 340?Θα επρεπε να παιρνω 586?Τωρα τον Σεπτεμβρη ολοκληρωνω την 6μηνη πρακτικη ασκηση.Απαντηστε μου εγκαιρα παρακαλω.Ευχαριστω…

  • admin

   Δείτε το ημερομίσθιο άνω των 25 ετών, Χ 80%, Χ 25 για μηνιαίες αποδοχές(μείον ένα μικρό ασφαλιστικό ποσοστό).

 • loukas

  Καλημέρα.Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο είναι ο βασικός μισθός για security και πόσο βγαίνει η ώρα καθαρά;Η ηλικία μου είναι άνω των 25 ετών,χωρίς προυπηρεσία.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • Γιώργος

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν τα 586,08 μικτά αφορούν υπάλληλους γραφείου χωρίς κάποιο πτυχίο ή αν μέσα σε αυτά τα χρήματα είναι και το πτυχίο.

  • admin

   Μέσα στο ποσό αυτό είναι τα πάντα, εκτός την προϋπηρεσία και το επίδομα γάμου.

 • Ρουλα

  Καλησπερα,θα ηθελα να ρωτησω με πηρανε με συμβαση συγκεκριμενου χρονου ταμιας. Εχω προυπηρεσια 6,42 (βγαινει ακριβως στο κομπιουτερ)χρονια,ηθελα να ρωτησω κανονικα δεν παω στη κλιμακα 6-9 χρονια?Μου εβγαλε οτι μισθο θα παρω 703,3 ειμαι παντρεμενη αλλα μου φαινεται εχει κανει λαθος..οπως επισης επιδομα ταμειου δεν δινουν σε ολες τις υπηρεσιες γιατι στον ιδιωτικο τομεα επαιρνα..αν μπορειτε να μου απαντησετε συντομα πριν μου δωσουν την συμβαση και υπογραψω. Ευχαριστω πολυ.

  • admin

   Η προϋπηρεσία 6,42 πάει στη κλίμακα 6-9. Αλλά το πρόγραμμα αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Εφόσον αμείβεστε με το δημόσιο μισθολόγιο, το πρόγραμμα δεν ισχύει.

 • ΔΙΜΙΤΡΙΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΩ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΝΩ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ

  • admin

   Όπως αντιλαμβάνεστε ζητάει την υπογραφή σας γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό μονομερώς. Εάν το δεχτείτε, προσπαθήστε να βάλετε κάποιο όρο μέσα στη σύμβαση π.χ. σε περίπτωση απόλυσης, η αποζημίωση θα υπολογιστεί με τον αρχικό μισθό τάδε. ή η μείωση του μισθού ισχύσει για τόσους μήνες και με το πέρας αυτών η αμοιβή θα επανέλθει σύμφωνα με την ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων, κτλ κτλ

 • Ερρικα

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
  ΕΙΜΑΙ 23, ΑΓΑΜΗ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΥ .
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  • admin

   Χρησιμοποιείστε το ανωτέρω πρόγραμμα και να βάλετε ότι είστε κάτω των 25 ετών, για να δείτε τα ελάχιστα όρια, μικτά, για 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.

 • aggelos

  Ποσο ειναι ο βασικος μισθος αυτη τη στιγμη? Πηγα σε συνεντευξη για υπαλληλος γραφειου και μου ειπαν οτι δινουν τον βασικο, 300 ευρω…Για πληρη απασχοληση.Ειναι τοσο χαμηλα πλεον, η μου ειπε 400 και δεν ακουσα καλα???

 • Katerina

  γεια σας ειμαι υπαλληλος σε καταστημα g…. απο το 2007 με κλαδικη συμβαση επισιστιστικων παρολο που ειμαι ταμιας και δουλευω 8 ωρες με εχει δηλωμενη βοηθο ψηστη. απο τον ιανουαριο του 2011 μας εκανε συλλογικη συμβαση εργασιας με την προφαση να μην απολυσει κανενα και μας εκανε μειωση 37% ενω συμφωνησαμε ολοι για 10% !!! μεσα σε ολα αυτα μας εκανε και 4ωρους χωρις να το ξερω και δν μου βαζει επιδομα γαμου απο την στιγμη που παντρευτηκα το 2010!!! ηθελα να ρωτησω ποσες τριετιες δικαιουμαι γτ με το ζορι μου εβαλε μια !!(σας κουρασα συγνωμη)

  • admin

   Σύμβαση για τα επισιτιστικά από όσο γνωρίζουμε δεν ισχύει πλέον. Άρα με την υπογραφή σας μπορεί να σας κάνει μείωση μέχρι:
   http://ergatika.gr/sse/egsse/
   Στην ΕΓΣΣΕ ισχύουν όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας που έχετε ανεξάρτητα ειδικότητας (αφού στην ουσία αμείβεστε με του ανειδίκευτου τις αποδοχές).
   Για να σας κάνει τετράωρους χρειάζεται την υπογραφή σας. Δεν μπορεί να το κάνει μονομερώς.

 • popi

  καλυσπερα ηθελα να ρωτησω,ειμαι 4,5 χρονια σε μια καφετερεια και εδω και ενα χρονο μου αλλαξε την συμβαση και με εβαλε 5νθημερο 20 ωρεσ και γω δουλευω 8 ωρο 6 μερεσ την εβδομαδα και μου χρωσταει και 2,500 αν παραιτηθω θα τα χασω?και με απολυση τι δικαιουμε?

  • admin

   Δεν τα χάνετε αλλά να συλλέξετε στοιχεία για να μπορέσετε να στοιχειοθετήσετε τις απαιτήσεις σας, άλλως θα είναι ο λόγος σας με το λόγο του και δύσκολα θα βγάλετε άκρη.

 • Χρυσάνθη

  Αξιότιμοι κύριοι,

  μόλις προ ολίγου πήγα σε μια συνέντευξη για δουλειά, είμαι 4 χρόνια άνεργη κι όπως καταλαβαίνεται την έχω μεγάλη ανάγκη.
  Μου πρότειναν να εργαστώ Part time για 4 ώρες (οι οποιες 4 κάποια στιγμή θα γίνουν 5, λάστιχο το ωράριο, όπως επίσης και σαββατοκύριακα) με το βασικό μισθό, τα μισά δηλαδή του 586€. Έχω πάνω από 13 χρόνια προ υπηρεσία και δε δέχθηκα να εργάζομαι λάστιχο, τόσες ώρες και με τόση προϋπηρεσία για 250€. Τι δικαιούμαι και τι έπρεπε να κάνω?

 • Γιώργος

  Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ισχύουν οι τριετιες και το επιδομα γαμου για υπάλληλο φαρμακείου, δηλαδή ποσος θα πρεπει να ειναι ο μισθός εγγαμου υπαλληλου φαρμακειου με 4 χρονια προϋπηρεσίας. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε αν μετράει σαν προϋπηρεσία ο χρόνος ανεργίας, δηλαδή εργαζομουν 2 χρονια, ήμουν άνεργος 1 χρόνο και τωρα εργάζομαι 4 χρονια. Μετράνε μια ή δυο τριετιες;
  Ευχαριστω πολυ.

  • admin

   Για να αναγνωριστεί προϋπηρεσία χρειάζεται βεβαίωση εργοδότη, άρα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη το ταμείο ανεργίας.
   Το επίδομα γάμου ισχύει μόνο για τα μέλη που έχουν υπογράψει την ΕΓΣΣΕ.

 • Θεοφάνης

  Γνωρίζετε αν ισχύει ακόμα το επίδομα σπουδών για υπάλληλο, πόσο μπορεί να είναι και σε τι ποσοστό μπορεί να είναι οι κρατήσεις για άγαμο με 3-6 χρόνια προυπηρεσία;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ δεν προβλέπεται επίδομα σπουδών. Εφόσον συμφωνήσετε με τον εργοδότη, μπορείτε να ορίσετε ότι θέλετε.

 • ΜΑΡΙΑ

  Καλησπέρα σας!
  Θα ήθελα να μου πείτε σαν ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς προϋπηρεσία, τι μισθό θα πάρω; Είμαι παντρεμένη και κλείνω τα 25 τον Σεπτέμβριο. Σε ποιά κατηγορία ανήκω; (άνω η κάτω των 25)

  • admin

   Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πάτε στους κάτω των 25 και από εκεί και πέρα στην άλλη κατηγορία.
   Εφόσον ο εργοδότης είναι μέλος αυτών που υπογράφουν τη ΕΓΣΣΕ τότε θα πάρετε και το επίδομα του Γάμου.

 • mode_22

  Γεια σας και συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει.
  Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το 2008. Έναρξη στην εφορία έκανα το 2011. Πρόσφατα μου προσφέρθηκε μία θέση εργασίας ως υπάλληλος. Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας κρίνεται ότι διαθέτω, γιατί ο μισθός που προτάθηκε ήταν ο κατώτερος.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • admin

   Καθώς για την απόδειξη της προϋπηρεσίας απαιτούνται ένσημα και βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη, τεχνικά έχετε πρόβλημα να δικαιωθείτε προϋπηρεσία. Να συμφωνήσετε το θέμα με τον εργοδότη από την αρχή για να μην έχετε στη συνέχεια προβλήματα.

 • Αμαλία

  Καλησπέρα , εργάζομαι εδω και 16 χρόνια σε μια εμπορικη επιχειρηση. Ο εργοδότης μας απο πέρσι μας πήγε από την Συλλογική Συμβαση των Εμπορουπαλληλων στην ΕΓΣΣΕ ( καθώς δεν είναι εγγεγραμμένος στον Εμπορικο Συλλογο Αθηνών). Από τον Ιανουριο του 2013 μας έκοψε και το επιδομα γάμου. Τώρα με την νέα ΕΓΣΣΕ πρέπει να επαναφέρει το επιδομα γάμου ή όχι? Ευχαριστω εκ των προτέρων

  • admin

   Εάν στις ατομικές συμβάσεις αναφέρεται ότι αμείβεστε με την ΕΓΣΣΕ τότε θα το πάρετε το επίδομα γάμου. Εάν αναφέρει ότι αμείβεστε με τα νόμιμα ελάχιστα και ο εργοδότης δεν είναι μέλος, ούτε των οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ τότε μπορεί να το αφαιρέσει.

   • Αμαλία

    Στην καινουργια συμβαση που υπογραψαμε αναφερει στο πεδίο Συλλογική Συμβαση Εργασίας :” τροποποιηση όρων ατομικής συμβασης βάση του Ν.4046/12″. Υπαγόμαστε στην ΕΓΣΣΕ ή όχι? Δηλαδή το δικαιουμαστε το επιδόμα ή οχι?

 • Vaggelis

  Καλησπέρα σας θα ήθελα αν μπορείτε να με βοηθήσετε:Είμαι φοιτητής και ξεκίνησα την 6μηνη πρακτική μου άσκηση την 1η του Μάη 2013 και ήμουν κάτω των 25 χρόνων όταν υπέγραψα την σύμβαση.Στις 15 όμως του Μάη έγινα 25 θα ήθελα να ρωτήσω αν θα αμοίβομαι με βάση την σύμβαση που υπέγραψα οταν ήμουν ακόμα 24 ή επειδή είμαι πλέον 25 θα αμοίβομαι με βάση το 80% του ημερομισθίου του ανιδίκευτου εργάτη άνω των 25 ετών;

  Σας Ευχαριστώ

 • george

  ποια ειναι η διαδικασια μειωσης του μισθου μερικης απασχολησης στο σεπε?

  • admin

   Τροποποιητικός πίνακας ηλεκτρονικά εντός 2 ημερών, σύμβαση μειωμένης χειρόγραφη εντός 8 ημερών.

 • γρηγορης

  δουλευα στα ξενοδοχεια μαγειρας με βασικο επιδοματα+ βασικο 1044 μικτα. Φετος εχω μια πρωταση να παω σε ταβερνα μηπως ξερετε το βασικο μισθο? τα επιδοματα καταργουνται ολα? θα παω σαν ανιδικευτος εργατης? τι θα βαζω στην τσεπη καθαρα? ευχαριστω.

  • admin

   Στα ξενοδοχεία υπάρχει για τα μέλη συλλογική σύμβαση εργασίας. Στα επισιτιστικά δεν υπάρχει, άρα μπορεί να σας πάει μέχρι τα όρια του ανειδίκευτου.

 • dimitris10

  Σε ατομική συμβαση που έχει υπογραφει βασητης εγσσε από 15/2/2013 ,τι ισχύει;;ουσιαστικά εμπεριέχεται στην εγσσε ο 4093/12;;ο εργοδότης δεν έχει υπογράψει σε οργανωσεις.πρεπει να υπογράφουν νέες ατομικές συμβάσεις που θα αναφέρουν βαση του 4093/12 η αυτο είναι περιττό αφουη εγσσε πλέον προβλεπει τα ίδια;;

  • admin

   Η διαφορά της ΕΓΣΣΕ από τον νόμιμο ελάχιστο μισθό είναι το επίδομα γάμου. Με τη λήξη της μετενέργειας της ΕΓΣΣΕ δεν θα έχουν καμία διαφορά.

 • χαρης

  θα μπορούσατε να μου πείτε ποιος θα είναι ο καθαρός μισθός μου(φοιτητής για πρακτική στον ΟΤΕ).θα εργάζομαι πενθήμερο και η σύμβαση μου λέει για αμοιβή ίση με το 80% του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας..επειδή δεν γνωρίζω από αυτά…ευχαριστώ…

  • admin

   δείτε στο πρόγραμμα το μισθό και υπολογίστε το 80%. Τόσο απλά. Κρατήσεις έχει ελάχιστες (μόνο για εργατικό ατύχημα).

 • marina

  παρα πολύ χρήσιμο

 • Δημήτρης

  Το -32% είναι για νέους που υπάγονται σε οποιαδήποτε σύμβαση;

 • Πέτρος

  Ωραίο προγραμματάκι!

Leave a Reply

  

  

  


4 × = twenty four