Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Εμπορικών Επιχειρήσεων

Ο κάτωθι πίνακας είναι προσαρμοσμένος να υπολογίζει μισθούς σύμφωνα με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
“Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις”
(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 13 /31.7.2012)
Ισχύει για τα μέλη:
Εργαζομένων: Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
Εργοδοτών: Εθνική Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ),
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)

ισχύει από 01/08/2012  έως 31/07/2013
Λήξη μετενέργειας 31/10/2013

Εμπορικών Επιχειρήσεων

Πωλητές

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
10 έτη στον ίδιο εργοδότη? για όλους (5%)
5 έτη στον ίδιο εργοδότη? Μόνο για πρατ/ρια σιγαρέτων (5%)
18 ετη στον ίδιο εργοδότη Μόνο ζαχαροπλαστεία (10%)
Επίδομα σπουδών Μόνο κατ/τα τροφίμων (10%)
Επίδομα υπευθύνου προϊσταμένου Μόνο ζαχαροπλαστεία (20%)
Επίδομα ταμειακών λαθών σε όλους τους ταμείς (5%)
επίδομα επιμόρφ/σης πωλητών Μόνο εμπορικά (10%)
Ειδικών συνθηκών κρεοπωλών Μόνο για πωλητές κρέατος (5%)
για κάθε παιδί 3ου παιδιού και άνω 5%
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)

καθαρισμός πίνακα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Υπάλληλοι Γραφείου

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί 3ου παιδιού και άνω 5%
Επίδομα ταμειακών λαθών σε όλους τους ταμείς (5%)
Διαχειριστικών Λαθών 3,27€
Επίδομα επικ. εργασίας δικύκλου Αποκλειστικά στους εξωτερικούς υπαλλήλους που κάνουν χρήση δικύκλου (10%)
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

καθαρισμός πίνακα

Γραμματείς διευθύνσεων

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί 3ου παιδιού και άνω 5%
Επίδομα ξένης γλώσσας Επίδομα ξένης γλώσσας (5%)
Επίδομα Λαθών 3,27€
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

καθαρισμός πίνακα

Εισπράκτορες Αποθηκάριοι Κλητήρες

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί 3ου παιδιού και άνω 5%
Επίδομα ταμειακών λαθών σε όλους τους ταμείς (5%)
Διαχειριστικών Λαθών 3,27€
Επίδομα επικ. εργασίας δικύκλου Αποκλειστικά στους εξωτερικούς υπαλλήλους που κάνουν χρήση δικύκλου (10%)
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Λογιστές

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Διαχειριστικών λαθών σε όσους κάνουν διαχείριση (5%)
Προϊσταμένου Λογιστηρίου Επίδομα που καταβάλλεται στον προϊστάμενο του λογιστιρίου (10%)
Επίδομα Λογιστικής Μηχανής Σε όσους κάνουν χρήση λογιστικής μηχανής κατά το μεγαλύτερο μέρος της εργσίας τους(10%)
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Βοηθοί Λογιστές

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε? πάνω από 17έτη αμείβεστε με το προηγούμενο πρόγραμμα (προϋπηρεσία: 16-18)
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Επίδομα πτυχίου Εφόσον έχετε συναφή τίτλο σπουδών ΑΕΙ(18%) ΤΕΙ(13%)
για κάθε παιδί για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Διαχειριστικών λαθών σε όσους κάνουν διαχείριση (5%)
Προϊσταμένου Λογιστηρίου Επίδομα που καταβάλλεται στον προϊστάμενο του λογιστιρίου (10%)
Επίδομα Λογιστικής Μηχανής Σε όσους κάνουν χρήση λογιστικής μηχανής κατά το μεγαλύτερο μέρος της εργσίας τους(10%)
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

καθαρισμός πίνακα

Οδηγοί έως 2 έτη στον ίδιο εργοδότη

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Πόσα παιδιά έχεις? για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Ανθυγ. εργασίας Οδηγοί σε Τσιμεντοποίες, χαλυβουργίες, Υγραερίων, Μεταλλείων, λατομείων, οδηγοί μπετονιέρας
Επίδομα Ειδικών συνθηκών για 6-13 τόνους ή πάνω από 13 τόνους
Επίδομα Ρυμουλκών Επίδομα Ρυμουλκών
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας Για οδηγούς που μεταφέρουν πολεμοφόδια, ραδιενεργά, εκρηκτικά
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Οδηγοί με 2 έτη στον ίδιο εργοδότη

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Πόσα παιδιά έχεις? για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Ανθυγ. εργασίας Οδηγοί σε Τσιμεντοποίες, χαλυβουργίες, Υγραερίων, Μεταλλείων, λατομείων, οδηγοί μπετονιέρας
Επίδομα Ειδικών συνθηκών για 6-13 τόνους ή πάνω από 13 τόνους
Επίδομα Ρυμουλκών Επίδομα Ρυμουλκών
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας Για οδηγούς που μεταφέρουν πολεμοφόδια, ραδιενεργά, εκρηκτικά
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

Οδηγοί με 5 έτη στον ίδιο εργοδότη

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Πόσα παιδιά έχεις? για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Ανθυγ. εργασίας Οδηγοί σε Τσιμεντοποίες, χαλυβουργίες, Υγραερίων, Μεταλλείων, λατομείων, οδηγοί μπετονιέρας
Επίδομα Ειδικών συνθηκών για 6-13 τόνους ή πάνω από 13 τόνους
Επίδομα Ρυμουλκών Επίδομα Ρυμουλκών
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας Για οδηγούς που μεταφέρουν πολεμοφόδια, ραδιενεργά, εκρηκτικά
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Οδηγοί με 10 έτη στον ίδιο εργοδότη

Χρόνια προϋπηρεσίας πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε?
Οικογενειακή κατάσταση Είσαι παντρεμένος?
Πόσα παιδιά έχεις? για κάθε παιδί 5%
Επίδομα Ανθυγ. εργασίας Οδηγοί σε Τσιμεντοποίες, χαλυβουργίες, Υγραερίων, Μεταλλείων, λατομείων, οδηγοί μπετονιέρας
Επίδομα Ειδικών συνθηκών για 6-13 τόνους ή πάνω από 13 τόνους
Επίδομα Ρυμουλκών Επίδομα Ρυμουλκών
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας Για οδηγούς που μεταφέρουν πολεμοφόδια, ραδιενεργά, εκρηκτικά
ο μικτός Μισθός σου είναι: αυτές είναι οι μικτές αποδοχές που δικαιούσαι για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Πατήσετε εδώ για να προσθέσετε στο Μικτό μισθό σας τις υπερωρίες, τις προσαυξήσεις Νύκτας, Αργίας, Κυριακής κτλ.

Πατήσετε εδώ για να μετατρέψετε το Μικτό μισθό σε καθαρό

καθαρισμός πίνακα

Θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες προγράμματα για περισσότερες ειδικότητες

95 comments to Εμπορικών Επιχειρήσεων

 • ALEX K

  Στις ιδιωτικές εταιρείες γιατί ρωτάνε για την οικογενειακή κατάσταση και εκτός του έγγαμου, άγαμου έχουν πεδίο διαζευγμένος;
  Δεν είναι προσωπικό δεδομένο;
  Γιατί πρέπει να το ξέρουν;
  Τους αλλάζει κάτι μισθολογικά;
  Στο δημόσιο δε ζητάνε πιστοποιητικό οικογ κατάστασης.
  Αν δήλωσες άγαμος και στο πιστοποιητικό που πας φανεί πως είσαι διαζευγμένος υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψη; Ο γάμος δεν υπάρχει και δεν υπάρχουν παιδιά.
  Ευχαριστώ

  • admin

   Ο διαζευγμένος λαμβάνει το επίδομα γάμου (εφόσον υπάρχει σε ισχύ σύμβαση που να το προβλέπει).
   Εφόσον δεν το δηλώσετε, απλά δεν θα μπορείτε να το δικαιωθείτε (εφόσον προβλέπεται) μέχρι να ενημερώσετε επίσημα την επιχείρηση.

 • ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΓ.

  τα μικτά απ τα καθαρά πόσο διαφορά έχουν?

 • δουλευω στην εταιρια iss ..παροχες υπηρεσιων !ειμαι στην επειχηρησιακη συμβαση..δικαιουμαι επιδομα γαμου; ευχαριστω πολυ εκ των προτερων!!

  • admin

   Μιλήστε με το σωματείο σας που υπογράφει τη Σύμβαση. Αυτοί την έχουν υπογράψει, αυτοί ξέρουν. Ρωτήστε εάν το προβλέπει η Σύμβαση και εάν είναι ακόμα σε ισχύ.

  • admin

   Επικοινωνήστε με το επιχειρησιακό σωματείο να σας ενημερώσουν, εάν προβλέπεται από τη σύμβαση (που μάλλον θα προβλέπεται) και εάν η σύμβαση είναι ακόμα σε ισχύ.

 • Αλίκη

  Για να καταλάβω,ψάχνω εργασία σαν βοηθός λογιστή με 6χρόνια προυπηρεσία και είμαι διαζευγμένη. Ο μισθός μου θα υπολογισθεί με βάση τις παραπάνω συλλογικές συμβάσεις ή με την ενιαία συλλογική σύμβαση που ισχύει απο τον Μάιο του 2013?

  • admin

   Εφόσον είναι μέλος ο εργοδότης των οργανώσεων που υπογράφουν τη σύμβαση, τότε πάτε με την εν λόγο σύμβαση. Άλλως με την ΕΓΣΣΕ, εφόσον δεν υπάρχει άλλη σύμβαση σε ισχύ.

 • Κώστας

  Καλησπέρα σας,

  υπάλληλος σε περίπτερο πάει στην ΕΓΣΣΕ ή στη ΣΣΕ Εμπορικών επιχειρήσεων? Γιατί βάσει της ΔΑ 113/85 εξαιρούνται τα περίπτερα αλλά από την άλλη αναφέρεται πως οι οικείες ΣΣΕ αφορούν Εμπορικά Καταστήματα Χονδρικής & Λιανικής πώλησης.

  • admin

   Εάν είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν τη σύμβαση, η σύμβαση έχει ισχύ για την επιχείρηση. (Πιθανότατα όμως ένα περίπτερο δεν θα ανήκει στις οργανώσεις που υπογράφουν τη σύμβαση).

 • baibiskerkyra

  καλησπερα εργαζομαι σε μια βιοτεχνικη επιχειρηση απο 1/7/2004 μεχρι και σημερα ,ωσ β λογιστη με πληρη απασχοληση , ειμαι πτυχιουχοσ τει λογιστικησ , αγαμοσ, αντι των 40 ωρων που πρεπει να εργαζομαι , εργαζομαι 6 ημερεσ χ 7 ωρεσ την εβδοαμαδα,ο εργδοδοτησ μου δεν ειναι γραμμενοσ σε καμμια επαγγελματικη οργανωση . ποιοσ θα πρεπει να ειναι ο μισθοσ μου , σασ ευχαριστω εκ των προτερων

  • admin

   Εφόσον δεν δεσμεύεται από καμία σύμβαση ο ελάχιστος μισθός είναι αυτός της ΕΓΣΣΕ χωρίς το επίδομα γάμου. Επειδή όμως είστε παλαιός εργαζόμενος και προφανώς η ατομική σύμβαση σας αναφέρει ότι αμείβεστε με κάποια σύμβαση, εάν δεν υπογράψετε να αλλάξει, τα ελάχιστα όρια είναι της σύμβασης αυτής με τα 4 επιδόματα που διατηρούνται (τέκνων, προϋπηρεσία, επικινδύνου, σπουδών)

 • giota

  δουλευω 6ημερο συνολο 40 ωρες την εβδομαδα σε εμπορικη επιχειρηση οικοδομικα υλικα υπαλληλος γραφειου.κλεινω τον ιουνιο του 13 9 χρονια στον ιδο εργοδοτη,αγαμος παιρνω 760 καθαρα.ειναι σωστος ο μισθος και αν τον αλλον μηνα που κλεινω τριτη τριετια θα δικαιουμαι αυξηση?

  • admin

   Εφόσον αμείβεστε με των εμπορικών επιχειρήσεων δείτε το ανωτέρω πρόγραμμα (στο 6-8 εξάγει μικτά 980€).
   Εφόσον ο εργοδότης δεν είναι μέλος: εάν δεν είναι μέλος και εφόσον υπογράψετε, μπορεί να σας πάει στα νόμιμα ελάχιστα http://ergatika.gr/sse/egsse/ypalliloi/.
   Τα προγράμματα εξάγουν μικτές αποδοχές.

 • Αννα

  Καλησπερα .Εργαζομαι σε Α.Ε. και πληρη απασχοληση συνεχη για 17 χρονια. ο μισθος μου ειναι μεγαλυτερος απο το βασικο που δικαιουμαι συμφωνα με τα χρονια προυπηρεσιας μου. Στο τελος καθε μηνα παιρνουμε αναλυτικη εντυπη αναφορα για τη μισθδοσια μας. Στην αναλυση δεν αναφερεται πουθενα το επιδομα γαμου αλλα μας ειπαν οτι συμπεριλαμβανεται στο μισθο. Επισης οταν προσληφθηκα ημουν ανυπαντρος, και μετα το γαμο μου δεν αυξηθηκε ο μισθος μου οπως ισως θα επρεπε. Ο εργοδοτης εχει δικαιωμα να μειωσει το μισθο μου 10% με τη δικαιολογια οτι καταργηθηκε το επιδομα γαμου?

  • admin

   Εφόσον η σύμβαση που δεσμεύει, δεν έχει πλέον ισχύ, τότε μπορεί μονομερώς να αφαιρέσει ο εργοδότης το επίδομα γάμου. Στην αναλυτική απόδειξη μισθοδοσίας όμως θα έπρεπε να εμφανίζεται το επίδομα και κάθε άλλη παροχή.

 • Γιάννα

  Ισχύει η κατάργηση του επιδόματος γάμου για τους υπαλλήλους γραφείου και για τους β.λογιστή που εργάζονται σε Παροχής Υπηρεσιών (Τουριστικό Γραφείο)? Επίσης χωρισμένος δικαιούται το επίδομα γάμου?

  • admin

   Ο χωρισμένος λαμβάνεται ως έγγαμος.
   Εφόσον δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ το επίδομα γάμου μπορεί να αφαιρεθεί από τον εργοδότη μονομερώς.
   Όσον αφορά την ΕΓΣΣΕ παίρνει μάλλον παράταση η ισχύς του επιδόματος γάμου.

 • μαρια

  εργαζομαι ως πωλητρια σε εμπορικο καταστημα και ο εργοδοτης μου σημερα μου ανακοινωσε οτι εαν δε δεχτω μειωσει 20% στο μισθο μου φευγω χωρις αποζημιωσει ισχυει κατι τετοιο?

  • admin

   Δεν μπορεί να σας διώξει χωρίς αποζημίωση. Αλλιώς δεν θα σας ζήταγε να το δεχτείτε. Πιθανότατα δεν είναι μέλος των οργανώσεων που υπογράφουν την ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά στην ατομική σύμβαση αναγράφεται ότι αμείβεστε με αυτήν, και θέλει την υπογραφή σας για να αλλάξει σύμβαση και να μειώσει το μισθό.

 • Νικος

  Καλησπερα δουλευω με ΣΣΕ 3,52 μικτα την ωρα δηλαδη 2,96 καθαρα!Στη συμβαση γραφει οτι ειμαστε 3 ωρες τη μερα 4 φορες τη βδομαδα!Εγω καθημερινως δουλευω 7-8 ωρες τη μερα και παντα 5νθημερο με 2 ρεπο μεσα στη βδομαδα!Καταρχην δικαιουμαι μισο ενσημο ή ολοκληρο?Δευτερον για καθε επιπλεον ωρα περας του 3ωρου πρεπει να πληρωνομαι 2.96 ευρω την ωρα ή παραπανω?
  Ευχαριστω εκ των προτερων

  • admin

   Για κάθε ημέρα εργασίας δικαιούστε ένα ένσημο (αρκεί οι αποδοχές να είναι μεγαλύτερες του 11,06).
   Μέχρι και την 8 ώρα δεν υπάρχει προσαύξηση.

 • dimitris

  Καλησπέρα σας,

  Εργάζομαι 2 έτη σε εμπορική εταιρεία με σύμβαση υπαλλήλων γραφείου και παίρνω 873 καθαρά. Σε περίπτωση παραίτησής μου τέλη Μαρτίου τι δικαιούμαι βάσει νόμου ?

  Ευχαριστώ

 • ΤΙΝΑ

  καλησπερα σας.εχω ενα προβλημα και θα ηθελα την βοηθεια σας.εργαζομαι σε εμπορικη επιχ. ως υπαλληλος γραφειου με συμβαση αοριστου με μισθο 700 καθαρα εδω και 5 χρονια κλεισμενα.Ο εργοδοτης μου ζητησε να υπογραψω ατομικη συμβαση με 530 καθαρα.μου ειπε οτι και να μην υπογραφει η ατομικη ετσι και αλλιως σε 2-3 μηνες θα ληξει η συμβαση μου (αν και ειναι αοριστου) και θα μπορεσει να κανει την αλλαγη στον μισθο μου χωρις την υπογραφη μου.ισχυει κατι τετοιο???

  • admin

   Χωρίς την υπογραφή σας δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα (αλλιώς δεν θα σας ζητούσε να υπογράψετε).
   Μάλλον εννοεί ότι θα λήξει η σύμβαση εμπορικών επιχειρήσεων και όχι η ατομική σας σύμβαση.

 • Despina

  Θα ηθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε έαν δικαιούμαι το επιδομα ισολογισμού το 2013. Ειμαι λογιστης α τάξης και εργάζομαι συνολικα 22 χρόνια αρχικά ως βοηθός . Τα τελευταία 4 χρόνια ως λογιστής . Η εταιρεία έχει μονο εμένα ως λογιστή για όλα . και είχα παρει τα προηγούμενα 3 χρόνια επίδομα ισολογισμού. Ο εργοδότης ισχυρίζεται ότι καταργήθηκε εντελώς και δεν το δικαιούμαι . Η επιχείρηση είναι εμπορική .

  Ευχαριστώ

  • admin

   Είναι η επιχείρηση μέλος των οργανώσεων που υπογράφουν τη Σύμβαση;
   ή
   Στην ατομική σας σύμβαση αναφέρεται όρος ότι αμείβεστε με τη ΣΣΕ εμπορικών επ.;
   Εάν ναι τότε το δικαιούστε.

 • NADIA

  Καλημέρα σας. Τι μισθό καθαρό δικαιούμαι ως υπάλληλος γραφείου με 3 χρόνια προυπηρεσία, έγγαμη και με δυο παιδιά?
  Επίσης ποιός είναι ο μισθός καθαρός πωλητή χωρίς προυπηρεσία έγγαμου με 2 παιδια?
  Ευχαριστώ

  • admin

   Εφόσον ο εργοδότης είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν τη ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα των Εμπορικών.
   Αλλιώς δείτε: http://ergatika.gr/sse/egsse/ypalliloi/

 • ΣΤΕΛΙΟΣ

  Εργαζόμουν 20 χρόνια σε κατάστημα franchise μέχρι αρχές αυγουστου 2012 ως εμποροϋπάλληλος.
  Τώρα θα προσληφθω και πάλι σε άλλο κατάστημα franchise τις ίδιας εταιρίας μετράει η προϋπηρεσία?

 • vaso

  Γειά σας,
  θα ήθελα αν μπορούσατε για ακόμη μια φορά την βοήθεια σας.
  Δουλέυω από το Σεπτέμβριο 2010 σε σουπερ μάρκετ με μισθο 700 ευρω (η σύμβαση μου είναι 850 ευρώ καθαρά). Η εργασία μου ειναι 8ωρη από Δευτέρα εως Σάββατο χωρίσ κανενα ρεπό. Τώρα βρίσκομαι στο εξάμηνο του Οαέδ λόγω μητρότητας και πληροφορήθηκα οτι θα υπογραψουμε συμβασεισ 586 ευρώ μικτα μολισ επιστρεψω..
  Θα ήθελα να ρωτήσω:

  a) μπορεί να γίνει κάτι τετοιο? Εγώ δεν θέλω να μου μειωθεί και άλλο ο μισθός διότι δεν θα τα βγάζω πέρα με ένα παιδι, Αν αρνηθούμε να υπογράψουμε μπορεί να μας απολύσει? Θα πρέπει να αρνηθούν όλοι οι υπάλληλοι ή αρκεί μόνο ένας? ποιέσ θα είναι οι επιπτώσεις?
  b) Αν τελικά υπογράψουμε Δεν δικαιουμε κάποιο ρεπό με 6 ημέρες εργασίας (48 ωρες εργασίας)? Θα είναι νόμιμο να ζητήσω ρεπό?
  c) Επίσης από το 2006 εργάστηκα στον Ελγά, στο Κεππυελ, στον Οπεκεπέ με 8μηνες συμβάσεις και ήμουν ασφαλισμένη στο Ικα. Αυτά τα χρόνια δεν υπολογίζονται σαν προυπηρεσία στην νέα σύμβαση?

  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • admin

   Ο εργοδότης είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν τη ΣΣΕ. Μάλλον όχι από ότι καταλάβαμε.
   Τότε έχει σημασία τι αναφέρεται στην ατομική σας συμβαση. Εάν εκεί αναφέρεται ότι αμείβεστε με τη ΣΣΕ εμπορικών, τότε δεν μπορεί μονομερώς να σας αλλάξει τη σύμβαση. Αλλιώς μπορεί.
   Εάν λοιπόν πάτε στα ελάχιστα όρια αμοιβής, τότε προσμετράται ότι προϋπηρεσία έχετε οπουδήποτε. Να πάτε τα ένσημά σας.

   • vaso

    Που βρισκω την ατομικη μου σύμβαση? δεν μασ εχει δωσει καποιο χαρτι…Οταν προσλήφθηκα εγινε μεσω Οαεδ και μετα από ενα χρονο που εληξε η συμβαση με τον Οαεδ δεν υπεγραψα κανενα χαρτι…Πως μπορώ να δω αν αμειβομαι με την ΣΣΕ εμπορικών? Τι επιπτωσεισ υπαρχουν αν δεν υπογραψω την νεα συμβαση?
    Σασ ευχαριστω

    • admin

     Δεν είστε υποχρεωμένη να αλλάξετε τη σύμβαση και για αυτό σας ζητάει να υπογράψετε.
     Με το Π.Δ. 156/94 είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να σας γνωστοποιήσει του όρους της ατομικής σύμβασης.

 • PANOS

  ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΙΕΖΕΙ ΓΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ( ΠΩΛΗΤΩΝ , ΟΔΗΓΩΝ,ΥΠΑΛΛ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΛ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΚ 13/13-07-12 (ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ..

  ΑΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΣΩΣΤΆ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΆΝΕΙ ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ (ΕΙΤΕ ή Ο ΈΝΑΣ ή Ο ΑΛΛΟΣ)
  ΜΕΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
  ΤΟ ΕΧΩ ΑΝΙΛΗΦΘΕΙ ΣΩΣΤΑ???
  ΣΑΣ ΕΥΑΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

 • ioanna

  Γειά σας! Εργάζομαι ως γραμματέας διευθυνσης και φέτος ενημέρωθηκα ότι εφόσον έχει καταγγελθεί η συμβαση παροχής υπηρεσίων στην οποία υπάγομαι, οσον αφορά τις αργίες καθόλη τη διάρκεια του έτους είναι πλέον οι εξης: 28η Οκτωβριου, 25 Δεκεμβριου, 25 Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα, 15 Αυγούστου. Ισχύει αυτό? Η ημέρα της Πρωτοχρονιάς και τα θεοφάνεια δε θεωρούνται πλέον αργίες???

 • rita

  ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΑ-ΤΣΙΓΑΡΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΣΤΗΝ ΕΓΣΕΕ ?

  • admin

   Όπως ανέφερα και σε προηγούμενο μήνυμα:
   “Η ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων ισχύει για τα μέλη:
   Εργαζομένων: Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
   Εργοδοτών: Εθνική Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ),
   Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)
   άλλως χρησιμοποιήστε μισθούς από την ΕΓΣΣΕ”.

 • τασος

  σε καταστημα ψιλικά-τσιγαρα που θα προσλαβει νεο πωλητη ο οποιος αναλαμβανει για πρωτη φορα εργασια στη ζωη του ισχυει η παρουσα συμβαση ?

  • admin

   Η ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων ισχύει για τα μέλη:
   Εργαζομένων: Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
   Εργοδοτών: Εθνική Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ),
   Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)
   άλλως στην ΕΓΣΣΕ.

 • Μαίρη

  Καλημέρα.
  Τέκνο με εμπορική επιχείρηση μπορεί να απασχολεί γονέα χωρίς να του βάζει ένσημα;

  ευχαριστώ

  • admin

   Μέλη της οικογένειας μπορούν να συνδράμουν σε μία ατομική επιχείρηση. Όχι δηλαδή να απασχολούνται κατά τη συνηθισμένη έννοια.
   Επίσης, όταν το τέκνο έχει κάνει δική του οικογένεια και δεν μένει στην ίδια στέγη με το γονέα ξεφεύγει λίγο η κατάσταση.
   Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν δημιουργούν συνήθως πρόβλημα σε μικροεπιχειρήσεις.

 • ΘΩΜΑΣ

  Στις 8/8/2012 ανανεώθηκε και υπέγραψα νέα δίμηνη σύμβαση μερικής απασχόλησης, ως πωλητής σε κατάστημα Σουπερ Μαρκετ, με ωρομίσθιο 3,52 ευρώ. Με την νέα ΣΣΕ θα γίνει αυτόματα η αναπροσαρμογή του μισθού μου από 1/8/2012?

  • admin

   επαναλαμβάνω ότι η σύμβαση ισχύει μόνο για τα μέλη. Εφόσον δηλαδή η εταιρία είναι μέλος των ΓΣΕΒΕΕ ή ΕΣΕΕ. Και εσείς όμως ως εργαζόμενοι θα πρέπει να είστε μέλη .
   Το κείμενο από τη σύμβαση:
   “Στην Αθήνα σήμερα 26.7.2012 οι υπογράφοντες αφενός, Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γεν. Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), 1ημήτριος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου Μετάξια Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν συμφωνούν τα ακόλουθα:….”
   Για τους ανωτέρω λοιπόν ισχύει η σύμβαση.
   Το δικό σας ερώτημα θα πρέπει να είναι: “Και πως θα μάθω εάν ο εργοδότης μου είναι μέλος ή όχι?”.
   Απάντηση: Λόγω της προστασίας δεδομένων δεν θα είναι καθόλου (μα καθόλου!) εύκολη υπόθεση.

 • ΘΩΜΑΣ

  Ποιες επιχειρήσεις ανήκουν στις εμπορικές? Υπάρχει κάτι σχετικό που να τις προσδιορίζει στη σύμβαση εργάσίας που υπογράφει ο εργαζόμενος?

 • Δημήτρης

  Είμαι λογιστής σε βιομηχανία. Μπορώ να βάλω το μισθό από τα εμπορικά;

  • admin

   Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αφού δεν σε δεσμεύει άλλη σύμβαση υψηλότερη, μπορείς να βάλεις το μίσθό αυτό, χωρίς όμως να έχει υποχρέωση.

 • Manos

  Φίλε μας έλυσες τα χέρια. Μέχρι σήμερα ψάχναμε με το χάρακα και το κομπιουτεράκι να δουμε τους μισθούς.

 • alex

  Τα χρόνια προϋπηρεσίας υπολογίζονται στον ίδιο εργοδότη?

  • admin

   Μόνο σε περιπτώσεις που έχει αναλάβει ο τελευταίος εργοδότης δικαιώματα από προηγούμενη εργασιακή σχέση, θα υπολογίζονταν του προηγούμενου εργοδότη.

 • alex

  Χρόνια προϋπηρεσίας εννοείται στον ίδιο εργοδότη?

 • ανωνυμος

  Τι ειναι το επιδομα επιμόρφωσης στους πωλητές; Εππίσης ειναι διαφορετικο το ταμειακό και το διαχειριστικο επίδομα;

  • admin

   Σε ποια ειδικότητα αναφέρεσαι;
   Το διαχειριστικό επίδομα σύμφωνα με τη κωδικοποίηση “σε όσους ασχολούνται κυρίως με τη διακίνηση και είσπραξη χρημάτων.
   Ο ταμίας συνήθως απασχολείται αποκλειστικά με το ταμείο.

   Το επιδομα επιμόρφωσης στους πωλητές παρέχεται στους απόφοιτους των Σχολών Μετεκπαιδεύσεως εμποροϋπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου.
   (δες κωδικοποίηση ΟΜΕΔ)

 • Αντώνης

  Μπράβο για τον τρόπο που τα παρουσιάζετε.
  Όσο απλά γίνεται!!!!

Leave a Reply to admin Cancel reply

  

  

  


five − = 3