Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Μειωμένη αποζημίωση απόλυσης και χαμηλότεροι μισθοί σύμφωνα με το Μνημόνιο ΙΙΙ

Μεγάλες αλλαγές επήλθαν από το μνημόνιο ΙΙΙ στο θέμα της αποζημίωσης απόλυσης.

Το ανώτατο όριο των 24 μισθών γίνεται 12. Το όριο των τακτικών αποδοχών του 30 φορές του 8πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη παραμένει μέχρι τα συμπληρωμένα 16 χρόνια υπηρεσίας (12 δικαιούμενοι μισθοί), αλλά γίνεται μόλις 2.000€ για το επιπλέον τμήμα της αποζημίωσης. …Διαβάστε περισσότερα

Αποζημίωση Απόλυσης

Νομοθεσία : Ν.2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010

πάτησε εδώ για να χρησιμοποιήσεις το πρόγραμμα που την υπολογίζει αυτόματα

Στο κάτωθι πίνακα μπορείτε να δείτε, πόσους μισθούς δικαιούστε ως αποζημίωση απόλυσης εφόσον έχετε την ιδιότητα του Υπαλλήλου Δεν έχει σημασία εάν αμείβεστε με μισθό ή ημερομίσθιο. Αλλά εάν υπερέχει το πνευματικό στοιχείο στην εργασίας σας …Διαβάστε περισσότερα