Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Καταργηση ειδικού βιβλίου αλλαγών ωραρίου και υπερωριών νόμος 4310/14 φεκ 258 αρθρο 55

Νομοθετικές διατάξεις:  αρ. 55  Ν. 4310/2014

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας :  αρ. πρ.  46923/71 /11-12-2014

Καταργείται από 01-12-2014 το ειδικό βιβλίο τροποποιήσεων ωραρίου.

Οι αλλαγές ωραρίου θα γίνονται ηλεκτρονικά με την επιλογή “Συμπληρωματικός Ωραρίου” (καθώς έχει καταργηθεί η επιλογή τροποποιητικός ωραρίου).
Οι αλλαγές θα πρέπει να αναγγέλλονται εκ των προτέρων, δηλαδή να γίνονται πριν από πραγματοποίηση της τροποποίησης, μεταβολής ή αλλαγής.

Διατηρείται το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών και επανέρχεται σύμφωνα με το καθεστώς του νόμου 4144/2013 αρ. 80, όπως δηλαδή προϋπήρχε.
σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου δίνονται τεχνικές οδηγίες για τη κατάθεση τροποποιητικού ωραρίου.
Ενεργοποιείται νέο έντυπο με τον τίτλο «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟΣ»
Αποτελεί υπεραπλουστευμένη μορφή του κανονικού Συμπληρωματικού Ωραρίου.
Δεν είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να χρησιμοποιήσει το νέο έντυπο.
Όταν αφορά περισσότερους εργαζόμενους ή πολυπλοκότερη υπόθεση χρησιμοποιεί το απλό Συμπληρωματικό Ωραρίου.
Επίσης για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεως δίνεται η δυνατότητα να ανοιχτεί ένας επιπλέον χρήστης ανά υποκατάστημα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες καταχώρισης εκτάκτως αλλαγών ή προσλήψεων.
Ακριβή διατύπωση του νόμου:
“Άρθρο 55
1.Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄  107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και
σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.”

4 comments to Καταργηση ειδικού βιβλίου αλλαγών ωραρίου και υπερωριών νόμος 4310/14 φεκ 258 αρθρο 55

 • george

  Είμαστε Ν.Π.Ι.Δ του Υπουργείου Υγείας . Ανήκουμε στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης . Υποχρεούμεθα να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά για το προσωπικό το έντυπο Ε11 (Κανονικές άδειες) που ισχύει από φέτος;

  Ευχαριστώ

 • eli

  Αλλαγή ωραρίου Δευτέρα 08/12/14. Τι κανω?? Εχει συμπληρωθει χειρόγραφα.Αρκεί??

  • admin

   Εάν δεν έχει γίνει έλεγχος, δεν έχετε πρόβλημα. Καταθέστε και ένα πίνακα συμπληρωματικό ωραρίου.

Leave a Reply

  

  

  


6 × = fifty four