Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Έντυπα

Μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε τα κάτωθι έγγραφα:

Πίνακας προσωπικού

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Ερωτήματα

Υποβάλλεται τις ερωτήσεις σας στις σελίδες. Δηλαδή εάν αφορά την άδεια στην άδεια κτλ.

Άλλως, μπορείτε στο κατωτέρο πλαίσιο να καταθέτετε την ερώτησή σας.

(να κάνετε χρήση τα προγράμματα και εφόσον παρατηρείται ανωμαλίες να τις αναφέρεται να τις διορθώνουμε)

Οι administrators θα προσπαθήσουν να σας απαντήσουν έγκυρα και απλά.