Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Βιβλίο Δρομολογίων

Οι ιδιοκτήτες είναι υπόχρεοι στον εφοδιασμό των οδηγών με βιβλία δρομολογίων

Από 12-11-2012 σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012 καταργείται η θεώρηση αυτών

Φυλάσσονται για δύο χρόνια και επιδεικνύονται στους ελέγχους

 

Φορτηγών Αυτοκινήτων και βυτιοφόρων

Νομοθετικό καθεστώς : ΒΔ. 28/2-4/2/1938, ΠΔ. 882/1980, ΠΔ.93/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ.8, ΥΑ. 1173/1980

Εξαιρέσεις: οι ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες και μέλη των οικογενειών τους όταν οδηγούν τα αυτοκίνητά τους
οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με άλλη ειδικότητα και η οδήγηση απλά υποβοηθά την άσκηση του έργου. (Άρ.21 παρ. 8 ν. 3144/2003)
(π.χ. ο υδραυλικός οδηγεί το φορτηγό με τα εργαλεία, όχι για να παραδώσει τα εργαλεία, αλλά για να φτιάξει μία βλάβη)

Επιπλέον : Για τους οδηγούς Βυτιοφόρων απαιτείται η έκδοση διμηνιαίας βεβαιώσεως ειδικότητας (θεωρείται από το ΣΕΠΕ) άρ.3 παρ. 4 ν. 1959/1991

 

Τουριστικών λεωφορείων

Νομοθετικό καθεστώς :  ΥΑ. 51266/1975, ΥΑ. 1907/1987, ΥΑ 128/1986, ΥΑ. 989/!980

Δεν εξαιρούνται οι  ιδιοκτήτες.

Επιπλέον :  για τους μισθωτούς οδηγούς και για τους ιδιοκτήτες-οδηγούς όταν συμβάλλονται και οδηγούν τα αυτοκίνητά τους για λογαριασμό Τουριστικών Γραφείων, θεωρείται Βιβλιάριο εργασίας ή αλλιώς βιβλιαράκι Ρεπό ή “REPOλόγιο”.

 

Ι.Χ.Αυτοκινήτων (π.χ. Μεταφοράς Προσωπικού)

Νομοθετικό καθεστώς  :   ΒΔ. 14/8-8/9/1950, ΠΔ. 981/1980, ΠΔ. 103/1984, ΠΔ. 120/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ. 8

Leave a Reply

  

  

  


seven + = 13