Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Βιβλίο Ημερήσιας Απασχόλησης Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

Νομοθετικό καθεστώς : Ν. 1836/1989 άρ. 33, ΥΑ. 1801/1989, Ν. 1902/1990 άρ. 23, Ν.1976/1991 άρ.20, Ν.2556/1997 άρ. 4

Καταργείται από 12-11-2012 σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012 η θεώρηση από τα αρμόδια τμήματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Υποπαράγραφος ΙΑ.13. Απλοποίηση Διαδικασιών και Μείωση Διοικητικών Βαρών που αφορούν το Σ.ΕΠ.Ε.,

Στην ουσία σε αντικατάσταση του Πίνακα Προσωπικού θεωρείται το εν λόγο βιβλίο.
Διπλόφυλλο.
Θεωρημένο (έως 11-11-2012) από το κατά τόπους Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης(Σ.ΕΠ.Ε).
Τηρείται στο χώρο εργασίας.
Συμπληρώνεται καθημερινά με τα ονόματα των εργαζόμενων στο έργο.
Για κάθε υποέργο και κάθε εργολάβο τηρείται χωριστό βιβλίο.

Leave a Reply

  

  

  


four − 3 =