Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ομαδικές απολύσεις, όρια, διαδικασία

Σύμφωνα με το άρθρο 74 § 1 του νόμου 3863/2010, τροποποιούνται (εδ α΄ & ΄β § 2 του ν.1387/83) τα όρια πέρα από τα οποία θεωρούνται ομαδικές απολύσεις. (λοιπή νομοθεσία αρ. 21 ν. 3488/06)

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις μπορούν να απολυθούν

  • έως 6 εργαζόμενοι ανά μήνα, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί από 20 -150 άτομα
  • ποσοστό 5% (και όριο 30 εργαζόμενοι) ανά μήνα, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερα από 151 άτομα

Οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται στο προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα με εξαίρεση (και επιπλέον) των περιπτώσεων του αρ. 2 ν.1387/83 (ΔΕΝ σ. 857).
Επίσης σύμφωνα με το αρ. 21 ν. 3488/06 : για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων, όλοι οι τρόποι λήξης της σύμβασης εργασίας που γίνονται με πρωτοβουλία του εργοδότη για έναν ή περισσότερους λόγους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργαζομένων, εξομοιώνονται με τις απολύσεις, υπό τον όρο ότι οι απολύσεις είναι τουλάχιστον πέντε (5). (Δεν σ. 1336 & 1265/06). (άρα εφόσον οι οικειωθελής αποχωρίσεις έχουν “μεθοδευτεί” κατά κάποιο τρόπο από τον εργοδότη (π.χ. εθελουσία έξοδο) τότε υπό όρους μπορούν να προσμετρηθούν ως απολύσεις).
Εφόσον οι σχεδιαζόμενες απολύσεις, υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ο εργοδότης, πριν προχωρήσει σε αυτές, οφείλει να «πληροφορήσει» τους εκπροσώπους των εργαζομένων (όπως περιγράφονται στο 4ο άρθρο του νόμου) και να προέλθει σε διαβούλευση με αυτούς, με σκοπό να ερευνηθεί η δυνατότητα και πιθανότητα αποφυγής ή μείωσης των απολύσεων και των δυσμενών συνεπειών τους.

Η προθεσμία των διαβουλεύσεων είναι είκοσι ημέρες (από την πρόσκληση). Το αποτέλεσμα διατυπώνεται σε πρακτικό που υπογράφεται από τα δύο μέρη και υποβάλλεται από τον εργοδότη στο «Νομάρχη ή τον Υπουργό Εργασίας».

Σε περίπτωση συμφωνίας οι ομαδικές απολύσεις ισχύουν αφού περάσουν 10 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού πρακτικού.

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, ο «Νομάρχης ή Υπουργός Εργασίας», με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μέσα σε 10 μέρες (από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού πρακτικού), και αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλλου και συνεκτιμήσει τις συνθήεκς της αγοράς εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, μπορεί είτε να παρατείνει για 20 ακόμα ημέρες τις διαβουλεύσεις, είτε να μην εγκρίνει τη πραγματοποίηση του συνόλου ή μέρους των σχεδιαζόμενων απολύσεων.

Το ergatika.gr συνιστούν, ακόμα και σε περιπτώσεις σχεδιαζόμενων απολύσεων που δεν υπερβαίνουν τα όρια των ομαδικών απολύσεων, αλλά δεν είναι και ταυτόχρονα «μεμονομένες» απολύσεις, ο εργοδότης να προβαίνει σε ενημέρωση και διαβούλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2006.

Στη σελίδα:Μελέτες, Ενημέρωση και Διαβούλευση μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το Προεδρικό Διάταγμα

Leave a Reply

  

  

  


− six = 3