Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Κλινικές, νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για μισθούς 2012 & 2013

Στη Σελίδα “Σ.Σ.Ε. (Μισθοί)” μπορείτε να βρείτε πρόγραμμα προσαρμοσμένο να υπολογίζει μισθούς σύμφωνα με την νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφηκε στις 28.6.2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών.
(Πράξη Κατάθεσης: Υπ. Εργασίας. 7/2.7.12)
Καθώς δεν κηρύσσεται υποχρεωτική, δεσμεύει μόνο τα μέλη, δηλαδή
Εργοδοτών: Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών
Εργαζομένων: Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας
Η νέα συλλογική σύμβαση των Κλινικών έχει έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2012 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Σημειώνεται ότι για τους νέοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους, ανεξάρτητα της ειδικότητας που έχουν, ο βασικός μισθός καθορίζεται μόλις στα 630€ μικτά!

Πατήσετε εδώ για να υπολογίσετε το Μικτό μισθό σας σύμφωνα με τη νέα σύμβαση Κλινικών

Επίσης για λοιπές πληροφορίες όπως ποιοι λαμβάνουν τα επιδόματα Επικινδύνου και Ανθυγιεινής Εργασίας, το επίδομα Ετοιμότητας Κατ’οίκον, πόσο αμείβονται οι Εφημερίες Ιατρών Εντός Κλινικής, για το επίδομα Εξομάλυνσης κτλ

Leave a Reply

  

  

  


8 + = fourteen