Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Κανονισμός Εργασίας

Κανονισμός εργασίας είναι μία συλλογική έγγραφη ρύθμιση των σχέσεων εργασίας μιας επιχείρησης προσαρμοσμένη στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας της.  Μπορεί επίσης να συναντηθεί με τον όρο “εσωτερικός κανονισμός” ή “κανονισμός καταστάσεως”, ή “οργανισμός της επιχείρησης”, όταν ρυθμίζει θέματα που αφορούν την οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης.

Νομοθετικό καθεστώς: ΝΔ. 3789/1955, Ν. 1767/1988, Ν.2874/2000,  Ν.3852/2010 άρ.186, Ν. 3996/2011, ΝΔ 3789/57,  Υ.Α.  2322/2002

Οι  επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 70 εργαζομένους, υποχρεούνται να καταθέτουν προς κύρωση Κανονισμό Εργασίας (συμβατικό).

Δύναται και δεν είναι υποχρεωτικό για επιχειρήσεις που απασχολούν 70 ή λιγότερους εργαζόμενους.

Ο κανονισμός Καταρτίζεται από την επιχείρηση και υποβάλλεται για έγκριση  μαζί με παράβολο στο αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας για την έδρα της επιχείρησης

Το παράβολο καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πλέον στη Δ.Ο.Υ. με το κωδικό 3428, Υπέρ του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

σημειώνεται ότι δεν καταβάλουν παράβολο οι ασκούμενες από το δημόσιο επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις (ή για λογαριασμού αυτού).

Απασχολούμενοι

Παράβολο για νέο κανονισμό

Παράβολο για τροποποίηση

Έως 70

180 €

60 €

71 – 180

300 €

100 €

180  και περισσότερους

440 €

150 €

Ο κανονισμός ελέγχεται από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης ως προς τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα.

Εφόσον εγκριθεί από αυτά, αναρτάται σε εμφανεί και προσιτά για τους μισθωτούς σημεία των εργασιακών χώρων.

 

6 comments to Κανονισμός Εργασίας

 • Alkis

  Σε μεγάλη επιχείρηση υπάρχει αναρτημένος στο intranet της εταιρείας καθώς και σε εμφανή σημεία μέσα στην εταιρεία, ο εσωτερικός κανονισμός της. Όσον αφορά σε αναγγελία ασθένειας το μόνο που αναφέρει είναι πως ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει σε περίπτωση ασθένειας εντός 1 ώρας από την έναρξη βάρδιας.
  Σε εσωτερικό mail το οποίο τιτλοφορείται ως “Ενημέρωση” αναφέρεται πως πρέπει να ενημερώνουμε το πολύ μέχρι την έναρξη της βάρδιας και το κυριότερο που αναφέρει είναι πως υποχρεούμαστε να καλούμε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ το HR για ενημέρωση, παρόλο που ήδη τις προηγούμενες μέρες μπορεί να τους έχουμε κοινοποιήσει τις ημέρες της αναρρωτικής αδείας.

  • admin

   Ως γενικό πλαίσιο πρέπει να το τηρείτε. Εφόσον όμως στα πλαίσια της ασθενείας μπορείτε. Δηλάδη: Κάποιος έχει αναρρωτική επειδή έχει χτυπήσει το πόδι του. Μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο. Αντίθετα. είναι κάποιος στην εντατική. Δεν έχει καμία ισχύ αυτός ο όρος.

 • MICHAIL ARGALIAS

  Καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω κατά πόσο βλαπτικος για τον υπάλληλο μπορεί να είναι ο κανονισμός εργασίας σε σχέση με τις προσωπικές του ελευθερίες και τα εργασιακα του δικαιώματα λαμβάνοντας υπόψιν πως ο κανονισμός έχει υπογραφει από το εργοδοτικο σωματείο της εταιρείας. Ευχαριστώ.

  • admin

   Λογικά δεν πρέπει να είναι βλαπτικός. ελέγχεται και από επιτροπή εργασίας. Εκεί οι εκπρόσωποί σας προβάλουν τις αντιρρήσεις τους.

 • ΑΝΕΣΤΗΣ

  Η συζυγός μου έχει ζητήσει με εξώδικο, τον κυρωμένο απο την Επιθεώρηση Εργασίας, Κανονισμό Εργασίας απο τον εργοδότη της (εταιρεία με 250 εργαζόμενους). Έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα και δεν της έχει δοθεί. Μπορεί να προβεί σε κάποια νομική ενέργεια (μήνυση ή αγωγή)εναντίον της εταιρείας της για το συγκεκριμένο ζήτημα;

  • admin

   Ο κανονισμός εργασίας κοινοποιείται στον εργαζόμενο με την πρόσληψη, και αναρτάται σε εμφανεί και προσιτά για τους μισθωτούς σημεία των εργασιακών χώρων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιθεώρηση Εργασίας. Δείτε σχετικά http://ergatika.gr/2012/08/katageli/

Leave a Reply

  

  

  


7 − seven =