Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ετήσιος Πίνακας προσωπικού 2013

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον ετήσιο πίνακα 2013 με τηνεγκύκλιο : Aριθ. πρωτ: 31651/04-10-2013

Θέμα:  Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε4 – Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού.

Σε συνέχεια της νομοθεσίας :  υπ’ αριθ.  ΥΑ 5072/6/25.2.2013  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.  ΥΑ 28153/126/28.8.2013, (καθιερώθηκε υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού για κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου).

Πρόβλημα : κατάθεση ετήσιου χωρίς να έχει συμπεριληφθεί όλο το προσωπικό

Από την 15-9-2013 ωστόσο έως και σήμερα έχουν παρουσιαστεί αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες εργοδότες υπέβαλαν πίνακα τον οποίον χαρακτήρισαν ως «Ε4 ΕΤΗΣΙΟ» χωρίς να έχουν συμπεριλάβει το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησής τους σε αυτόν, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, είτε εκ παραδρομής, θέλοντας δηλαδή να υποβάλλουν άλλου είδους πίνακα π.χ. συμπληρωματικό πρόσληψης, είτε από αμέλεια, είτε λόγω αυτόματης επιλογής από προσαρμοσμένο πρόγραμμα μισθοδοσίας κλπ

Λύση : κατάθεση χειρόγραφου πίνακα στο Σ.ΕΠΕ. με συνημμένη επιστολή. 

Δεδομένου ότι διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή οι υπηρεσίες οφείλουν να υποδεικνύουν στους εργοδότες να ακολουθήσουν τις ήδη δοθείσες οδηγίες περί διόρθωσης στοιχείων. Θα πρέπει δηλαδή ο εργοδότης να εκτυπώσει το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο «Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ» συνοδεύοντάς το με γραπτή επιστολή με διευκρινίσεις ως προς την λανθασμένη ή ελλιπή υποβολή και το προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ

Επιπλέον : υποβολή ηλεκτρονικά “Ε4 Ετήσιου Συμπληρωματικού πίνακα” για στατιστικούς λόγους μόνο για το προσωπικό που δεν έχει αναγραφεί στον πρώτο ετήσιο πίνακα

Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και ακριβής απογραφή του εργατικού δυναμικού που απασχολείται με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, από την 04–10-2013 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προστέθηκε στο έντυπο «Ε4 Πίνακας Προσωπικού» επιλογή υποβολής Ε4 Ετήσιου Συμπληρωματικού πίνακα.  Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες που έχουν υποβάλλει πίνακα «Ε4 ΕΤΗΣΙΟ» χωρίς να έχουν συμπεριλάβει το σύνολο του προσωπικού τους σε αυτόν, να υποβάλλουν έως και τις 15-11-12013 και «Ε4 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ» μόνο για το προσωπικό που δεν είχε δηλωθεί στον πρώτο «Ε4 ΕΤΗΣΙΟ» πίνακα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ετήσιοι πίνακας έχουν προθεσμία έως 15-11-2013, μετά κατατίθενται μόνο χειρόγραφα και επιβάλλονται κυρώσεις.

2 comments to Ετήσιος Πίνακας προσωπικού 2013

  • GiorgosAp

    Αν μια επιχείρηση έχει απολύσει όλους τους εργαζόμενους μέχρι 14/11 είναι υποχρεωμένη να στείλει ετήσιο?
    Αν κάνει προσλήψεις μετά τις 15/11 θα τις κάνει συμπληρωματικές στον προηγούμενο
    αρχικό/ετήσιο?

Leave a Reply

  

  

  


+ two = 5