Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Νόμος 4472/2017 μεταβολές στο συνδικαλιστικό δίκαιο

Νόμος 4472/2017

τα άρθρα που περιέχουν θέματα αρμοδιότητας του εργατικού δικαίου είναι τα εξής :
1. Άρθρο 16 – Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
2. Άρθρο 17 – Έλεγχος ομαδικών απολύσεων
3. Άρθρο 18 – Προσθήκη-συμπλήρωση περ. ε & στ στη παρ. 10 άρθρ. 14 Ν. 1264/82
4. Άρθρο 19 – Συνδικαλιστικές άδειες
5. Άρθρο 20 – Προσθήκη -συμπλήρωση παρ. 5 στο άρθρο 22 Ν. 1264/82
6. Άρθρο 49 – Τροποποίηση Ν. 4177/13
7. Άρθρο 50 – Μεταβατική διάταξη άρθρου 49
8. Άρθρο 56 – Φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών (ωράριο 21 ωρών).

 

Σε λίγες ημέρες θα αναρτηθεί ο σχολιασμός των άρθρων και θα γίνει ανάλυση των μεταβολών

Leave a Reply

  

  

  


eight − = 7