Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Έναρξη αναγγελιών υπερωριών και υπερεργασίας ηλεκτρονικά πριν την πραγματοποίηση

Νόμος:  Υπουργική Απόφαση 32143/Δ1.11288/11-06-2018

Θέμα:   Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Ουσία: Υποχρέωση αναγγελίας υπερωριών και υπερεργασιών ηλεκτρονικά από 01-07-2018

Αναλυτικά:

01-07-2018    Έναρξη αναγγελίας υπερωρίας και υπερεργασίας και ηλεκτρονικά (Ε8) πριν την πραγματοποίησή της  (μεταβατικό στάδιο για 2 μήνες)

01-09-2018   Κατάργηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών και αναγγελία μόνο ηλεκτρονικά

01-10-2018    Θα είναι δυνατή η υποβολή και με sms

 

Είμαστε σε διαδικασία μελέτης της απόφασης και τις επόμενες ημέρες θα σας αναφέρουμε περαιτέρω λεπτομέρειες και δυσκολίες

 

Leave a Reply

  

  

  


× three = 18