Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε Αγροτικές Εργασίες και Αλιεία

Υ.Α. αριθμ. οικ. 39391/838/2018 Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία.

Έναρξη ισχύος: ΦΕΚ 2981/Β/24-07-2018

Υποχρεούται να τηρούν εργοδότες που απασχολούν:

α) Αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του Νόμου 4251/2014, που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016

β) Μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλούνται σύμφωνα με το ν. 4251/2014, με σκοπό την απασχόληση τους, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε αγροτικές εργασίες και οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του Νόμου 4387/2016.

Τηρείται χειρόγραφα, τριπλότυπο.  (1 υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ, 2 για τον έλεγχο, 3 στο στέλεχος για πέντε έτη)

Κυρώσεις (άρθρο 2):

Μη εγγεγραμμένος στο βιβλίο 10.500 (διατάξεις για την αδήλωτη εργασία)

Μη τήρηση βιβλίου 300€.

Μη ορθή τήρηση του βιβλίου 500€.

άρα σε περίπτωση μη τήρησης βιβλίου και απασχολούνται δύο εργαζόμενοι, επιβάλλονται 10.500€  και 10.500€ και 300€.

δεν απαιτείται υποβολή Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού

Leave a Reply

  

  

  


− four = 2