Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ειδική Άδεια Θηλασμού και φροντίδας τέκνου (οι 30 μήνες ισχύουν μετά την λήξη του 6μήνου του ΟΑΕΔ)

Μεγάλη ανατροπή έρχεται στο θέμα του μειωμένου ωραρίου που λαμβάνουν οι νέες μητέρες, καθώς σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ΄αρ. 124/20-06-2018), την οποία έκανε αποδεχτή η Υπουργός Εργασίας, η χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (διάρκειας έξι μηνών που λαμβάνεται από τον ΟΑΕΔ), δεν επηρεάζει τη διάρκεια της ειδικής άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιού και χορηγείται. Δηλαδή το μειωμένο ωράριο ξεκινάει από την λήξη του εξαμήνου του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά στην μεν περίπτωση συμφωνίας περί παροχής ισόχρονης με το μειωμένο ωράριο άδειας, αμέσως μετά από αυτήν, στην δε περίπτωση μη λήψης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, μετά την ειδική άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας), στη συνέχεια δε, ακολουθεί η ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο) διάρκειας τριάντα μηνών ή όπως αλλιώς η άδεια αυτή έχει συμφωνηθεί εναλλακτικά μεταξύ εργαζομένης(ου) και εργοδότη.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ

Διευκρινίζονται οι όροι:

Άδεια Μητρότητας = άδεια τοκετού και λοχείας = 8 εβδομάδες πριν και 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Άδεια Προστασίας Μητρότητας = Άδεια ΟΑΕΔ = 6 μήνες με αμοιβή από τον ΟΑΕΔ

Άδεια Θηλασμού και Φροντίδας Παιδιού = μειωμένο ωράριο = 30 μήνες από την επιστροφή στην εργασίας μετά την Άδεια Μητρότητας, πλέον από την Άδεια Προστασίας Μητρότητας.

Leave a Reply

  

  

  


+ 3 = eleven