Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

To Β.Η.Δ.Α.Π. Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού  (ΒΗΔΑΠ) ισχύει από το 1989 με τον Νόμο 1836/1989 και με την Υπουργική Απόφαση 1801/1989 (ΦΕΚ 569 Β).

Το 2012  με τον νόμο 4093 καταργήθηκε η θεώρησή του.

Το βιβλίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και να επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο των αρμόδιων Υπηρεσιών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

Βάσει αυτού συντασσόταν και συντάσσεται η ΑΠΔ έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Βάσει αυτού θα συντάσσεται το Ε 12 e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Ε12 e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, κατατίθεται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από 01/02/2020.

Ε12 ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, μπορεί έως 31/01/2020 να κατατίθεται χειρόγραφα στο ΣΕΠΕ.

 

Σύμφωνα με την YA 51524/1262/14-11-2019, άρθρο 2 § 5 Εξαιρέσεις και Διαδικασία Παρακολούθησης Απασχόλησης:
Δεν υποχρεούνται στην τήρηση του εν λόγω Βιβλίου οι εργοδότες – ιδιοκτήτες, για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους των δυο εργαζομένων.

Leave a Reply

  

  

  


eight − 4 =