Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Μαθητεία και πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-ΑΕΙ (sepenet.gr)

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ (sepenet.gr)

Σπουδαστές ή Καταρτιζόμενοι Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού (sepenet.gr)

Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΣΕΚ (sepenet.gr)

Erasmus+

 

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ  (αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας)

Υ.Α. Κ5/97484/26-08-2021 (φεκ Β 3938)

ΙΕΚ : αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

Διάρκεια 960 ώρες (6 μήνες)

Ποσοστό στην επιχείρηση 17% (0-5 εργαζόμενοι 1 πρακτικάριος, 6-10 εργαζόμενοι 2 πρακτικάριοι)

Αποζημίωση : 80% νόμιμου νομοθετημένου εάν υπάρχει έργο χρηματοδότησης, άλλως τίποτα.

Καταβολή από : εξ ολοκλήρου από τον φορέα υλοποίησης του έργου χρηματοδότησης.

Καταβολή : μετά το τέλος της πρακτικής

Ασφάλιση : κλάδου ατυχήματος από τον εργοδότη

Ηλεκτρονικό Έντυπο:  Ε3.5

 

Πρακτική Άσκηση σε Ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις  (Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Leave a Reply

  

  

  


3 + three =