Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας οδηγίες

Παράταση στην ψηφιακή κάρτα. Εφαρμογή από 01-07-2024.

Υ.Α. 142205/28-03-2024 (ΦΕΚ Β 1966)  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593296/2022 απόφασης του Διοικητή e-ΕΦΚΑ «Καθορισμός σημείων λειτουργίας των γραμματειών ΚΕ.Π.Α. και των σημείων διενέργειας συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.» (Β’ 6751)

Παρατείνεται έως Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μμ (00:00) η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Εργάνη ΙΙ, από όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Υ.Α. 49758/31-05-2022 (ΦΕΚ Β 2668)
Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Β. Tροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄3520).

Πρόστιμα από 01-09-2022

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 80016/4629/β/01-09-2022 με την οποία προστέθηκαν τα πρόστιμα της ψηφιακής κάρτας

Για την Υ.Α. 80016/01-09-2022 (ΦΕΚ Β 4629) πατήστε εδώ

 

Στην πρόσληψη θα συναντήσετε τα κάτωθι νέα πεδία:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Όχι (αφορά προς το παρόν supermarket και τράπεζες)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 40 (ώρες πλήρης απασχόληση κλάδου. π.χ. S/M 40, Τράπεζες 37,5)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ : 5-ήμερη (π.χ.)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (ΛΕΠΤΑ) : 15 (15-30)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ : Ναι (ή όχι)
ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Όχι (αφορά προς το παρόν supermarket και τράπεζες)
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ (ΛΕΠΤΑ) : (μπορεί να παραμείνει κενό, προτείνεται να βάλετε 120 λετπά)

Leave a Reply

  

  

  


+ 9 = eleven