Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ίση μεταχείριση (Καταγγελία)

Αρμοδιότητα σε θέματα ίσης μεταχείρισης έχει ο συνήγορος του πολίτη Εφόσον λοιπόν έχετε υποστεί διάκριση:

• στην εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση • κατά την πρόσβαση στην απασχόληση • στο χώρο εργασίας • από δημόσια υπηρεσία

Εξ αιτίας:

• της ηλικίας σας • της καταγωγής σας • του σεξουαλικού σας προσανατολισμού • των θρησκευτικών …Διαβάστε περισσότερα

Η θέση εργασίας περιλάμβανε και παροχή ερωτικών υπηρεσιών (νομοθεσία περί καταγγελίας)

Σύμφωνα με καταγγελία που εστάλη στο http://ergatika.gr/, ενώ αγγελία ανέφερε ότι «ζητείται γραμματέας γενικής διεύθυνσης», όταν υποψήφια εργαζόμενη απέστειλε αίτηση για την θέση, ο εργοδότης της απάντησε τα εξής: «…ζητάω ιδιαιτέρα γραμματέα με πολύ καλά μηνιαία χρήματα διότι εκτός των γραμματειακών καθηκόντων της θα μου προσφέρει και την ερωτική παρέα της επίσης. Άρα θα πρέπει …Διαβάστε περισσότερα