Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Κατά αναλογία του χρόνου απασχόλησης υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων, η άδεια και το επίδομα αδείας σε περίπτωση μετατροπής της εργασιακής σχέσης από πλήρη σε μειωμένη

Τι δώρο Χριστουγέννων δικαιούται ο εργαζόμενος που έχει μετατραπεί η εργασιακή του σχέση κατά τη διάρκεια του έτους από πλήρη σε μειωμένη ή εκ περιτροπής. Τι αποζημίωση αδείας και επίδομα αδείας δικαιούται κατά αυτή την περίπτωση;

Φως στην ασαφή αυτή περίπτωση ρίχνουν απαντήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Στο από 21-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου, παροχή πληροφοριών, στην …Διαβάστε περισσότερα

Δώρο Χριστουγέννων

Νομοθετικό καθεστώς: Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742 τεύχος Β/9-12-81)

Δικαιούχοι : όλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Εξαιρέσεις :

Οικοδόμοι, το λαμβάνουν από το ένσημο και όχι από τον εργοδότη άμεσα. Σπουδαστές ΤΕΙ (Απόφ. Ε5/1797/1986 των Υπ. Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων και Εργασίας)

Για πρόγραμμα που υπολογίζει με ακρίβεια το Δώρο Χριστουγέννων: Πατήστε εδώ

Τρόπος Υπολογισμού …Διαβάστε περισσότερα