Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Κανονισμός Εργασίας

Κανονισμός εργασίας είναι μία συλλογική έγγραφη ρύθμιση των σχέσεων εργασίας μιας επιχείρησης προσαρμοσμένη στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας της. Μπορεί επίσης να συναντηθεί με τον όρο “εσωτερικός κανονισμός” ή “κανονισμός καταστάσεως”, ή “οργανισμός της επιχείρησης”, όταν ρυθμίζει θέματα που αφορούν την οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης.

Νομοθετικό καθεστώς: ΝΔ. 3789/1955, Ν. 1767/1988, Ν.2874/2000, Ν.3852/2010 άρ.186, Ν. 3996/2011, …Διαβάστε περισσότερα