Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Καταργηση ειδικού βιβλίου αλλαγών ωραρίου και υπερωριών νόμος 4310/14 φεκ 258 αρθρο 55

Νομοθετικές διατάξεις: αρ. 55 Ν. 4310/2014

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας : αρ. πρ. 46923/71 /11-12-2014

Καταργείται από 01-12-2014 το ειδικό βιβλίο τροποποιήσεων ωραρίου.

Οι αλλαγές ωραρίου θα γίνονται ηλεκτρονικά με την επιλογή “Συμπληρωματικός Ωραρίου” (καθώς έχει καταργηθεί η επιλογή τροποποιητικός ωραρίου). Οι αλλαγές θα πρέπει να αναγγέλλονται εκ των προτέρων, δηλαδή να γίνονται πριν από πραγματοποίηση …Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4225 (ΦΕΚ Α’ 2/07-01-2014)

Ισχύει από 07-01-2014

Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Υπόδειγμα βιβλίου Υπερωριών & αλλαγής ωραρίου (δομημένο κατά την άποψη του ergatika.gr για το πως θα προσέφερε αναλυτικότερη εικόνα …Διαβάστε περισσότερα

Υπερωρίες

Νέο καθεστώς στις Υπερωρίες σύμφωνα με το νόμο 4144/2013.

Πατήστε εδώ για να υπολογίσετε τις υπερωρίες με το πρόγραμμα

Προσαυξήσεις:

Υπερεργασία : 20% (1 επιπλέον ώρα την ημέρα)

Νόμιμη Υπερωρία : 40% (πέραν της 1 επιπλέον ώρας)

Παράνομη Υπερωρία : 80% (πέραν της 1 επιπλέον ώρας, χωρίς την τήρηση των κατωτέρω διατάξεων)

 

Νόμος 4144/18-042013 …Διαβάστε περισσότερα