Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ερμηνευτική εγκύκλιος μνημονίου ΙΙΙ (όλη η εγκύκλιος και τα κύρια σημεία)

Απόσπασμα της ερμηνευτικής εγκύκλιου του Υπουργείου Εργασίας για το Μνημόνιο ΙΙΙ. Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

Νέα ερμηνευτική εγκύκλιος 26352/839/28-11-2012 Όλη η εγκύκλιος όπως αναρτήθηκε από …Διαβάστε περισσότερα

Μειωμένη αποζημίωση απόλυσης και χαμηλότεροι μισθοί σύμφωνα με το Μνημόνιο ΙΙΙ

Μεγάλες αλλαγές επήλθαν από το μνημόνιο ΙΙΙ στο θέμα της αποζημίωσης απόλυσης.

Το ανώτατο όριο των 24 μισθών γίνεται 12. Το όριο των τακτικών αποδοχών του 30 φορές του 8πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη παραμένει μέχρι τα συμπληρωμένα 16 χρόνια υπηρεσίας (12 δικαιούμενοι μισθοί), αλλά γίνεται μόλις 2.000€ για το επιπλέον τμήμα της αποζημίωσης. …Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές απολύσεις, όρια, διαδικασία

Σύμφωνα με το άρθρο 74 § 1 του νόμου 3863/2010, τροποποιούνται (εδ α΄ & ΄β § 2 του ν.1387/83) τα όρια πέρα από τα οποία θεωρούνται ομαδικές απολύσεις. (λοιπή νομοθεσία αρ. 21 ν. 3488/06)

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις μπορούν να απολυθούν

έως 6 εργαζόμενοι ανά μήνα, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί από 20 -150 άτομα …Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστοι Μισθοί και ημερομίσθια

Η βάση του συστήματος αμοιβών στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα είναι η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή κανένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν μπορεί να αμείβεται με αποδοχές λιγότερες από αυτές που αναφέρονται στα κείμενα και τους πίνακες αυτής. Η έννοια του ελάχιστου μισθού υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό βασικά …Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία των Απαιτήσεων στον εκκαθαριστή (ενδεικτικό κείμενο)

Το ergatika.gr σας παρουσιάζει ενδεικτικά κείμενο για τον πως περίπου θα πρέπει να είναι η αναγγελία σας στον Εκκαθαριστή.

Μπορείτε, είτε να το διαμορφώσετε και να το αποστείλετε μόνοι σας υπολογίζοντας τα ποσό στο ειδικό πρόγραμμα που σας έφτιαξε το ergatika.gr

http://ergatika.gr/programmata/loipa/anaggelia-apaitiseon-agrotikis/

Μπορείτε να το αποστείλετε του συλλόγου σας ώστε να χρησιμοποιήσει τους υπολογισμούς στο …Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας (Έντυπο)

Στη σημερινή εποχή όπου οι εργασιακές σχέσεις δυσκολεύουν και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας πιέζουν τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα, οι περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους εργοδότες προς τους εργαζόμενους είναι συχνό φαινόμενο.

Τι επιλογές έχει όμως ένας μισθωτός για να προστατέψει τα δικαιώματά του;

Καθημερινά στα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας εκφράζονται …Διαβάστε περισσότερα