Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Αμοιβή σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, αρ. πρ. 41919/909/04-11-2016 (updated 10-09-2019)

Κάτωθι παρατίθεται το κείμενο της εγκυκλίου.

Ορίζεται ως τύπος υπολογισμού του ωρομισθίου ο συντελεστής 0,01143 του πλήρες συμφωνημένου μισθού. (αντίστοιχο 0,006 στην απασχόληση 40 ωρών)

(6/21/25× Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο)

Υπάρχουν βέβαια ορισμένα θολά σημεία, σχετικά με τις υπερωρίες, με το σε ποια φροντιστήρια εφαρμόζεται …Διαβάστε περισσότερα

Πρόστιμα για Ανασφάλιστη Εργασία

Νόμιμη η Υπουργική Απόφαση 27397/122/19.8.2013 σύμφωνα με την απόφαση υπ.αρ. 2201/2017 του Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πάνω από 10.000 € θα είναι το πρόστιμο για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο που θα βρίσκεται από τους ελέγχους των αρμόδιων Υπηρεσιών. Η νέα Υπουργική Απόφαση σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα μισθών, καταστά πλέον την αδήλωτη εργασία ως μη ελκυστική …Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Μειωμένης Απασχόλησης, ηλεκτρονική υποβολή, οδηγίες, βίντεο (updated 28-08-13).

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή της σύμβαση μειωμένης και εκ περιτροπής απασχόλησης (Ε9) από σήμερα 28-06-2013 (και των επιχειρησιακών συμβάσεων Ε10). Από τις 01 Ιουλίου 2013 οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Πατήστε εδώ για το σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να εκτελείτε την ηλεκτρονική διαδικασία

Υπουργική Απόφαση 28153/126/28-08-2013

εγκύκλιος Υπουργείου 30982/04-07-2013

Περισσότερες …Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος φόρος μισθωτών υπηρεσιών του 2013 σε πίνακες και πρόγραμμα υπολογισμού, εισφορά αλληλεγγύης κτλ

Εκδόθηκε η διευκρινιστική ΠΟΛ.1010/25.1.2013 με θέμα τη παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17/23.1.2013) …Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική εγκύκλιος μνημονίου ΙΙΙ (όλη η εγκύκλιος και τα κύρια σημεία)

Απόσπασμα της ερμηνευτικής εγκύκλιου του Υπουργείου Εργασίας για το Μνημόνιο ΙΙΙ. Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

Νέα ερμηνευτική εγκύκλιος 26352/839/28-11-2012 Όλη η εγκύκλιος όπως αναρτήθηκε από …Διαβάστε περισσότερα

Μειωμένη αποζημίωση απόλυσης και χαμηλότεροι μισθοί σύμφωνα με το Μνημόνιο ΙΙΙ

Μεγάλες αλλαγές επήλθαν από το μνημόνιο ΙΙΙ στο θέμα της αποζημίωσης απόλυσης.

Το ανώτατο όριο των 24 μισθών γίνεται 12. Το όριο των τακτικών αποδοχών του 30 φορές του 8πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη παραμένει μέχρι τα συμπληρωμένα 16 χρόνια υπηρεσίας (12 δικαιούμενοι μισθοί), αλλά γίνεται μόλις 2.000€ για το επιπλέον τμήμα της αποζημίωσης. …Διαβάστε περισσότερα