Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Βιβλίο Δρομολογίων

Οι ιδιοκτήτες είναι υπόχρεοι στον εφοδιασμό των οδηγών με βιβλία δρομολογίων

Από 12-11-2012 σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012 καταργείται η θεώρηση αυτών

Φυλάσσονται για δύο χρόνια και επιδεικνύονται στους ελέγχους

 

Φορτηγών Αυτοκινήτων και βυτιοφόρων

Νομοθετικό καθεστώς : ΒΔ. 28/2-4/2/1938, ΠΔ. 882/1980, ΠΔ.93/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ.8, ΥΑ. 1173/1980

Εξαιρέσεις: οι ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες …Διαβάστε περισσότερα