Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

sepenet.gr

Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ–ΣΕΠΕ μέχρι την 31η/10/2016.

(ΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 44203/Δ9.11555/29-9-2016)

Τίθεται σε λειτουργία το site sepenet.gr όπου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 34331/Δ9. 8920 / 10-08-2016

Το site παρουσιάζει προς το παρόν προβλήματα, αλλά εφόσον επιλυθούν, θα δώσει μία νέα διάσταση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα εργατικά θέματα. Η εφαρμογή είναι στην ουσία ακόμα πιλοτική, και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει ο κόσμος να πανικοβάλλεται, άσχετα που η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ως καταληκτική ημερομηνία την 30-09-2016.

 

Α) εργοδότες Β)  εργαζόμενοι και Γ) οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων

υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 τα περιγραφόμενα κατωτέρω, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία, στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr ως εξής:

 

Α) Εργοδότες

α) Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού

γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφό- ρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας

στ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία

η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου

ια)Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία

ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

ιε)Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)

ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

ιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων

ιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο

ιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται

κ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

κα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων

κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων

κγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)

κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

 

Β) Εργαζόμενοι

α) Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

Β) Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις

γ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

δ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νο- μοθεσίας

ε) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

στ) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

 

Γ) Οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών

α) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας

β)Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς

γ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

δ)Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

ε) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

11 comments to sepenet.gr

 • kostas

  Καλημερα, 2 ερωτησεις. Εργοδοτης που αυτη την στιγμη δεν απασχολει προσωπικο αλλα εχει ΑΜΕ επειδη πιο παλια ειχε προσωπικο πρεπει να κανει εγγραφη? Εργοδοτης που απασχολει φοιτητη με πρακτικη ασκηση πρεπει να κανει εγγραφη?

  • admin

   Μόνο όσοι απασχολούν προσωπικό τώρα. Για την πρακτική άσκηση, εφόσον δεν την εμφανίζεται στους πίνακες προσωπικού, δεν έχετε υποχρέωση τώρα, ίσως εάν χρειαστεί να κάνετε κάποια ενέργεια.

 • kd

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ!! Ο ΜΗΝΑΣ ΕΧΕΙ 29 ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ SEPENET ΔIOTI ME TO ΠΟΥ ΒΑΖΩ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΙΚΑ ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΝΥΜΑ. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ? ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ. Request processing failed; nested exception is org.springframework.dao.IncorrectResultSizeDataAccessException: More than one result was returned from Query.getSingleResult(); nested exception is javax.persistence.NonUniqueResultException: More than one result was returned from Query.getSingleResult()

 • TOYLA

  ΧΑΙΡΕΤΑΙ
  ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΕΝ Μ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ Ε MAIL ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ. ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ; ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ EINAI ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ Ε-MAIL;;

  • admin

   Τι προτείνεται:

   Τα φοροτεχνικά ή λογιστικά γραφεία τα οποία διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πάροχο (provider), ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούν πολλαπλούς λογαριασμούς mail (λειτουργία alias για ψευδώνυμους λογαριασμούς), μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λειτουργία για την εγγραφή των πελατών τους στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με τον εξής τρόπο: Στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η οποία έχει τη μορφή όνομα χρήστη@όνομα παρόχου, μετά από το «όνομα χρήστη» και μετά από την παρεμβολή ενός ειδικού συμβόλου (το οποίο μπορεί να διαφέρει ανά πάροχο π.χ. «+» ή «.»), αναγράφεται το όνομα του πελάτη τους, ώστε τελικά να δημιουργείται κάθε φορά μια νέα ηλεκτρονική διεύθυνση της μορφής όνομα χρήστη/ειδικό σύμβολο/όνομα πελάτη@όνομα παρόχου. Τα εισερχόμενα mail αυτών των νέων λογαριασμών προωθούνται στα εισερχόμενα του αρχικού λογαριασμού.
   Να σημειωθεί πως τη δυνατότητα δημιουργίας ψευδώνυμων (πολλαπλών), λογαριασμών mail (λειτουργία alias) την διαθέτουν αρκετοί πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ωστόσο υπάρχει αριθμητικός περιορισμός ως προς τον επιτρεπόμενο αριθμό ψευδώνυμων λογαριασμών που επιτρέπει κάθε πάροχος (π.χ. υπάρχει πάροχος που επιτρέπει τη δημιουργία ενός μόνο ψευδώνυμου λογαριασμού). Αν ο πάροχος δεν τους παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ψευδώνυμων λογαριασμών θα πρέπει να αναζητήσουν άλλο πάροχο που να την παρέχει. Εάν δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της ανωτέρω δυνατότητας η εγγραφή των πελατών τους, θα γίνεται αποκλειστικά με χρήση άλλης ηλεκτρονικής διεύθυνσης για το κάθε πελάτη ξεχωριστά.

   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

   Το φοροτεχνικό γραφείο του κ. A. Παπαδόπουλου χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση apapadopoulos@abc.gr. O πάροχος της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «abc» δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να δημιουργεί πολλαπλούς λογαριασμούς ταχυδρομείου της μορφής: apapadopoulos+1@abc.gr, apapadopoulos+2@abc.gr, κ.ο.κ. έτσι ώστε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα σε αυτούς τους λογαριασμούς να προωθούνται στα εισερχόμενα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης apapadopoulos@abc.gr. Έτσι, το ανωτέρω φοροτεχνικό γραφείο μπορεί να εγγράψει στο Ο.Π.Σ.- ΣΕΠΕ δύο πελάτες του και συγκεκριμένα τον κ. Ν. Γεωργίου και τον κ. Β.Νίκου κάνοντας χρήση αυτών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων apapadopoulos+ngeorgiou@abc.gr και apapadopoulos+vnikou@abc.gr και όλα τα εισερχόμενα μηνύματα σε αυτούς τους λογαριασμούς να προωθούνται και να λαμβάνονται από τον λογαριασμό apapadopoulos@abc.gr

 • Tasos

  γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο mail για περισσότερους λογαριασμούς?

 • bbc

  Χαίρεται, υπάρχει πράγματι υποχρέωση με όλα αυτά τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιστοσελίδα (σήμερα μάλιστα ούτε καν συνδέεσαι…), να εγγραφούμε έως την 30/9/16; Και η καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για εργοδότες και για εργαζόμενους;

  • admin

   Μόνο για εργοδότες, και όπως αναφέρουμε και στην ανάρτηση θα υπάρχει επιείκεια μέχρι να λυθούν τα τεχνικά προβλήματα.

 • Tasos

  Καλημέρα μπορώ να μάθω εάν υπάρχει υποχρέωση να εγγραφώ εγώ που δεν απασχολώ προσωπικό αυτή τη στιγμή

  • admin

   Δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή εφόσον δεν απασχολείτε τώρα προσωπικό.
   Όταν θα προσλάβετε να εγγραφείτε.

Leave a Reply

  

  

  


4 − three =