Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 40331/Δ1.13521/19-09-2019

Παγώνει το Ε12 μέχρι 30-11-2019

αναμένεται ΦΕΚ

Μέχρι τη νομοθετική επαναρρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 1836/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 και το άρθρο 59 του ν. 4611/2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/11/2019 οι υπόχρεοι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης θα μπορούν να τηρούν το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων χειρόγραφα, του οποίου αντίγραφο μετά την ως άνω επαναρρύθμιση, υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)»
Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων

Υπουργική απόφαση 40331/Δ1. 13521 φεκ 3520/β   

για το κείμενο πατήστε Εδώ

Ημ. ισχύος 19-09-2019

Κύρια σημεία:

Ε12 Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Υπόχρεοι εργοδότες σύμφωνα με το 4.24: αυτοί που καθορίζονται από τις διατάξεις του ΕΦΚΑ για την απογραφή οικοδομετεχνικού έργου, την υποβολή της ΑΠΔ και την καταβολή των εισφορών, κάτοχοι ΑΜΟΕ.

Δεν υποχρεούνται σε πίνακα προσωπικού Ε4 (υποχρεούνται σε Ε3?)

Το σύστημα δεν είναι ακόμα έτοιμο για να δεχτεί υποβολές Ε12.

Το έντυπο Ε12 θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους υπόχρεους εργοδότες στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό των συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ

Πολλά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί:

Ποιος είναι ο υπόχρεος εργοδότης ?  (άποψή μας ο πραγματικός εργολάβος και όχι ο ιδιοκτήτης του έργου).

Υπάρχει υποχρέωση για εργαζόμενους σε λοιπές οικοδομικές εργασίες (υδραυλικοί κτλ), που έχουν πρόσληψη με πίνακα προσωπικού να κατατίθεται Ε12? (άποψή μας είναι όχι).

Σε περίπτωση υπερεργασίας και υπερωρίας, πως αυτές θα δηλώνονται?

Σε περίπτωση υποβολής Ε12, αλλά τελικά μη προσέλευσης του εργαζόμενου, πως ακυρώνεται η υποβολή?

 

3 comments to Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 40331/Δ1.13521/19-09-2019

 • ανδρεας

  Γιατί επαναφέρουμε γραφειοκρατία και πολυπλοκότητα σε επιχειρηματικούς κλάδους ενώ θέλουμε να πάρουν μπρος και να πάψουν να χάνουν χρόνο με τέτοια ζητήματα ?

 • Antonis

  Δηλαδή μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό θα χρειαστεί να στέλνουμε κάποιο email με επισυναπτόμενο το χειρόγραφο έντυπο Ε12 στην εκάστοτε τοπική υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή στο helpdesk@sepenet.gr ?

  • admin

   Όπως διαφαίνεται, θα χρειάζεται να κατατίθεται χειρόγραφα ή να αποστέλλετε με κάποιο φαξ η mail στα κατά τόπους τμήματα

Leave a Reply

  

  

  


× 7 = sixty three