Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Τεχνικός Ασφαλείας, υπολογισμός ωρών, έντυπα.

Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας είναι ίσως τα σημαντικότερα θέματα σε ένα εργασιακό χώρο. Η προστασία του εργαζομένου, από ατυχήματα, τραυματισμούς, παθήσεις, ασθένειες κτλ είναι πρωταρχικής σημασίας, τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και για το κράτος. Η προστασία της υγείας δεν σχετίζεται μόνο με την κοινωνική πλευρά ενός κράτους αλλά σχετίζεται και με …Διαβάστε περισσότερα