Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Απόσπαση εργαζομένων (Π.Δ. 219/00)

Σύμφωνα με το (Π.Δ. 219/2000 – Οδηγία ΕΕ 96/71) ορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την απόσπαση των εργαζομένων σε ελληνικό έδαφος για προσωρινή απασχόληση.

Λοιπό νομοθετικό πλαίσιο: οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009

Τι είναι πράγματι η απόσπαση εργαζομένου (update 13-08-2013) Απόσπαση υπάρχει όταν ένας εργαζόμενος απασχολείται σε μία χώρα του …Διαβάστε περισσότερα