Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Τεχνικός Ασφαλείας, υπολογισμός ωρών, έντυπα.

Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας είναι ίσως τα σημαντικότερα θέματα σε ένα εργασιακό χώρο. Η προστασία του εργαζομένου, από ατυχήματα, τραυματισμούς, παθήσεις, ασθένειες κτλ είναι πρωταρχικής σημασίας, τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο, όσο και για το κράτος. Η προστασία της υγείας δεν σχετίζεται μόνο με την κοινωνική πλευρά ενός κράτους αλλά σχετίζεται και με τη δημοσιονομική πολιτική του, όσον αφορά την επιβάρυνση των δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών. Ο ρόλος της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας είναι καθοριστικός στα θέματα αυτά.

Σε υποσελίδες του http://ergatika.gr/ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις διαδικασίες ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας (Τ.Α.), τα έντυπα, καθώς και πρόγραμμα υπολογισμού των ελάχιστων ωρών απασχόλησης Τ.Α. που προβλέπονται.

Πρόγραμμα υπολογισμού ωρών απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας
Βασικά Έντυπα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τ.Α.
• Σχετικά με τους ΠΕ Μηχανικούς, θα χρειαστεί να καταθέσουν ένα αντίγραφο του πτυχίου τους και να συμπληρώσουν στο έντυπο τον Α.Μ. του Τ.Ε.Ε.
• Για τις άλλες ειδικότητες (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) που θέλουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του Τ.Α. θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του πτυχίου τους.
• Οι επιχειρήσεις που αναθέτουν τα καθήκοντα του Τ.Α. σε υπαλλήλους τους θα πρέπει να προσκομίζουν και την αποδοχή των καθηκόντων αυτών από τη μεριά του υπαλλήλου.
• Για τους εργοδότες που θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Τ.Α. θα πρέπει να καταθέσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή και το αντίγραφο του πτυχίου τους (όπου αυτό απαιτείται).
• Αναφορικά με τους εξωτερικούς συνεργάτες απαιτείται και αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τ.Α.

2 comments to Τεχνικός Ασφαλείας, υπολογισμός ωρών, έντυπα.

  • ΚΕΤΥ

    ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ π.χ. 15Χ 2,5 =37,5 ΚΑΙ 4Χ0,4= 1,6 ΣΥΝΟΛΟ =39,1 . ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑς ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ 29,1

    • admin

      Διαβάστε στα σχόλια του προγράμματος. Αναφέρεται πόσα άτομα από αυτά που δηλώσετε ανωτέρω απασχολούνται στα γραφεία. Άρα το σύστημα υπολογίζει 11 άτομα στη Β.

Leave a Reply

  

  

  


seven + 4 =