Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πρακτική άσκηση στα ξενοδοχεία

Νομοθετικό καθεστώς:

Κ.Υ.Α. 9319/07-06-2021 (ΦΕΚ Β 2431): τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Κ.Υ.Α 16802/667 (ΦΕΚ 1345/Β’/31-08-2010): « Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Πολισμού και Τουρισμού. (επεξηγήσεις διαθέσιμες στο Διαύγεια: ΑΔΑ: 4ΑΘΣΛ-Ν)

Πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιήσουν:

 • Οι ημεδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα.
 • Οι αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα.
 • Οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιχειρήσεις στις οποίες προβλέπεται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* αστέρων (50 κλινών και άνω) 4* (60 κλινών και άνω) και 3* αστέρων (110 κλινών και άνω), τα οποία θα πληρούν τις
 • προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες διαθέτουν επισιτιστικά τμήματα εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
 • Τουριστικά γραφεία (Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού) για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω
 • Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, στα οποία τοποθετούνται οι ασκούμενοι πρέπει να είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και να απασχολούν στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ΄ ελάχιστο

Διαδικασία – σύναψη συμβάσεων

 • Συνάπτουν συμβάσεις με τις Σχολές αυτές.
 • Οι συμβάσεις συνοδεύονται από τα παραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουριστικών Επαγγελμάτων.
 • Τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.
 • Επιδεικνύονται σε οποιαδήποτε ζήτηση των Εποπτών Πρακτικής και Επιθεωρητών Εργασίας.
 • Η σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και Σχολής για πρακτική άσκηση αλλοδαπών σπουδαστών − μαθητών − φοιτητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδιο φορέα.

Πεδίο εφαρμογής διατάξεων

Οι ανωτέρω διατάξεις που αφορούν την σύναψη συμβάσεων δεν έχουν εφαρμογή όταν οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης των οποίων οι σπουδαστές / μαθητές ή φοιτητές μετέχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, έχουν την έδρα τους σε τρίτες εκτός Ε.Ε. − χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές τα προγράμματα πρακτικής άσκησης διέπονται από διμερείς ή διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και των εκτός της Ε.Ε. χωρών.

Μέχρι 17% και όχι περισσότερα από 40 άτομα

Το ποσοστό των ασκούμενων που τοποθετούνται σε κάθε ξενοδοχείο, δεν δύναται να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού του και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ από 01.01.2011.

Αποζημίωση  (60%) (ΕΣΠΑ 80%)  

Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων ανέρχεται κατ΄ ελάχιστο στο 60% του κατώτατου βασικού μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν στέγη στους ασκούμενους σπουδαστές/μαθητές/φοιτητές, των οποίων η κατοικία είναι εκτός του νομού που βρίσκεται το ξενοδοχείο και σε νησιωτικά συμπλέγματα εκτός νήσου, καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημίωση στέγης ίση κατ΄ ελάχιστο με το 20% του κατώτατου του βασικού μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εξαιρούνται της κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι των ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής.

Το ωράριο πρακτικής άσκησης καθορίζεται με ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρήσεων της παρ.1, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας και τις εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Δεν επιτρέπεται υπερωριακή απασχόληση.

Όσον αφορά ανήλικους ασκούμενους οι επιχειρήσεις της παρ. 1, δεσμεύονται από τις κείμενες διατάξεις περί χρονικών ορίων ανηλίκων και εφήβων του άρθρου 5 του ν. 1837/89 και του Π.Δ. 62/98.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους ασκούμενους  στον πίνακα προσωπικού τους.

Οι ασκούμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/80.

Ασφαλιστικά καλύπτονται  για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2837/2000 και την παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004.

Οι ασκούμενοι σε ουδεμία άλλη ασφαλιστική εισφορά υποχρεούνται, εκτός από την υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά κατά του κινδύνου ατυχήματος υπέρ του ΙΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει και επιβαρύνει την επιχείρηση στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.

5 comments to Πρακτική άσκηση στα ξενοδοχεία

 • e21

  καλησπερα. σπουδαζω ζαχαροπλαστικη και θελω να κανω την πρακτικη μου στη θεσσαλονικη. υπαρχει κατι?

 • Thodwris

  Συγχαρητήρια για την ενημέρωση!
  Τα ένσημα από τις πρακτικές ασκήσεις μετράνε για τον ΟΑΕΔ ή ως συντάξιμα;

 • αναστασια

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Εκανα την 6μηνη πρακτική μου και έχω 4 μήνες κάρτα ανεργίας.Δικαιούμαι το επίδομα του ΟΑΕΔ για τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του..?

 • parea

  Φοιτητης ΤΕΙ με 100 ενσημα απο 1/07/2012-31/10/2012 πληρει τις προυποθεσεις να παρει επιδομα ανεργιας. Το Νοεμβριο 2012 θα κανει την πρακτικη του. Μπορει να παρει το επιδομα ανεργιας ή αυτο απαγορευεται απο καποια διαταξ;

Leave a Reply

  

  

  


2 − one =