Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Έναρξη αναγγελιών υπερωριών και υπερεργασίας ηλεκτρονικά πριν την πραγματοποίηση

Νόμος:  Υπουργική Απόφαση 32143/Δ1.11288/11-06-2018 και ερμηνευτική εγκύκλιος 40090/Δ1.14024/19-07-2018

Θέμα:   Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Ουσία: Υποχρέωση αναγγελίας υπερωριών και υπερεργασιών ηλεκτρονικά από 01-07-2018

Λοιπή νομοθεσία: Ν. 4488/17 αρ. 36 & Ν. 4554/18 αρ. 12

Αναλυτικά:

01-07-2018    Έναρξη αναγγελίας υπερωρίας και υπερεργασίας και ηλεκτρονικά (Ε8) πριν την πραγματοποίησή της  (μεταβατικό στάδιο για 2 μήνες)

01-09-2018   Κατάργηση Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών και αναγγελία μόνο ηλεκτρονικά

01-10-2018    Θα είναι δυνατή η υποβολή και με κινητό τηλέφωνο (sms?)

Δυστυχώς η ερμηνευτική δεν μας έδωσε κάτι περισσότερο από την υπουργική απόφαση.

Ερωτήματα μένουν:

  • Μπορεί κάποιος να δηλώσει εκ των προτέρων στο πρόγραμμα εργασίας την υπερεργασία και την υπερωρία ώστε να μην χρειάζεται να υποβάλει Ε8?

Όχι πρέπει να υποβληθεί Ε8. (και το πρόγραμμα εργασίας σχεδιάζεται να είναι σταματήσει να υποβάλλεται σε μορφή pdf).

  • Ισχύει για τα Τουριστικά Λεωφορεία και τα ΚΤΕΛ?

Άποψή μας είναι πως νομικά το σημείο αυτό είναι θολό, καθώς υπάρχει ειδικός νόμος ο οποίος αναμένει υπουργική απόφαση (Ν.4512/18 αρ. 213), συνιστάται όμως, εφόσον το σύστημα είναι ανοιχτό και δέχεται υποβολές , να γίνεται κατάθεση αυτού.

 

Leave a Reply

  

  

  


+ 2 = eleven