Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

To Β.Η.Δ.Α.Π. Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού  (ΒΗΔΑΠ) ισχύει από το 1989 με τον Νόμο 1836/1989 και με την Υπουργική Απόφαση 1801/1989.

Το 2012  με τον νόμο 4093 καταργήθηκε η θεώρησή του.

Το βιβλίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και να επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο των αρμόδιων Υπηρεσιών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

Βάσει αυτού συντασσόταν και συντάσσεται η ΑΠΔ έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Βάσει αυτού θα συντάσσεται το Ε 12 e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Ε12 e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, κατατίθεται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από 01/02/2020.

Ε12 ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, μπορεί έως 31/01/2020 να κατατίθεται χειρόγραφα στο ΣΕΠΕ.

 

Leave a Reply

  

  

  


4 + = ten