Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε.

Πρόστιμα από 01-09-2022

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 80016/4629/β/01-09-2022 με την οποία προστέθηκαν τα πρόστιμα της ψηφιακής κάρτας

Για την Υ.Α. 80016/01-09-2022 (ΦΕΚ Β 4629) πατήστε εδώ

 

Πρόστιμα από 14-04-2020

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 14675/469/14-04-2020 με την οποία προστίθεται το πρόστιμο για τον εργαζόμενο που απασχολείται ενώ βρίσκεται σε αναστολή (1.200,00€)

Για την Υ.Α. 14675/469/14-04-2020 πατήστε εδώ

 

Πρόστιμα Αδήλωτης από 12-03-2020  (αναλυτικότερη μελέτη)

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 10694/364/12-03-2020 (ΦΕΚ 818 Β) καθορίζεται διαδικασία Αδήλωτης για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) των παραγράφων 1 και 2 του αρ. 5 του Ν. 4554/2018 (Α’ 130), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4635/2019

Νόμος 4635/2019 άρθρο 65 (100% αυξημένο πρόστιμο για υποτροπή εντός 3 μηνών, και 200% για 2η υποτροπή)

Νόμος 4554/2018 αρ. 5 (Α’ 130)   (10.500,00€)

Νόμος 4144/2013 άρθρο 14 Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.ΥΠ.Ε.Α. και Σ.ΕΠ.Ε. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) καθίστανται εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους εκ παραλλήλου αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Η Ε.ΥΠ.Ε.Α., το Σ.ΕΠ.Ε., η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. και η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, έχουν αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄270), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄89) (Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού)

 

 

 

Πρόστιμα από 16-01-2020

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 60201/Δ7.1422/31-12-2019

Για την Υ.Α. 60201/Δ7.1422/2019 πατήστε εδώ

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Ισχύς : 16-01-2020

Βασικές αλλαγές προστίμων ανά άτομο:

Ωραρίου ή Ρεπό σε πλήρη απασχόληση                        600€

Ωραρίου ή Ρεπό σε μειωμένη απασχόληση                2000€

Υπερωρία                                                                            1000€

 

 

Για την Υ.Α. 60201/Δ7.1422/2019 πατήστε εδώ

Γενικές παραβάσεις (π.χ. εκπρόθεσμες υποβολές, παράνομη λειτουργία καταστημάτων)

ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ
1-10 300 500 1000 1800
11-20 400 800 1200 2000
21-50 800 1500 2000 3000
51-150 1000 2000 2500 4000
151-250 1500 2500 3000 6000
251 + 2000 3000 4000 8000

Επανειλημμένη Παράβαση: 3 παρόμοιες παραβάσεις, στην ίδια επιχείρηση, τα τελευταία 3 χρόνια
Προσαυξάνονται τα ποσά του πίνακα κατά 5%(χαμηλές), 10%(σημαντικές), 15%(υψηλές), 20%(πολύ υψηλές)

2 comments to Πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε.

  • Ζωή

    Καλησπέρα, εργάζομαι 2 Σάββατα το μήνα και μια παραπάνω ώρα από το ωράριο μου χωρίς να είναι επισήμως στην ατομική μου σύμβαση. Θα βγεί τίποτα αν κάνω καταγγελία;

    • admin

      Όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση να αναφέρετε το γεγονός στην επιθεώρηση Εργασίας. Ένας επιτόπιος έλεγχος θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά σας και θα επιβληθούν κυρώσεις στην επιχείρηση.

Leave a Reply

  

  

  


9 + = fifteen