Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Μαθητεία και πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-ΑΕΙ (sepenet.gr)

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ (sepenet.gr)

Σπουδαστές ή Καταρτιζόμενοι Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού (sepenet.gr)

Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΣΕΚ (sepenet.gr)

Erasmus+

 

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ  (αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας)

Υ.Α. Κ5/97484/26-08-2021 (φεκ Β 3938)

ΙΕΚ : αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

Διάρκεια 960 ώρες (6 μήνες)

Ποσοστό στην επιχείρηση 17% (0-5 εργαζόμενοι 1 πρακτικάριος, 6-10 εργαζόμενοι 2 πρακτικάριοι)

Αποζημίωση : 80% νόμιμου νομοθετημένου εάν υπάρχει έργο χρηματοδότησης, άλλως τίποτα.

Καταβολή από : εξ ολοκλήρου από τον φορέα υλοποίησης του έργου χρηματοδότησης.

Καταβολή : μετά το τέλος της πρακτικής

Ασφάλιση : κλάδου ατυχήματος από τον εργοδότη

Ηλεκτρονικό Έντυπο:  Ε3.5

 

Πρακτική Άσκηση σε Ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις  (Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

 

Μαθητεία ΟΑΕΔ (αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας)

Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Εγκύκλιος ΙΚΑ 20/2022 (242035/24-05-2022) (ΑΔΑ: 620Θ46ΜΑΠΣ-ΒΟΔ)

Εγκύκλιος ΙΚΑ 07/2023 (31432/20-01-2023) (ΑΔΑ: 6Ν5Ν46ΜΑΠΣ-823)

Ν.4763/2020 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Αμοιβή : 80% ανειδίκευτου εργάτη

Ένσημο : και ασθενείας και συνταξιοδοτικό, υπολογίζεται στο 50% των αποδοχών

Επιδότηση 2023-2024: 16,54€ το λαμβάνει ο εργαζόμενος από την ΔΥΠΑ

Διαδικασία πληρωμής : Ο εργοδότης καταβάλει την αποζημίωση στον μαθητή και τις ασφαλιστικές εισφορές και με την προσκόμιση αυτών και του ημερολογίου η ΔΥΠΑ ενεργοποιεί την διαδικασία πληρωμής

Κανονική άδεια : Δικαιούται

Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας : Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής

 

Leave a Reply

  

  

  


seven + = 16