Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας οδηγίες

Υ.Α. 49758/31-05-2022 (ΦΕΚ Β 2668)
Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Β. Tροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β΄3520).

 

Στην πρόσληψη θα συναντήσετε τα κάτωθι νέα πεδία:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Όχι (αφορά προς το παρόν supermarket και τράπεζες)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 40 (για πλήρη απασχόληση)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ : 5-ήμερη (π.χ.)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (ΛΕΠΤΑ) : 15 (15-30)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ : Ναι (ή όχι)
ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Όχι (αφορά προς το παρόν supermarket και τράπεζες)
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ (ΛΕΠΤΑ) : (μπορεί να παραμείνει κενό)

Leave a Reply

  

  

  


6 − one =