Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Kατάργηση Eιδικού Bιβλίου Καταχώρισης Νεοπραοσλαμβανόμενου Προσωπικού ΙΚΑ

Ισχύει από 01-06-2014 η κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού (γνωστό ως πορτοκαλί βιβλίο ΙΚΑ).

Υποχρεωτικά όμως φυλάσσεται για 10 έτη (για οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί για ενέργεια πριν τις 01-06-2014 θα καταλογίζονται κυρώσεις).

Το πρόστιμο ανασφάλιστου 10.500 € καταλογίζεται πλέον και από την ΕΥΠΕΑ (μέχρι τώρα καταλογιζόταν μόνο από το ΣΕΠΕ)

Νομοθετική Διάταξη: άρθρο …Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4225 (ΦΕΚ Α’ 2/07-01-2014)

Ισχύει από 07-01-2014

Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Υπόδειγμα βιβλίου Υπερωριών & αλλαγής ωραρίου (δομημένο κατά την άποψη του ergatika.gr για το πως θα προσέφερε αναλυτικότερη εικόνα …Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Ημερήσιας Απασχόλησης Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

Νομοθετικό καθεστώς : Ν. 1836/1989 άρ. 33, ΥΑ. 1801/1989, Ν. 1902/1990 άρ. 23, Ν.1976/1991 άρ.20, Ν.2556/1997 άρ. 4

Καταργείται από 12-11-2012 σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012 η θεώρηση από τα αρμόδια τμήματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υποπαράγραφος ΙΑ.13. Απλοποίηση Διαδικασιών και Μείωση Διοικητικών Βαρών που αφορούν το Σ.ΕΠ.Ε.,

Στην ουσία σε αντικατάσταση …Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Δρομολογίων

Οι ιδιοκτήτες είναι υπόχρεοι στον εφοδιασμό των οδηγών με βιβλία δρομολογίων

Από 12-11-2012 σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012 καταργείται η θεώρηση αυτών

Φυλάσσονται για δύο χρόνια και επιδεικνύονται στους ελέγχους

 

Φορτηγών Αυτοκινήτων και βυτιοφόρων

Νομοθετικό καθεστώς : ΒΔ. 28/2-4/2/1938, ΠΔ. 882/1980, ΠΔ.93/1986, Ν. 3144/2003 άρ.21 παρ.8, ΥΑ. 1173/1980

Εξαιρέσεις: οι ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες …Διαβάστε περισσότερα